Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Müjde. 30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Şartları Nelerdir?

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Müjde. 30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Şartları Nelerdir?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Devletin kırsal alanda yaşayan vatandaşlar için hibe desteği bugünkü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Kırsal alanda ikamet eden veya ikamet etmek isteyen 18 yaş ve 40 yaş aralığında olan vatandaşlardan ,tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen çiftçilere, 30 bin TL ye kadar hibe desteği öngören tebliğ bugünkü resmi gazetede yayımlandı.Tebliğe göre başvurular 5 iş günü sonra başlayacak ve başladıktan sonra 20 iş günü devam edecek.Genç çiftçilerin yüzünü güldüren ve heyecanladıran bu tebliğ için bazı şartlar bulunmaktadır.Peki bu şartlar nelerdir?Kimler bu hibeden yararlanabilecek?Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Hibe Projesiyle Amaçlanmak İstenen Nedir?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek?Resmi gazetede bugün yayınlanan tebliğle, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

Hangi Faaliyetlerde Hibe Desteği Alabilirsiniz?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Hibe desteğinin hangi konuları kapsadığı resmi gazetede belirtilmiştir.Bunların neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz:

 Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

 Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

 Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,

konularını  kapsar.

Hibeden Yararlanma Şartları Nelerdir?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Genç çiftçilere verilecek olan bu hibeden yararlanmak için bazı şartlar vardır.Bu şartların neler olduğu aşağıda belirtilmiştir:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

– Okur-yazar olmak,

– Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

– Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

– Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

– Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

– Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

– 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

– Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

– Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

Başvurular Nereye Yapılacaktır?

30 Bin TL Hibe Kimlere Verilecek? Başvurma 2 aşamadan oluşmaktadır.İlk olarak Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” adresinden yapılmaktadır.Burada yapılan başvuruların ardından kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

RESMİ GAZETEYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)