Vergi ve Güncel Haber Portalı

Resmi Gazetede Yayınlandı. Bunu Yapan Sözleşmeli Personelin İşine Son Verilebilecek

22.03.2017
30
Resmi Gazetede Yayınlandı. Bunu Yapan Sözleşmeli Personelin İşine Son Verilebilecek

Sözleşmeli Personelin İşine Son Verilebilecek. Resmi Gazetenin bugün yayınlanan sayısında sözleşmeli personellerle ilgili önemli bir karar imza atıldı.  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Resmi gazetede yayınlanan karar sözleşmeli personel için neler getiriyor?  Hangi durumlarda işine son verilecek?  Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Kararı Sözleşmeli Personeli Nasıl Etkileyecek?

Sözleşmeli Personelin İşine Son Verilebilecek.Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre sözleşmeli personeller genel olarak 3 şekilde etkileneceklerdir.

1)Terör Örgütüyle Bağlantılı Olanın İşine Son Verilecek

Buna göre, terör örgütleriyle eylem birliği içinde olduğu, bu örgütlere yardım ettiği, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullandığı ya da kullandırdığı, söz konusu örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen kamuda görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.

2)Sözleşmeli Personele De Güvenlik Soruşturması Geliyor

Buna göre, sözleşmeli personel işe başlamadan önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak.Mevcut durumda kadrolu devlet memurları için uygulanan soruşturma yöntemi, bugünkü resmi gazeteden sonra sözleşmeli personel için de uygulanacak.

3)Yabancı Uyruklu personele İkramiye Ödenecek

Yeni düzenlemeye göre,Yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan ikramiyelerine ek olarak “Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki diğer ikramiyeler” de ödenebilecek.

İşte Resmi Gazetede Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı

Sözleşmeli Personelin İşine Son Verilebilecek

Karar Sayısı : 2017/9949

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/2/2017 tarihli ve 1563 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre. Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE I– 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan, Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki diğer ikramiyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan.  Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının.    kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü fıkra hükmü dışındadır.”

MADDE 2– Aynı Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullan taşımaları gereklidir.”

MADDE 3– Aynı Esaslann ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,”

MADDE 4– Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5– Bu Esaslan Bakanlar Kurulu yürütür.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.