Bakanlıkta Hareketli Günler.Maliye Bakanlığı Kendi Birimlerini Denetledi

Bakanlıkta Hareketli Günler.Maliye Bakanlığı Kendi Birimlerini Denetledi

Bakanlıkta Hareketli Günler.Maliye Bakanlığı Kendi Birimlerini Denetledi. Maliye Bakanlığı mükellefi denetleme işinden sonra kendi iç birimlerini de denetlemeye aldı.        Bakanlığa bağlı birimlerde ne gibi hataların olduğu bu denetleme sayesinde ortaya çıkmış oldu.           Bu kapsamda ,Maliye Bakanlığı bu kez denetim yöntemini değiştirerek, vergi daireleri, mal müdürlükleri ve muhasebat birimlerini inceledi.           İnceleme sonucunda  79 milyon liralık geçen yıl ile ilgili hatalı işlem tespit edildi.      Tespit edilen  miktar kadar hazineye kaynak sağlandı.      Peki hangi birimlerde denetleme yapıldı?         Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İsraf ve Suistimaller İçin Denetleme Yapıldı

Bakanlıkta Hareketli Günler.Maliye Bakanlığı Kendi Birimlerini Denetledi.  2008 yılında Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN döneminde uygulamaya dahil olan kamudaki israf ve suistimalleri önlemek adına tasarlanan elektronik teftiş dahilinde Vergi Daireleri Denetim Bilgi Sistemi, Saymanlıklar Denetim Bilgi Sistemi (SADEBİS) ve Milli Emlak Denetim Bilgi Sistemi (MİDEBİS) gibi bir çok vergi dairesi, saymanlık ve milli emlak birimlerinde denetlemeler yapıldı.

Toplamda 78.9 Milyon Lira Hazineye Aktarım Yapıldı

Bakanlıkta Hareketli Günler.Maliye Bakanlığı Kendi Birimlerini Denetledi. .Karşılıklı riskleri tespit edebilmek için Bakanlık tarafından uygulanan elektronik otomasyon sistemleri, değerlendirmek ve yönetiminde danışmanlık sağlamayı da hedefleyen elektronik teftiş ile mal müdürlükleri ve gelir servisleri, milli emlak, muhakemat, muhasebe.     personel müdürlükleri ile vergi dairesi başkanlığı ve müdürlüğü, YMM/SMMM Odaları, VDK Grup Başkanlıkları, Döner Sermaye Saymanlıklar incelenerek maliye kendini de denetlemiş oldu.     Geçen yıl ilgili birimlerde 209 adet inceleme yapılarak, VEDEBİS ile 75.8 milyon lira, SADEBİS ile 1.143 bin lira, MİDEBİS’de ise 1.989 bin lira olarak genel toplamda 78.9 milyon lira Hazineye kaynak aktarımı yapıldı.

E-teftiş denetiminde SADEBİS dahilinde olmak üzere 91 mal müdürlüğü ve muhasebe müdürlüğü gibi kanallar denetime tabi tutularak, 130 adet sorgulamayla 56.8 adet çapraz kontrol yapıldı.Yapılan denetim sonrasında 616 bin lira kadar yersiz ödenen aylık olduğu belirlenerek, 105 bin lira eksik tahsil edilen gelirlerden oluştuğu ortaya çıktı.

Eski sisteme oranla e-teftiş sistemi sayesinde vergi dairesinde bulunan bütün dosyalar incelenebiliyor. Eski ve klasik vergi dairesi teftişinin 2008 yılından itibaren kaldırılması maliye bakanlığı açısından iyi bir denetim sürecine geçilmesine sebep oldu.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)