İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ?

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ?

İşyeri kira geliri 30 bin lirayı aşanların büyük bir bölümü, elde etmiş olduğu işyeri kira gelirinin eğer tamamını beyan ederse vergi ödemez, Kesintiden dolayı fazla ödemiş olduğu vergiyi iade alır.

İşyeri Kira Beyannamelerinde Vergi İadesinin Kaynağı Nedir?

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ? Bilindiği üzere konut, işyeri ve kanunda belirtilen bazı hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelir takip edilen yılın mart ayında beyan edilmesi gerekir. Elde edilen gelire kira geliri verilen beyannameyede GMSİ veya kira beyannamesi diyoruz.

İşyeri olup kiraya verenlerden, işyeri sahipleri % 20 oranında vergi kesintisi yaparlar. Yaptıkları kesintiyi işyerini kiraya verenler adına vergi dairelerine yatırırlar.   Bildiğiniz üzere Gelir vergisi kademeli şekilde alınıp ilk kademe oranı %  15 olduğu için kesinti oranı da % 20 olduğundan arada ki farkın iadesidir.

Konuyla İlgili Örnek :

  Mükellef (B) 2016 yılında 50.000,00 TL brüt işyeri kira geliri elde etmiştir. (GVK Md. 94’e göre % 20 Tevkifata tabi tutulmuştur.) Başka bir geliri bulunmamaktadır. Mükellef götürü gider usulünü seçmiştir.

Bu durumda; (TL)

-İşyeri Kira Geliri (Brüt)                         : 50.000,00

-Tevkifat (Kesinti) Tutarı (%20)          : 10.000,00 (B)

-Götürü Gider                                         : 12.500,00

(50.000,00 X % 25 =)

-Vergiye Tabi Gelir (Matrah)               : 37.500,00

-Hesaplanan Vergi                                 :   7.395,00 (B)

-İade edilecek vergi tutarı (A-B=)       :   2.605,00

(10.000,00 – 7.395,00 =)

Görüleceği üzere; mükellefin 2.605,00 TL gelir vergisi iadesi ortaya  çıkmaktadır. Vergi iadesi tutarı, kira tutarına göre değişmektedir.

İşyeri Kira İadesi Nasıl Alınır?

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ?   Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44 üncü maddelerinde; beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir/kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı belirtilmiştir.

Mahsup Yoluyla İade

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ? Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının,  vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. Yani mükellef Kira beyannamesinde iade çıkarsa çıkacak iadeyi diğer vergi borçlarına mahsup için isterse, inceleme raporu ve teminat aranmayacak.

Mahsup Yoluyla İadelerde İstenecek Belgeler ?

 • Mahsup Yoluyla İade Dilekçesi ( Dilekçe Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden internet vergi dairesinde kullanıcı girişi veya kimlik bilgilerimizle giriş yaparak  elektronik ortamda doldurarak ilgili vergi dairesine göndereceğiz.)
 • İade Dilekçesinin Ekinde  tevkifatlara ilişkin tablonun dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Yapılan Tevkifatlar Beyannamede belirtilmişse Listeye gerek yoktur.

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ? İnternet vergi Dairesinden dilekçe doldurduktan sonra dilekçenin çıktısını alıp, onaylı kira kontratı veya kira kontratının aslının vergi dairesine ibraz edilerek aslı gibidir yaptırılarak, İki tane iade dosyasının vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Mahsuben İadede Hangi Borçlara Mahsubu İstenebilir ?

Mükellefler dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin yerine getirilebilmesi için, iade alacaklısı mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması ve mahsup dilekçesinde adi ortaklık veya kollektif şirketin hangi dönem borçları için mahsup talep edildiğinin belirtilmesi gerekir. Mahsup talebine ilişkin dilekçe  ve eklerinin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.

     Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Bu taktirde mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm ifade eder.

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ? Mahsup taleplerinin yerine getirilmesinde, Vergi Usul Kanununun 114 ve 126 ncı maddelerinde yer alan zamanaşımı hükümleri gözönünde bulundurulur.

Nakden İade İşlemleri Nasıl Olur ?

Gerekli Belgeler

 1. Nakden İade Talep Dilekçesi (internet vergi dairesinden doldurularak çıktısı alınır)
 2. Tevkifat listesi (Beyannamede gösterilmişse gerek yoktur.)
 3. İşyeri Kira kontratının, ilgili kurumca onaylanan bir örneği veya aslı vergi dairesine verilerek  aslı gibidirde yaptırılabilir.

