Vergi ve Güncel Haber Portalı

Varlık Barışı ile Yurtdışında ki Paranızı Türkiye’ye Getirme

Varlık Barışı ile  Yurtdışında ki Paranızı Türkiye’ye Getirme

Varlık barışı son başvuru tarihi19/08/2016 Tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6736 sayılı vergi borçlarını yapılandırma Kanunun yedinci maddesi ile yurt dışında parası olanlara kolaylık getiren varlık barışı düzenlemesi getirilmiştir.

Varlık Barışı Kapsamı Nedir?

Yurt dışında bulunan;

  • Para,
  • Döviz,
  • Altın,
  • Menkul kıymet ve vb. sermaye piyasası araçlarının,

gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde, bu varlıklardan getiren kişiler  serbestçe tasarruf edilebilecektir. Kaynakları sorulmayacak ve… herhangi bir incelemeye ve cezai işleme tabi olmayacaktır.

Varlık Barışı ile yurtdışından altın nasıl getirilirHangi varlıklar, Varlık Barışı Kapsamındadır?

Yurt ışında bulunan  döviz, altın,para, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri ile alacak ve taşınmazlar (satılırak parası getirilirse dahildir)  vergi barışı kapsamındadır. Yurtiçinde varlıklar bu kapsama dâhil değildir. 

Varlık Barışından Yararlanmanın Faydaları Nelerdir?

  • 6736 sayılı Kanunun yedinci maddesi kapsamında, yani vergi barışı kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklar nedeniyle. Madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri. Hakkında sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak.  Herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir.
  • Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir.
  • Yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacak.  Başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda, Türkiye’ye getirilen varlık sebebiyle geçmişte elde edilmiş olabilecek kazanç ve iratlar ile söz konusu varlıkların iktisabında kullanılan kaynaklar nedeniyle geçmişe dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Bu kişilerden Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacaktır.
  • yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde  diğer mevzuat kapsamında da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır. Örneğin, yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle kişi hakkında. Gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır.

Avantajlarınız yönünden özetle söyleyecek olursak getireceğiniz tüm varlıklar için getiren açısından, varlıklar açısından hiç bir şekilde inceleme araştırma yapılmayacak. Ceza kesilmeyecek.

Varlıklar Türkiye’ye Nasıl Getirilecek ?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Yurt dışında bulunan varlıkların 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Getirilen varlıkların   herhangi bir vergi ödenmeyecek. Gerçek ve tüzel şahıslar, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’de bulunan  banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebileceklerdir.

Getirilen Varlıkların Türkiye de  Değerleri Nasıl Belirlenecektir?

 (1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye’ye getirildiği veya bildirildiği tarih itibarıyla, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecektir.

a) Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.

b) Altın, rayiç bedeliyle.

c) Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.

ç) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;

–  Hisse senedi gibi pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

– Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.

– Yatırım fonu katılma belgeleri, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.

– Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle. değerlendirilir.

Vergi Barışından Yararlanmak için Gerekli Belgeler ?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde, ıslak imzalı olarak hazırlanacak.  Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış “Form” doldurulacaktır.

VARLIK BARIŞI FORMU

Varlık barışı nedir

varlık barışı ile yurtdıişından döviz nasıl getirilir.

 Yazımızı bitirirken Son Başvuru tarihinin 31/12/2016 olduğu unutulmamalıdır.

Konuyla İlgili Genel Tebliğe Gib mevzuat üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

Yurtdışından varlıklarını getirecekler için doldurması gereken belge için tıklayınız

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.