Mükelleflere Denetimden Önce İzaha Davet Başlıyor.Hangi Alanlarda İzaha Davet Uygulanacak?

Mükelleflere Denetimden Önce İzaha Davet Başlıyor.Hangi Alanlarda İzaha Davet Uygulanacak?

Mükelleflere Denetimden Önce İzaha Davet Başlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi kaybına neden olunduğuna dair emareler elde edildiğinde incelemeye başlamadan önce konuyla ilgili mükelleften izahat isteneceğini belirterek, “İzahı uygun bulunanlar için vergi incelemesine hiç başlanmayacak.   Mükellefimiz, vergi idaresinin yaptığı tespitleri onaylaması halinde ise kendisine 15 gün içinde beyanname verip ödeme hakkı tanınacak.    Bu uyumu gösteren mükelleflerimize ceza indirimi sağlanacak” demişti.   Bugün de bu konuyla ilgili tebliğ resmi gazetede yayınlandı.  Peki izaha davet nedir?   Hangi mükellefleri ilgilendiriyor?  Ne zaman başlayacak?   Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İzaha Davet Nedir?

Mükelleflere Denetimden Önce İzaha Davet Başlıyor. İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.  Bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır. Getirilen bu düzenleme ile İdare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması, İdarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlara hasretmesi, olayların gerçek mahiyetinin tespit edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve bu sayede vergiye gönüllü uyumun artırılması amaçlanmaktadır.

İzaha Davet Hangi Mükellefler İçin Getirildi?

Mükelleflere Denetimden Önce İzaha Davet Başlıyor. İzaha davet uygulamasından yararlanacak mükellefler aşağıda belirtilmiştir.

– Mal alış ve satışlarını gösteren Ba-Bs formlarında yer alan bilgilerden hareketle yapılan çapraz kontroller neticesinde, verginin eksik ödenmiş olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler.

– Kredi kartı ile satış yapanların, yaptıkları satış tutarları ile beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda, satış tutarlarının düşük beyan edilmesine yönelik haklarında ön tespit bulunan mükellefler.

– Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda beyannamelerinde eksiklik veya hata tespit edilen mükellefler.

 – Serbest meslek erbabına yönelik asgari ücret tarifelerinin, mükelleflerimizin beyanname bilgileri ile karşılaştırılması sonucunda haklarında ön tespit bulunan mükellefler.

– Beyannamelerde indirim olarak gösterilen bağış ve yardımlar ile eğitim ve sağlık harcamaları ve girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlara dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler.

– Dağıttığı kar üzerinden tevkifat yapmadığı konusunda tespitte bulunulan mükellefler.

– Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda geçerli şartların ihlal edilerek vergi matrahlarından indirim konusu yaptığı yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler.

– Ortaklarından veya ilişkili olan kişilerden temin ederek işletmede kullanılan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu ve örtülü sermaye olarak değerlendirildiği yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler.

 

– Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50.000 lirayı geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5’ini aşmaması kaydıyla sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespit bulunan mükellefler.

– Gayrimenkul alım/satım işlemlerine ilişkin olarak, alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar.

– Bina ve diğer gayrimenkulleri iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde beyanname vermediklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar.

– Kamu kurumlarından elde edilen bilgilere göre gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükellefler.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Mükelleflere Denetimden Önce İzaha Davet Başlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal,  düzenleme ile idarenin tespit ettiği konularda mükelleflerle ortaya çıkabilecek bazı uyuşmazlıkların karşılıklı iletişimle vergi incelemesine başlanmaksızın çözülmesini amaçladıklarını belirtti.      Uygulamanın 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle başlayacağını söyleyen Ağbal,  uygulamanın vergiye gönüllü uyumu artırarak mükellef ile idare arasındaki denetime bağlı zaman kaybını önleyeceğini söyledi.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*