Vergi ve Güncel Haber Portalı

Trafik Cezalarına Araç Bandrol Borçlarına Yapılandırma Hakkı Veren Kanun Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı.

Trafik Cezalarına Araç Bandrol Borçlarına Yapılandırma Hakkı Veren Kanun Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı.

   Trafik Para cezalarının Araç bandrol borçlarının faizlerini silerek  2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksite kadar taksit hakkı veren yapılandırma yasasının tebliği resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan tebliğ ile birlikte vergi daireleri pazartesinden itibaren vergi borçları, trafik cezası borçları araç bandrol borçları ve diğer borçlar için dilekçe alarak yapılandırma işlemlerine başlayacak.

Yasa Kapsamında Vergi Daireleri Tarafından  Taksitlendirelecek Borçlar

Trafik Cezalarına Araç Bandrol Borçlarına Yapılandırma Hakkı Veren Kanun Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı. 7020 sayılı Kanunun kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir.

31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.

Hangi Araç Bandrolleri (MTV) Taksitlendirilecek?

Trafik Cezalarına Araç Bandrol Borçlarına Yapılandırma Hakkı Veren Kanun Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı. 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir.

Ancak, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin (bb) alt bendi gereğince, 2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti bu Kanun kapsamında değildir.

492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarife uyarınca tahsil edilen ve 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden yıllık harçlar kapsama girmektedir.

Hangi İdari Para Cezaları Yasa Kapsamında Taksitlendirilecek ?

 1. 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu,
 2. Mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
 3. 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,
 4. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 5. 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
 6. 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,
 7. Mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
 8. 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
 9. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,
 10. 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
 11. 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

hükümlerine göre 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları girmektedir.

7020 sayılı Kanun hükümlerine göre. Söz konusu idari para cezalarından, 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup.  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsamdadır.

Ancak, 31/3/2017 tarihinden önce verilmekle birlikte Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmemiş ya da ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları Kanun kapsamına girmemektedir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklardan Hangileri Kanun Kapsamında ?

Trafik Cezalarına Araç Bandrol Borçlarına Yapılandırma Hakkı Veren Kanun Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı.  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve 7020 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında olan alacaklardan, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan asli ve fer’i amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler Kanun kapsamındadır.

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamına;

 • Ecrimisiller,
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,
 • Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,
 • Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,
 • 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri,

Kanun kapsında taksitlendirilecek.

Başvurular Başladı mı Nasıl Başvuru Yapılacak ?

Trafik Cezalarına Araç Bandrol Borçlarına Yapılandırma Hakkı Veren Kanun Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı. 7020 Sayılı Kanun kapsamında başvurular geçen cuma günü itibariyle vergi daireleri başvuru almaya başladı. Bugün itibariyle internet vergi dairesi üzerinden elektronik başvurularda yapılmaya başlandı. Ancak Gelir İdaresi altyapı çalışmasını tamamlamadığından şimdilik sadece başvuru alınıyor.

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak

Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?

Öğrenim Kredisi Yapılandırmasını da İçeren Vergi ve SGK Borç Yapılandırması Resmi Gazete de Yayınlandı Başvurular Ne Zaman Başlayacak ?

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ?

Hurda Araç Yasası Meclisten Geçti.Şimdi Ne Yapılması Gerekiyor?

 

 

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.