Vergi Affı Ceza İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı

Vergi Affı Ceza  İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı

Vergi Affı Ceza İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı. 27/01/2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İnceleme veya takdir komisyonu veya başka bir nedenle kesilen ihbarnameler için mükellefler yasa kapsamından faydalanmak için başvuru yapabilecek.

Vergi Affı Ceza  İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı.  03/08/2016 Tarihinde kabul edilen 19/08/2016 Tarihli  Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren  6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre.  Vergi ve  SGK borçlarına yapılandırma yaparak. Peşin veya taksitle ödeme hakkı gelmişti.  Yasayla  Taksitlendirmenin yanı sıra Matrah arttırımı. davalık borçlardan vazgeçme. kesinleşmemiş borçları yapılandırma inceleme de olan dosyalardan kurtulma imkanı getirilmişti. Yine yasa yürürlüğe girince vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmişti. Bu Kanuna göre yapılandırma başvuru tarihleri İlk olarak 31/12/2016 Tarihi olarak belirlenmiş ardından teknik aksaklıklar nedeniyle başvurular tamamlanmaması üzerine Bakanlar kurulu kararıyla  25 Kasım Tarihine kadar uzatıldı.

Yasa Kapsamında Bulunan  Borçlar Hangileriydi ?

Vergi dairelerine:

  • 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları.
  • 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma. otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları.
  • Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş. Ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan. Vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil , öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi)

Borçları kapsıyordu. Başvuranların bu borçları yapılandırılmıştı.

Vergi Yapılandırma Ödeme Planı Nasıldı ?

Vergi Affı Ceza  İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı.  Yapılandırma da peşin veya taksitle ödeme seçenekleri verildi.

27/01/2017 Tarihinden Sonra Tebliğ Edilen İhbarnameler içinde Ödeme Süreleri Dört Ay  Uzadı Yasa Kapsamında Başvuru Alınacak

Vergi Affı Ceza  İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı.  Geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yani 27/01/2017 tarihten sonra  tebliğ edilen ihbarnameler için.  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması durumunda taksit ödeme sürelerinin geçici 2 nci maddenin.  İkinci fıkrasına göre belirleneceği tabiidir.  Ancak, geçici 2 nci madde ile Kanunun anılan hükümlerinden yararlanmak için yapılması gereken başvuruların sürelerinde bir değişiklik yapılmadığından.  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanmak isteyen mükelleflerin ihbarnamenin tebliğini takip eden.  Otuz gün içerisinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Konuyla İlgili Örnek Verecek Olursak

Vergi Affı Ceza  İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı.  6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ( 30/06/2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak )  ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılan vergi incelemesi sonucu tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi.  15 Şubat 2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılmak istenilmesi halinde 17 Mart 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu takdirde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 31 Mart 2017 tarihine kadar ödenmesi gereken peşin veya birinci taksitin ödeme süresi, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 31 Temmuz 2017 tarihine uzayacak ve diğer taksitler bu tarihi izleyen ikişer aylık dönemler halinde, Eylül 2017, Kasım 2017, Ocak 2018, Mart 2018, Mayıs 2018 aylarında ödenecektir.

Ceza İhbarnameleri için Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız

Vergi Yapılandırmasında İlk Taksit Ödeyenler İkinci Taksiti Ödemeleri Gerekir mi  Konulu Yazımız için Tıklayınız

Mevcut BES Olanlar Otomatik BES’e Katılacak Mı? Mevcut BES’e 1000 TL Verilecek mi Konulu Yazımız için Tıklayınız

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*