Yukarıda ki belgelerden oluşan iki adet dosyayı vergi dairesine teslim ederiz.

      İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ? Nakden yapılacak iade taleplerinin 10 milyar lirayı aşması halinde, 10 milyar lirayı aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir. 10 milyar liraya kadar olan kısım ise, dilekçe ekinde yukarıda belirtilen belgelerin yer alması koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir. 

Kredi Kartları İnternet Alışverişlerine Kapatılacak.Son Gün Ne Zaman?

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kira Beyannamesinden Ödenen Bağkur Primi Gider Olarak Düşer mi ? Matrahtan Yapılacak İndirimler Nelerdir ?

 

 

 17 Yorum "İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ?"

 1. denizhan cansu   27 Mart 2017 at 15:24

  Merhaba,ltd şti ortağının şahsi 2 mesken(toplam yıllık net 12000tl);2 işyeri (toplam yıllık brüt:23.937,50.-)geliri var.596,88.-alacağı çıktı.Acaba bunu nakten talep edebilir mi?(vergi dairesine dilekçe ve kira kontratları dışında ne götürmeli.(sadece iş yeri kontratları mı götürmeli -meskenlerde gerekli olur mu?)

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   27 Mart 2017 at 20:02

   Nakden talep edilebilir kira sözleşmesinin aslı ve elektronik ortamda başvuru yapıp dilekçe çıktısı yeterli

   Cevapla
 2. mücahit   30 Mart 2017 at 12:36

  2016 yılı için 29600 iş yeri kira gelirimiz var
  kiracımızın adımıza ödemiş olduğu vergiyi iade olarak alabirmiyiz

  Cevapla
 3. Esat   21 Nisan 2017 at 23:49

  Kirada olan mirasli bir mülkümüz var. 2016 yılı itibariyle geçmişe yönelik mirasci basina 4000TL vergi iadesi çıktı..ama biz yurtdisinda yaşadığımız için paramızı alamadık diğer 2 mirasci paralarını aldı..(türkiye ikamet ettileri için) …biz ne yapmamız gerekiyor..teşekkür ederim şimdiden

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   22 Nisan 2017 at 00:04

   alamazsınız siz Türkiye de ikamet etmediğiniz için Dar mükellefiyet sahipsiniz iade alma hakkınız bulunmamaktadır.

   Cevapla
 4. Ahmet burak özcan   23 Mayıs 2017 at 23:39

  Kolay gelsin. Vergi alacağımız var fakat eksik belgeler varmış:
  “2016 yılında kiracınız tarafından adınıza yapılan kesinti tutarları ile beyanınız arasında uyuşmazlık olduğu görüşlmüştür.”
  Ne yapmamız gerekiyor teşekkürler.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   24 Mayıs 2017 at 00:43

   değerli okurumuz ya kiracınızla konuşun beyannamesini düzeltsin yada siz tenzil isteyiniz

   Cevapla
 5. Ahmet burak özcan   26 Mayıs 2017 at 16:59

  Teşekkür ederim ilginiz için.

  Cevapla
 6. Fatih Uçtum   12 Haziran 2017 at 10:44

  Merhaba, talep süresi 1 yıl demişsiniz, 2015’in stopaj iadesini de talep edebilir miyiz? Edebilirsek kotrol için iki yılın toplamı mı10 bini geçmeli yoksa herbiri bağımsız mı alınır. İlginize peşinen teşekkürler.

  Cevapla
 7. nesrin vatan   12 Haziran 2017 at 11:33

  kira stopajı iadesi için onay çıktı . İadenin yapılması ne kadar sürüyor. Bilgi için teşekkürler

  Cevapla
 8. mehtap   30 Temmuz 2017 at 22:11

  şahıs firması., kira gelirinden dolayı iadesi var fakat firma gelir vergisinde zararda diye iadeyi v.dairesi alamazsınız diyor. böyle bir şey var mıdır? kanuni dayanağı nedir? bilgi için şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   3 Ağustos 2017 at 22:21

   değerli okurumuz sizden kesinti yapan firma kesintiyi ödemiş olması gerekiyor anldığım kadarıyla ödemediğinden iadeniz olmuyor

   Cevapla
 9. burhan karaman   14 Mart 2018 at 19:44

  internette vergi stpaj kesintisi görülmektedir. yıl içinde kiracım taliye etti,Kira kontratına gerek varmı.

  Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)