Vergi ve Güncel Haber Portalı

İhracatçıya Yeşil Pasaport Detayları Belli oldu Ne zaman Verilecek?

24.03.2017
6
İhracatçıya Yeşil Pasaport Detayları Belli oldu Ne zaman Verilecek?

Uzun süredir gündemde olan ihracatçılara verilecek olan, yeşil pasaport  konusunun detayları netleşti.  Resmi Gazete’de bugün şartları yayınlandı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu  kararı ile birlikte ihracatçılara yeşil pasaport alma yolu resmen açılmış oldu. Yeşil Pasaport sadece firma sahiplerine değil ortak ve çalışanlarına da verilecek. 

 

İhracatçıya Yeşil Pasaport Detayları Belli oldu Ne zaman Verilecek?  Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzstünde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda.  Yeşil pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ekonomi Bakanlığı, 15 gün içinde firmaları belirleyerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birliklerine bildirecek.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir ?

İhracatçıya Yeşil Pasaport Detayları Belli oldu Ne zaman Verilecek?  Yeşil Pasaport; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek.  Veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan.  Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bazı Suçlara Bulaşana Yeşil Pasaport Verilmeyecek ?

İhracatçıya Yeşil Pasaport Detayları Belli oldu Ne zaman Verilecek?  Bakanlar Kurulu Kararına göre, ihracatçılara, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha üzeri hapis cezasına mahkum olmaları veya affa uğramış olma durumlarında dahi.  İki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek.  Yeşil Pasaport devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmaları halinde bu haktan yararlanamayacaklar.

Yeşil Pasaport Verilme Sayısı İhracak Tutarına Göre Belirlenecek

İhracatçıya Yeşil Pasaport Detayları Belli oldu Ne zaman Verilecek?     Bakanlar Kurulunun bugün yürürlüğe giren “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı”na göre, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.  

İhracatçı Şirketin Çalışanlarına da Verilebilecek

İhracatçıya Yeşil Pasaport Detayları Belli oldu Ne zaman Verilecek?     Yeşil pasaport hizmetinden ihracat yapan şirketlerin sahipleri ve ortaklarının yanında çalışanlar da yararlanabilecekler.  şirketin  sahip veya ortaklarının başka bir şirket veya tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin veya şirketin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da damgalı pasaport alabilecek.

Yeşil Pasaport Müracaatı Nasıl Olacak ?

Yeşil Pasaport  müracaatı , İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak. İhracatçı birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceleyecek. İmzalanan talep formu.  Bölge müdürlüğünün imzasına sunulacak.

Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya onun yetkilendireceği başkan yardımcısına ait olacak.

Şartları Tutmadığı Halde  Yeşil Pasaport Alanlar 15 Gün içinde İade Edecek

      Yeşil pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması. Ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacak.

İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkilileriyle. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 10 yıl süreyle yeşil pasaport alamayacak.

2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ?

30 yıldan Fazla Çalışması olan Memur Emeklilerin İkramiye ödemesi Başladı

 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 31 Mart 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı

Resmi Gazetede Yayınlandı. Bunu Yapan Sözleşmeli Personelin İşine Son Verilebilecek

Eşine Evi Satan veya Devreden Kişi Vergi Öder mi 

 Sicil affı için Yeni Umut; Bakan Tüfenkçi Bankalarla Tekrar Görüşeceğiz


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.