Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Yılında Tutulması Gereken Defterler Nelerdir? Defter Tasdiki Ne Zaman ?

30.11.2016
6
2017 Yılında Tutulması Gereken Defterler Nelerdir? Defter Tasdiki Ne Zaman ?

2017 Yılında tutulması gereken defterlerKayıtlarınızın geçerli olabilmesi için  tutmanız geren defterleri noterlere onaylatmanız gerekir.  2017 Tutulması gereken Defterler i Onaylatma işlemi 01/Aralık 2016 tarihinde başlıyor. Genellikle bu işleri muhasebeciniz sizin adınıza takip eder ama siz yine de teyit ettirmeniz. İlerde yapılacak bir incelemede sıkıntı yaşamamanız açısından önemlidir.

Defter tutma

Defter tutma, ticari işletmelerde meydana gelen  işlemlerin  önceden belirlenmiş bir düzen içerisinde onaylanmış defterlere kayıt edilmesini ifade eder. Kamu harcamalarının karşılayan , en büyük kaynak vergidir.  Vergi devletin yaptığı harcamaların ana kaynağı olduğu için devlet vergiye çok önem vermek zorundadır.. Kazanç elde eden bütün gerçek ve tüzel işletmelerin hasılatları üzerinden ödeyecekleri vergi, devletin denetimi altındadır.  Devlet,gerçek ve tüzel işletmelerin vergi karşısındaki durumlarını, verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını gerçek ve tüzel kişilerin tuttuğu defter ve belgelerden tespit eder ve takip edebilir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 171. maddesi ile 242. maddeye kadar takip eden maddeler tutulması gereken defterler ve defter tutma nizamı ve belgeler hakkında düzenlemeleri içerir

Ticari Defterler Neden Tutulur?

Tacir Açısından:

 • Ticaret İşletmesinin kar ve zarar durumunu görür.
 • Satışını yaptığı ticari malların maliyetini, ve sattığı fiyatını görür.
 • Ticaret İşletmesinin alış ve satış işlemi yapmış olduğu firmalarla ilgili borç alacak durumunu görür.
 • ödeyeceği ve ödediği Vergi tutarlarını görür
 • Gerektiğinde ticari işletmesi ile ilgili istatistiksel bilgiler elde edebilir.
 • dönemsel karşılaştırmalar yapabilir. Bu karşılaştırmalar sayesinde işletmesinin verimini arttırabilir.
 •  İhtilaflık durumlar için yasaya uygun şekilde tutulmuş olan defter kanıt niteliği taşır.

Vergi dairesi Açısından :

213 Sayılı vergi Usul Kanunun 171. maddesi defter tutmakta ki maksadı düzenlemiştir.

1.  Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tesbit etmek;

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tesbit etmek;

3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;

4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek;

5. (2365 sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle değişen bent) Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemektir.

Defter Tutacaklar Kimlerdir?

213 Sayılı vergi Usul Kanunun 172. maddesinde  defter tutacak kişiler tek tek sayılmıştır.

Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar:

1. Ticaret ve sanat erbabı;

2. Ticaret şirketleri;

3. İktisadi kamu müesseseleri;

4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;

5. Serbest meslek erbabı;

6. Vergi Kaydı olan  Çiftçiler.

defter tutmak mecburiyetinde olup basit usulde kaydı olan kişilerin defter tutmasına gerek yoktur. Basit usul kaydı olan mükellef defter tutmaz.

Bilanço esasında 2017 Yılında Tutulması Gereken Defterler

Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:

1. Yevmiye defteri;

2. Defterikebir;

3. Envanter defteri    tutmak  zorundadırlar.

İşletme Hesabı Esasında 2017 Tutulması Zorunlu Defterler 

 • İşletme hesabı defteri Tutmak zorundadırlar.

Bu defterlerin yanında bazı mükellefler  bilanço veya işletme esasına  bağlı olmaksızın, yaptığı işe göre defter tutar.

2017 Yılında Tutulması Gereken Defterlerden yaptığı işe göre tutacakları defterler

 • Doktor,avukat ve muhasebeci vb gibi serbest meslek sahipleri serbest meslek kazancı defteri tutar.
 • Gerçek usulde kayıtlı olan yani vergi kaydı olan çiftçi çiftçi işletme defteri tutar.
 • İmalat işiyle uğraşanlar imalat defteri
 • depoculuk yapan kişilerde ambar defter tutması gerekir.

Yaptığı işe göre  tutulanlardan yukarıda sayılan defterler başlıcalarıdır.

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.