Kira Geliri Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Mı? Beyanname Verirken Bunları Unutmayın

Kira Geliri Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Mı? Beyanname Verirken Bunları Unutmayın

Kira Geliri Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Mı? Vergi, devletin halkına hizmeti amacıyla , ödeme gücüne bağlı olarak vatandaşlarından topladığı,karşılıksız ve zorunlu olarak aldığı paradır.Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere vergi, karşılıksız ve zorunlu alınan bir paradır.Verginin alınması belli yöntemlere göre olmakla birlikte,çoğu verginin ödenmesi belli bir zaman dilimine bağlıdır.Şu an içinde bulunduğumuz ay olan Mart ayı da kira geliri elde edenler için beyanname verme süresidir.Kira beyannamesi verme süresi normal şartlarda 27 Mart 2017 tarihinde sona erecektir.Peki bu tarih uzatılacak mı?kira geliri beyannamesinde hangi undurlar gider olarak gösterilebilir?Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Beyannamenin Son Verilme Günü Ne Zaman?Süre Uzayacak Mı?

Kira Geliri Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Mı? 2016 yılı için ,kira geliri olarak, ayda 317 lira yani yıllık 3.800 liralık kira gelirinden daha yüksek geliriniz varsa kira geliri beyannamesi vermek zorundasınız.Yıllık 3800 TL’nin altında geliriniz varsa beyanname vermek zorunda değilsiniz. İş yerleri için bu tutar bu yıl 30 bin lira. Kira beyannamesini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinden verebilirsiniz .Peki ne zaman kadar beyanname verilmelidir? 27 Mart 2017 akşamına kadar 2016 yılında elde edilen kira geliri için beyanname verilmesi gerekiyor.Ancak 27 mart tarihinin haftanın ilk  gününe denk gelmesi dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı, yoğunluk olursa bu süreyi uzatabilir.Uzatılma durumu şu an için kesin olmadığı için, uzatılma durumunda sizleri ayrıca bilgilendireceğiz.

Hangi Gider Düşme Yöntemini Uygulamalıyım?

Kira Geliri Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Mı? Kira geliri beyannamesinde iki türlü gider düşme yöntemi bulunur. Bunlardan ilki Götürü Gider indirimidir.Götürü indirminde  Oran yüzde 25‘tir. İkinci yöntem ise, Gerçek Gider indirimidir. Örneğin aylık 500 lira kira getirisi olan birisi yıllık 6000  lira gelir sağlar. Bu kişinin 3.800 liralık istisnası düşüldüğünde kalan 2200 liradan götürü gider düşülürse 550 lira indirilecek ve geriye vergiye tabi gelir 1650 lira kalacaktır. Aynı vatandaş eğer gerçek gider yöntemini seçerse bu durumda şu formül uygulanıyor:

İndirilecek gider=(toplam gider x Vergiye tabi hasılat/Toplam hasılat

bu formülle hesaplama yapıldığı zaman da vergiye tabi gelir hemen hemen aynı olacaktır.

Hangi Unsurlar Beyannamede Gider Olarak Düşülebilir?

Kira Geliri Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Mı? Çoğu kişi için götürü gider yönteminde veya gerçek gider yönteminde indirim daha avantajlı olsa da, evini banka kredisi ile alan birisi için gerçek gider indirimi daha avantajlıdır.Aşağıda yazılı olan unsurlar verilecek olan beyannamede gider olarak düşülüp, kalan tutar üzerinden vergi verebilirsiniz.

Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, idare, sigorta giderleri

– Aldığınız konut kredisi borçlarının faizleri.Dikkat edilmesi gereken husus, sadece faizler indirim konusu olmaktadır.

– Emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyeler.

– Evin satın alma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alım  bedelinin yüzde 5’i.

– Ödenen kiralar ve  amortismanlar.

– Onarım giderleri ile bakım giderleri.

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir Ödeme Nasıl Yapılır ?Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*