Vergi ve Güncel Haber Portalı

SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu

19.03.2017
20
SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 17/03/2017 tarihinde  5510 Sayılı kanun kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ait asgari ücret desteği ve kısmi erteleme işlemleri konusunda  duyuru yaptı.

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru Metni Aşağıda ki gibidir.

Asgari Ücret Desteği

  SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu. 18/01/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik.  Yapılmasına Dair Kanun’ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa.  Geçici 71 nci madde eklenmiş ve 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimiz de.  Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Asgari Ücret Desteklerine İlişkin Tahakkuklar Oluşturulmuştur

  SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu.   Buna göre, 2017 yılında da 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimize.  2017  Yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan.  2017  Yılında tescil edilen işyerleri için ise.  Tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar.  Kadar sigortalı başına asgari ücret desteği verilecek olup, 2017/Mart ayı itibarıyla 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayını da kapsayacak.  Şekilde asgari ücret desteklerine ilişkin tahakkuklar oluşturulmuştur.

  SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu. Diğer taraftan, 2017/Ocak ayı primini ödeyen işverenlerimizin.  2017/Ocak ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları 2017/Şubat ayı prim borçlarına.  2017/Ocak ve Şubat ayı primini ödeyen işverenlerimizin 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları 2017/Mart ayı prim borçlarına mahsup edilecektir.

Kısmi Erteleme

  SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu. 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimizin. 2017/Şubat ayı primleri.  2017/Aralık ayına ertelenmiş olup, erteleme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 7/2/2017 tarihli, 2017/7 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.7

     Buna göre;

  • Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde. Ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

  • Sosyal güvenlik destek priminden bildirilmiş sigortalılar ertelemeye esas gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır.
  • 2017/2. Ay için ertelemeye esas tutar,
  1. 2016 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için;                                                                                                         2016/Şubat ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. 2016/Şubat ayında bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki sigortalı sayısında göre gerekli hesaplama yapılacaktır.

  2. 2017 yılında tescil edilmiş işyerleri için;

         2017/Şubat ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır.

  SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu.  Erteleme hükümlerinden yararlanmak istemeyen ve ertelenen borçlarını 2017/Aralık ayını beklemeksizin ödemek isteyen işverenlerimizin 2017 yılı Şubat ayı erteleme kapsamına girmemiş.  Prim borçları ile işsizlik ve varsa damga vergisi borçlarını ödedikten sonra tekrar borç sorgusu yaparak 2017/Aralık ayına ertelenen prim borçlarını ödemeleri mümkün bulunmaktadır.

  SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu. Ayrıca, sistem tarafından otomatik olarak ertelenmeyen 2016/Aralık ve 2017/Ocak ayı primleri ile kısmi tahsilat veya kısmi mahsup bulunması nedeniyle ertelenmeyen.  2017/Şubat ayı primlerinin ertelenmesini talep eden işverenlerimizin bağlı bulundukları.  Sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine ya da doğrudan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. İşverenler Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapılan başvurular gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İşverenler Daire Başkanlığına iletilecektir.

Prim Ödeme Süresinin Uzatılması

  SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu. 28/02/2017 tarihinde, Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların.  Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış.  Ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuş ve son ödeme günü.  28/02/2017 Tarihi olan 2017/Ocak ayına ilişkin prim alacakların tahsilat işlemleri 07/03/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır.

  SGK’dan Asgari Ücret Desteği ve Kısmi erteleme Duyurusu. Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki işverenlerden.  01/03/2017 İle 02/03/2017 tarihlerinde gecikme zamlı ve teşviksiz olarak ödeme yapanların tahsilatlarında gerekli güncellemeler yapılmış olup.  2017/Ocak ayına ilişkin teşvik tutarları işverenlerin sonraki ay borçlarına mahsup edilecektir.

BDDK’dan Emeklilere Banka ve PTT için Çok önemli Uyarı

İmzalar Atıldı.Maaşlara Yaklaşık Yüzde 12,5 Zam Yapıldı

Resmi Yazı Bankalara Gitti.Bankalara 3. Kez Uyarı Geldi

SGK Bazı Sigorta Primlerini Erteledi Ertelenen Primler Hangileri ?

Emlak Vergisinde Son Gün Ne Zaman? Ne Kadar Emlak Vergisi Ödeyeceksiniz?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.