Son Dakika.Yıllık İzin Düzenlemesi Resmi Gazetede Yayınlandı

Son Dakika.Yıllık İzin Düzenlemesi Resmi Gazetede Yayınlandı

Yıllık İzin Düzenlemesi Resmi Gazetede Yayınlandı. Bilindiği gibi 657’ye Tabi devlet memurlarındaki yıllık izinler ile  399’a Tabi Sözleşmeli Personeldeki yıllık izinler bazı farklılıklar gösterebiliyor.   Bu farklılıkların başında ise yıllık izinlerin devredilip devredilemeyeceği geliyor.    657 sayılı devlet memurları kanununa tabi memurlar ve 399’a tabi sözleşmeli personeller  için 1-10 yıl arası 20 gün izin vardır.    10 yıl ve üzeri için 30 gün yıllık izin hakkı vardır.   Bu yıllık izinlerden 1 yıl içinde kullanılmayan yıllık izinler ertesi yıla devredilebiliyor.   Ancak,399’a tabi personeller için yıllık izin devredilmesi yapılamıyordu.   İşte tam burada 399’a tabi personel için de bir düzenleme yapıldı ve resmi gazetede yayınlandı.  Peki bu düzenleme nedir?  Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Düzenleme Neler Getiriyor?

Yıllık İzin Düzenlemesi Resmi Gazetede Yayınlandı. Resmi Gazetede yayınlanarak  yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 399’a tabi sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinler artık bir sonraki yıla aktarılacak . Yani daha önce 657’ye tabi devlet memurları için sağlanan hak artık 399’a tabi personel için de sağlanmış oldu.  Bu sayede kamuda yıllık izinler konusunda birlik sağlanmış oldu. Yeni düzenleme göre 2017 yılında 30 gün yıllık izin hakkı olan ve sadece 10 gün yıllık izin alan 399’a tabi sözleşmeli personel.       2018 yılında, 2012’den kalan 20 günle beraber 50 gün izin kullanacak.      Ayrıca bu düzenleme 8 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin Yeni Hali ve Eski Hali Nasıldır?

Kanunun Eski Maddesi Şu Şekildeydi:

Yıllık İzin Düzenlemesi Resmi Gazetede Yayınlandı .

 “Madde 21 – (1) Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti göz önüne alınır.  Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.
(2) Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir.”

8 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yeni düzenleme şu şekildedir:

Yıllık İzin Düzenlemesi Resmi Gazetede Yayınlandı. 

“MADDE 24- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.”

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*