Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergi Cezasından kurtulma yollarından Uzlaşma (Tarhiyat Sonrası Uzlaşma)

Vergi Cezasından kurtulma yollarından Uzlaşma (Tarhiyat Sonrası Uzlaşma)

BİR ÖNCEKİ YAZIMIZDA TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMAYI ANLATMIŞTIK BU YAZIMIZDA TARHİYAT SONRASI UZLAŞMAYI ANLATACAĞIZ. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YAZIMIZA  GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Vatandaşlarımızın özellikle vergi mükelleflerinin, vergi ile ilgili olarak  en çok karşılaştıkları olay vergi cezalardır.  Vergi ve buna ait cezalar nedeniyle insanlar vergi dairelerine karşı hep bir korkuyla bakmış ve cezalar nedeniyle hep korku yaşamışlardır. İlk olarak Vergi ve ceza gelince paniğe kapılmamamız gerekir. Çünkü ödemek isteyenler için uzlaşma yoluyla cezaların tamamı veya tamamına yakınından kurtulabilir. Vergilerden de indirim alabilirsiniz.

VERGİDE UZLAŞMA NASIL OLURUzlaşma Nedir ?

Uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yoludur. Kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de ortadan kaldırmaktadır. Özetle Bir vergi ve ceza kesildiğinde, şahıs ya da şirketin mahkemede dava açma yoluna gitmeden vergi dairesi ile pazarlık yapıp. Verginin ve cezanın belli bir bölümünü kaldırtarak ödeme işlemidir. 

Kaç Tür Uzlaşma Var ?

Türk vergi sisteminde uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Mükellefler bunların yalnızca birinden faydalanabilirler.

2) Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

a) Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Konusu

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma; verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra 30 GÜN içerisinde başvurulabilecek bir yol olduğundan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma olarak adlandırılmıştır. Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına; vergi daireleri tarafından mükellef adına ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları girmektedir.  Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ve Kaçakçılık nedeniyle kesilen cezalar tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamı dışındadır.

b)Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi Nereye ve Nasıl Yapılmalıdır?

Mükellef veya vekili  Tüzel kişiler için ise kanuni temsilcileri tarafından başvuru yapılır. Talep, yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile yapılır. Dilekçenin taahhütlü posta ile gönderilmesi de mümkündür.

c) Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süresi Ne Kadardır ?

Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.

d) Uzlaşma Günü Nasıl Verilir ?

Vergi dairesi tarafından dilekçenin usulüne uygun bir şekilde süresinde verilip verilmediği kontrol edilir. Vergi dairesi tarafından usulüne uygun ise mükellefe Uzlaşmaya davet yazısı gönderilir. Davet yazısında görüşmenin tarihi, yeri ve saati, görüşmelere bizzat katılınması veya resmi vekalete sahip vekilin bulundurulması hususları bulunur. Davet yazısı, uzlaşma tarihinden en az 15 gün önce mükellefe tebliğ edilir. Mükellefin istemesi halinde 15 günlük süreye bağlı kalınmadan daha önceki bir tarih, uzlaşma günü olarak belirlenebilir.

e) Uzlaşmanın sonucuna göre Hangi İşlemler Yapılır ?

Uzlaşma Gerçekleşmişse

Görüşme sonunda uzlaşmanın sağlanması halinde, üç nüsha olarak düzenlenir bir nüshası mükellefe verilir. Uzlaşma tutanakları kesin olup üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamayacağı gibi hiçbir merciye şikayette de bulunulamaz. Uzlaşmaya varılması halinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezasına karşı dava açılamaz.

Uzlaşma Gerçekleşmemişse

Uzlaşmanın temin edilememesi durumunda komisyonca bu durumu belirten üç nüsha tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası mükellefe verilir. Uzlaşmanın temin edilememesi halinde, aynı vergi için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda mükellef, uzlaşmanın sağlanamadığını gösteren tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir. Bu durumda dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise, bu süre tutanağın tebliğinden itibaren 15 gün uzar. Uzlaşılan vergilerin ödenmesi ise  uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde, ödenmesi gerekir. Üzerinde uzlaşılması sonucu, tahakkuk ettirilen vergi ve bu vergiye ilişkin hesaplanan gecikme faizi ile vergi ziyaı cezasının vadesinde ödenmemesi uzlaşmayı geçersiz kılmaz.

 Uzlaşma da Vergiler ve Cezalar Ne Kadar Düşer?

Uzlaşma da en çok merak edilen konulardan biride cezalar hangi oranda düştüğüdür. Uzlaşmada belli bir oran yoktur.cezaları sıfıra kadar indirilebilir. Vergilerde de belli oranda indirim yapabilir.

Uzlaşma Talebi Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ.

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YAZIMIZA  GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

UZLAŞMA REHBERİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. hilal dedi ki:

    hocam merhaba

    2018 yılı itibariyle tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda vergi ve cezada ortalama ne kadarlık bir indirim söz konusu ? Bazı yerlerde eskisi kadar büyük indirimlerin yapılmadığı, neredeyse vergi ve cezanın tamamının istendiği yazıyor, ne derece doğru acaba ?

    1. Ali Çetinkaya dedi ki:

      değerli okurumuz zaten 376 dilekçesi ile % 50 ye zaten sorgusuz sualsiz düşüyor. % 50 nin altı kardır. Ohal dönemi nedeniyle % 20nin altına inmiyorlar daha öncesinde ondu.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.