Vergi ve Güncel Haber Portalı

Şirket Kuruluşlarında SGK Bildirimi Kaldırıldı 7099 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

11.03.2018
81
Şirket Kuruluşlarında SGK Bildirimi Kaldırıldı 7099 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı. Yayınlanan bu kanunla birlikte noterlerde yapılan bazı işlemler artık başka kurumlarca yapılabilecek. Yine şirket ve kooperatiflerinin defter tasdikleri artık Ticaret Sicil Müdürlüklerince de yapılabilecek. Bunun yanı sıra artık şirket kuruluşları SGK ya bildirilmeyecek. Bildirimler direk Ticaret sicil Müdürlüklerince otomatik yapılabilecek. Yine bundan sonra belediyeler altyapı kazı çalışmalarından harç ücreti alacak. 

Kanunla Gelen Yenilikler Başlıklarında Hallerde Sayarsak

Borç veya Kefalet Sözleşmelerine istinaden Tapuya Tescil veya Şerh İşlemleri Kolaylaşıyor

Madde ile, borçlu ve kefiller ile alacaklı arasında düzenlenen kredi veya borç sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeksizin ve ilgililerinin tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunma zorunluluğu olmaksızın tapuya tescilinin sağlanması getirildi.

Şirket ve Kooperatiflerin Artık Açılış Sırasında ki Defter Onayları Artık Ticaret Sicil Müdürlüklerince Yapılacak

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle.  6102 Sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi zorunlu hale getirildi.

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesis İşlemleri Noter Aracılığıyla Yapılmasının Yolu Açılıyor

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10 uncu maddesi gereğince kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisi işlemleri tapu müdürlüklerinde resmi senet düzenlenerek veya mahkeme kararına istinaden yapılmaktaydı. . Bundan sonra noterliklerde düzenlenen ve tapu siciline tescil kabiliyeti bulunan noterlik sözleşmelerinin de ilgili kurumlar tarafından tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda. Gerekli tescil işlemlerinin yapılmasının önü açılmış olacaktır. Tapu sicilinde gerek tapu müdürlüğünde ve gerekse noterliklerde aynı hususları içeren mükerrer sözleşmelerin yapılmasının önüne geçildi.

Madde ile ayrıca yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgelerin, bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gönderilmesi ve gerekli teknik işlemlerin de tapu ve kadastro idareleri tarafından tamamlanacak.

Bunun yanı sıra 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunda bir çok yeni değişiklik işlemler yapılarak tesis ve tescil işlemlerinin taraflarına bir çok yenilik ve kolaylık getiriliyor.

Artık Kazı  İşlemlerinden Belediyeler Harç Alacak

Altyapı kazı işlemlerinde belediyeden kazı izin belgesi alınması, başvuru taleplerinin ne kadar sürede sonuçlandırılacağı, belge karşılığında alınacak harç oranı ve hesaplanması ve izinsiz kazı yapanlara uygulanacak idari para cezası ile ilgili hükümler düzenlendi.

Mera Alanlarına Baz İstasyonlarının Kurulmasının Önü Açıldı

Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması, kamu güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için mera alanlarına baz istasyonları kurulabilecek.

Belediyelerin Elektronik Ortam Ağı Genişletiliyor

İçişleri Bakanlığınca belediyelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak.  Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve yerel yönetim modüllerinin hizmete sunulması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Böylelikle EBYS ile tüm belediyelerin merkezle ve kendi aralarında elektronik ortamda yazışabilmelerinin yanı sıra. Kullanılan yerel yönetim modülleri ile yapacakları işlemler sistem üzerinden gerçekleşecektir. Öte yandan, e-Belediye bilgi sisteminin hayata geçmesi ile vatandaşlarımızın.  Belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına olanak sağlayacak altyapı oluşturulacak. Böylece kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak, bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşlarımızın vergi ve fatura gibi ödemelerini bu sistem üzerinden yapabilmesi mümkün olacak.

Şirket Kuruluşlarında ki Çoğu Bürokratik İşlem Kaldırılıyor

Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmesinin sağlanması getirildi.

Bu değişikliklerin yanı sıra yatırım işlemlerini kolaylaştıran ve yatırım sırasında engel çıkan bir çok bürokratik işlemler kaldıran veya düzenleme yapıldı.  Yasanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

2018 Değer Artış kazancı Nedir Kimler Ne Zaman Beyanname Verecek ?

2018 Hazır Beyan Sistemi Nasıl Kullanılır Beyanname Nasıl Verilir ?

Vergi dairesine Artık gitmeye gerek yok Tüm İşlemleri Elektronik ortamda Yapılabilecek

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.