Memura Fazla Mesai Ücreti Müjdesi.Hangi Memurlara Fazla Mesai Ücreti Ödenecek?

Memura Fazla Mesai Ücreti Müjdesi.Hangi Memurlara Fazla Mesai Ücreti Ödenecek?

Hangi Memurlara Fazla Mesai Ücreti Ödenecek? 13 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile  bazı devlet memurlarına aylık 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecek.Ödenecek olan ücret fazla çalışılan her saat için hesaplanacak.Peki fazla mesai ücretinden hangi memurlar yararlanacak?Fazladan çalışan bir memur memur ayda ne kadar ücret alacak?Bu müjdeden her memur yararlanacak mı? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İşte Memurlara Fazla Mesai Ücreti Verilemesine Dair Resmi Gazete Metni

Hangi Memurlara Fazla Mesai Ücreti Ödenecek?

Karar Sayısı: 2017/10049

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/3/2017 tarihli ve 2251 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli vc 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13/3/2017 TARİHLİ VE 2017/10049 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1-
(1) Bu Karar; 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanun, 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2/1/2017 tarihli ve 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığınca yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2
– (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları
MADDE 3
– (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenir.
(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele
ödenir.
(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.
(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,83.-TL) beş katı esas alınır.
(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.
(6) Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez,
(7) Bu Karar hükümleri, 1/3/2017- 31/8/2017 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümleri 1/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Fazladan Çalışan Bir Memur Ne Kadar Ücret Alacak?

Hangi Memurlara Fazla Mesai Ücreti Ödenecek? Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan devlet memurlarına fazla mesai yapmaları halinde ayda 50 saate kadar fazla mesai ücreti ödenebilecek.Fazla mesai yapan memurlara saat başı 9,15 TL tutarında fazla mesai ücreti ödenecek. Ayda 50 saat fazla yapan memur  457,50 TL ye kadar fazla mesai ücreti alabilecek.Fazla çalışma yapacak devlet memurları ile ilgili fazla çalışma cetvelinin düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca düzenlenen cetvelin birim amirlerince onaylanması da şarttır.Bakanlar Kurulu’nun bu kararı 01 Mart 2017 tarihi ile 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçerli olacak.

Hangi Emekliler Emlak Vergisinden Muaftır ?

 

 2 Yorum "Memura Fazla Mesai Ücreti Müjdesi.Hangi Memurlara Fazla Mesai Ücreti Ödenecek?"

 1. Baris   26 Temmuz 2017 at 23:33

  Emre bey bir konu hakkında bilgi almak istiyorum asgari calısan biri sabah 08:00/00:30 arası yırmi gün calısan kişi saatlik ücret nedir? Ne kadar maas almalı? Bilgilendirme için teşekkür ederim

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   27 Temmuz 2017 at 19:34

   değerli okurumuz konuyla ilgili bilgimiz bulunmamaktadır

   Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)