Kira Geliri Beyannamesi Zamanında Verilmezse Ne Olur? Cezası Ne Kadardır?

Kira Geliri Beyannamesi Zamanında Verilmezse Ne Olur? 2016 yılında kira geliri elde edenler için kira geliri beyanname verme süresi 27 Mart 2017 tarihinde sona erdi.Asında 25 Mart 2017 tarihinde bitmesi gereken beyanname verme süresi,25 mart tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ilk iş günü olan 27 mart 2017 tarihine ertelendi.Bu tarih itibariyle beyannamelerini veren mükellefler, bu ayın sonuna kadar ilk taksitlerini ödemeleri gerekiyor.Peki 2016 yılında kira geliri elde edip beyanname vermemiş olan mükellefler ne yapacaklar?beyanname vermenin cezası var mıdır?istisna tutarından yararlanacaklar mıdır?detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kira Geliri Elde Edildiği Halde Beyanname Verilmemesi Halinde Ne Olur?

Kira Geliri Beyannamesi Zamanında Verilmezse Ne Olur?

-Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, istisna uygulamasından yararlanılamaz. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.

-Geçmiş takvim yıllarına ait kira gelirlerini ilgili beyan döneminde hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden kira geliri sahiplerinin bu gelirlerini, Vergi Usul Kanununda yer alan Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleri de mümkündür.

-Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına ceza kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde, vergi dairesince ayrıca her ay için ayrı ayrı gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir.

Kira Beyannamesi Sonucu Hesaplanan Vergi Nereye Ödenmelidir?

Kira Geliri Beyannamesi Zamanında Verilmezse Ne Olur? Daha Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi kira geliri vergisini ödemek için 4 farklı yol vardır.Bunların neler olduğu aşağıda belirtilmiştir:

1)Vergiyi bağlı bulunulan vergi dairesine ödeyebilirsiniz.Bu ödeme, vergi dairesinin veznesine peşin olarak ödenir.Kredi kartı geçerli olmaz.

2)herhangi bir vergi dairesine, bağlı bulunulan vergi dairesi bildirilmek şartıyla ödeme yapabilirsiniz.Vergi dairesine ödeme yapılacağı için yine peşin ve kredi kartsız ödeme yapabilirsiniz.

3)www.gib.gov.tr adresi üzerinden kişiye özel bilgileri veya internet vergi dairesi şifresi ile girecekleri kişisel sayfaları üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla elektronik ortamdan ödeyebilirsiniz.

4) Anlaşmalı banka şubelerine ödeme yapabilirsiniz.

 

 

İşyeri Kira Beyannamesi Verenler Vergi İadesini Nasıl Alacaklar ?

Kira Geliri Vergisi Ödemeleri Ne Zaman?Kredi Kartıyla Ödeme Mümkün Mü?

Kira Geliri Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Mı? Beyanname Verirken Bunları Unutmayın

Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kira Gider Olarak İndirilir mi ?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*