İstihdam Seferberliği Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Teşvikler Nelerdir ?

İstihdam Seferberliği Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Teşvikler Nelerdir ?

Devletimiz tarafından başlatılan istihdam seferberliği sayesinde her alınan ilave işçi için vergi ve SGK prim avantajları sağlanıyor böylece hem işsizlik azalıyor. Hemde işverenlerin işçi maliyetleri düşüyor.  İstihdam seferberliği kapsamında devlet tarafından sağlanan avantajlar nelerdir?  İlave alınacak her işçi için devletten hangi destekler vardır?

Devlet Tarafından İstihdama Verilen Teşvikler Nelerdir ?

1) İlave İstihdam Teşviki

İstihdam Seferberliği Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Teşvikler Nelerdir ? 31.12.2017 tarihine kadar özel sektör işverenlerinin mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir sigortalı için sigorta ve vergi yüklerini devlet tarafından ödenecek. İşverenlerin ilave istihdam ettikleri her bir sigortalı için 773 Lira tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacak.

Teşvikten Kimler Yararlanmaktadır?

İstihdam Seferberliği Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Teşvikler Nelerdir ? Özel Sektör Çalışanları Yararlanabilir. İşe alındığı tarihten önce İŞKUR kaydı olan ve son 3 ay  işsiz olanlar yararlanabilecek.

İlave İstihdam Teşvikinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

 

 • Teşvikten yararlanacak işverenin 01.02.2017 tarihinden sonra işe aldığı kişinin, İŞKUR kaydının olması ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş olması,
 • İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi,
 • İşyerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

İlave İstihdam Teşviki İle İlgili Bilinmesi Gereken Diğer Bilgiler

 • Teşvik uygulaması 31.12.2017 tarihine kadar sürecektir.
 • 2017 yılında açılan yeni işyerleride yararlanabilecek.
 • 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak aldıkları, işe alındığı tarihten önce İŞKUR’a kayıtlı olan her çalışanı için yararlanabilir.
 • Yeni işçi başına verilecek teşvik, mevcut çalışana ilave alınacak her bir sigortalı için asgari ücret üzerinden prim ve vergi yükümlülükleri Toplamı 773 Liradır.

2) İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

İşbaşı Eğitim Programı Teşvikinden Yararlanma Koşulları ve Bilinmesi Gerekenler Nelerdir ?

İstihdam Seferberliği Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Teşvikler Nelerdir ?

 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak.
 • 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamak.
 • Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında işe girebilmek.
 • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak.
 • İmalat sanayinde ise 42 ay, Diğer sektörlerde ise 30 ay,  sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
 • İstihdam edilen 30 yaşından büyük olursa, Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

3) Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Koşulları

18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar 48 ay süreyle,
 • Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay süreyle,
 • Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanlar 24 ay süreyle,

29 yaşından büyük erkeklerden;

 • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle,

 Çalışmakta iken;

 • 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 12 ay süreyle,

İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde, öngörülen sürelere ilave olarak 6 ay daha,

 • 18 yaşından büyüklerden hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, teşvik verilir.

İstihdam Seferberliği Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Teşvikler Nelerdir ?

4) Engelli İstihdam Teşviki

 • 01.07.2008’de sonra işe alınan engelli bir vatandaşımız için,  Çalıştırılan her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren payının tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart Yapılması Gerekenler Nelerdir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Açıkladı.Borçlar 1 Yıl Ertelenecek

Son Dakika.Bedelli Askerlik Mi Geliyor?

Ev Hanımlarına Kefilsiz Kredi. Mikro Kredi ile İşinizi Kurabilirsiniz.

Müjde Esnafa Nefes Kredisi Limiti Arttı Nefes Kredisi Şartları Nelerdir ?Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)