Vergi ve Güncel Haber Portalı

Kira Beyannamesinden Ödenen Bağkur Primi Gider Olarak Düşer mi ? Matrahtan Yapılacak İndirimler Nelerdir ?

Kira Beyannamesinden Ödenen Bağkur Primi Gider Olarak Düşer mi ? Matrahtan Yapılacak İndirimler Nelerdir ?

      193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında; aynı maddede bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bağkur Primlerinin İndirebileceğine Dair bir Hüküm Bulunmamaktadır

Kira Beyannamesinden Ödenen Bağkur Primi Gider Olarak Düşer mi ?  Aynı Kanunun 74 üncü maddesinde gayrimenkul sermaye iratlarında safi iradın bulunması için gayrisafi hâsılattan indirilecek giderler sayılmıştır. Anılan maddede 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen isteğe bağlı sigorta primlerinin gayrisafi hâsılattan indirilebileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bağkur Primi Ödenmesi Şartıyla Ticari Kazançları Nedeniyle Verilen Beyannamelerde Gider Olarak Düşülebilir

Kira Beyannamesinden Ödenen Bağkur Primi Gider Olarak Düşer mi ?  Konuya ilişkin olarak yayımlanan 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Bağ-kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1 inci maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilebileceği; serbest meslek erbabı yönünden ise, Bağ-kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8 inci maddesi hükmüne dayanarak hâsılatlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartıyla, anılan kanun gereğince ödedikleri Bağ-kur giriş keseneği ve primlerini  gider yazmaları gerekmekte ise de, bu kimselerin de, Bağ-kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri hususları belirtilmiştir.

   Gelir İdaresi Başkanlığı Bağkur Primlerinin Kira Beyannamesinden Gider Olarak Düşülemeyeceğini Vermiş Olduğu Bir Özelgede Belirtmiştir.

Kira Beyannamesinden Ödenen Bağkur Primi Gider Olarak Düşer mi ?  Gelir İdaresi Başkanlığı 12/07/2011 tarihinde GMSİ de indirilecek giderlerle ilgili vermiş olduğu özelge de düşülemeyeceğini belirtmiştir. Verilen özelge  “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre isteğe bağlı sigorta primi ödediğiniz Sosyal Güvenlik Kurumunun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci bendinde belirtilen sigorta şirketi niteliğinde olmaması ve sadece gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef bulunmanız nedenleriyle, bu kuruma ödediğiniz isteğe bağlı sigorta primlerini gelir vergisi beyannamenizde bildirdiğiniz gelirlerinizden indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde olup bağkur priminin kira beyannamesinden gider olarak düşülemeyeceğini belirtmiştir.

Kira Beyannamesi Matrahından İndirilecek Giderler Nelerdir ?

Kira Beyannamesinden Ödenen Bağkur Primi Gider Olarak Düşer mi ?  Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Buna göre indirim konusu yapılabilecek Hususlar;

  • Şahıs Sigorta Primleri,
  • Eğitim ve Sağlık Harcamaları,
  • Bağış ve Yardımlar,
  • Sponsorluk Harcamaları,
  • Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar,
  • Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar,
  • Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi,
  • EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış ve Yardımlar,
  • Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar,

KPSS’ye Gireceklere Şok.420 TL Ödenecek

Doğum Parası Nedir Nasıl Alınır Başvuru Nereye Nasıl Yapılır ?

Ölüm Aylığına Nasıl Bağlanılır Şartları Nelerdir?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?

2017 Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borç Affı Ne Zaman Başlayacak ?

2007-2011 Arası Kredi Çekenlere Müjde Bankalar Faiz ve Tazminat Ödeyecek

 

 

 

 

   


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.