SGK Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde Tüm Taksit Süreleri Dört Ay Uzatıldı 2017

SGK Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde Tüm Taksit Süreleri Dört Ay Uzatıldı 2017

Vergi Affı İlk taksit ödeyemeyenlere Hak verildi mi ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılabilecek kaç ay erteleme geliyor. İlk Taksit Hnagi Tarihe Kadar Uzatıldı ? 

Mecliste görüşmeleri devam eden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına geçici bir madde ekleniyor.  Eklenen geçici maddeye göre ilk taksit ödeme süresi 30 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatılıyor.

Eklenen Geçici Madde Neler Getiriyor 

Mecliste Tüm partilerin imzası ile  meclise sunulan tasarı ile 6736 sayılı kanuna geçici bir madde ekleniyor. eklenen bu madde ile  kasım ayında ilk taksiti ödeyemeyenler veya peşin ödeme seçeneğini seçip ödeyemeyenlere yeni bir hak verilerek  Mayıs ayına kadar süre veriliyor.

 Mayıs ayıSonuna kadar Ödeyebilecekler

6736 Sayılı kanuna göre yapılandırma yapanlar için   geçici madde eklenerek yeni bir  hak verildi. Verilen hak sayesinde ödeme yapmayanlara  mayıs ayına kadar erteleme geliyor.  Yapılan teklifin birinci fıkrası aşağıda ki gibidir.

“Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.” şeklindedir.

Her Takside Dört Ay Süre Uzatımı geliyor

Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde.  Eklenen geçici madde  6736 sayılı kanuna göre yapılandırma yapanların 2017 Ocak ayı taksitlerinden iti baren her taksitleri dört ay uzatılıyor. Geçici maddenin ikinci fıkrası aşağıda ki gibidir.

“(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.”

Peşin Ödeme İndirimi Tekrar Geliyor

Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde.  6736 Sayılı Yapılandırma kanuna göre yapılandıranlar kanun maddesi gereği 30 Kasım tarihine kadar öderlerse  % 50 peşin ödeme indirimi alıyorlardı. Yeni eklenen geçici madde ile bu süre mayıs ayına kadar uzatılıyor. Eklenecek geçici maddenin 4. fıkrası aşağıda ki gibidir.

” (4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz. ” 

 

Peşin Ödeme Seçeneğini Seçeceklere Büyük Fırsat Peşin Yapılandırma Taksitliye Çevirebilecekler

Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde.  Geçici madde sayesinde peşin ödeme seçeneği seçenler 30 Nisan 2017 tarihine kadar  yapılandırma yapan vergi dairesine dilekçe ile başvurup istedikleri takside (6 ,9 12, 18) çevirtebilirler. Eklenen Geçici maddenin 5. fıkrası aşağıdaki gibidir.

Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.

Taksit Harici Borçlar için Erteleme Geliyor

Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde.  Bilindiği üzere Yapılandırma yaptığınız borçlar haricinde vergi yapılandırmasında her ay çıkan kdv, gelir stopaj  ve SGK yapılandırmasında da ise aylık sigorta primlerinin ödenmesi şartı da vardı. Bununla ilgili yapılan düzenleme ile  taksit ödeme sürelerine kadar öderler veya 6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre taksitlendirirlerse taksitleri bozulmaz. Geçici maddenin 6. fıkrası aşağıda ki gibidir.

(6) Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

Kesinleşmemiş Alacaklar Nedeniyle Yapılandırma Yapanlara da Süre Uzatımı Geldi

Kesinleşmemiş alacaklar nedeniyle başvuru yaparak 6 taksite kadar taksit yaptıranlar için de taksit süreleri uzatıldı.

Geçici maddenin 7. fıkrası aşağıda ki gibidir.

(7) Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 

Geçici Madde Yürürlüğe Girmeden önce Rızaen ve cebren  Yapılan Ödemeler Taksitlerinize Mahsup Edilecek

Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde.  Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak. Üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların.  İhlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen.  Şekilde tamamen ödemeleri halinde.  İlgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın.  Bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

31 Aralık da İndirimsiz olarak Peşin Ödeyenlere İade verilecek

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler.  31/12/2017  Tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda. Anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.”

GEÇİCİ MADDE TASARISI RESİMLERDE Kİ GİBİDİR.

Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde.

Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde.31 Yorum "SGK Vergi Affı İlk Taksit Ödemeyenlere Müjde Tüm Taksit Süreleri Dört Ay Uzatıldı 2017"

 1. abdullah   18 Ocak 2017 at 01:56

  yüce Allah herkesten razı olsun

  Cevapla
 2. kamile   18 Ocak 2017 at 16:09

  kasım ayında yapılandırma yapmayanlarda unutulmasın

  Cevapla
 3. Hamdi   18 Ocak 2017 at 23:03

  Yapılandırmayı biraydaha uzatabilseler cokiyiolur

  Cevapla
 4. gokhan   19 Ocak 2017 at 00:23

  Ben daha önce başvuru yapmadım şimdi yeni kanunla birlikte başvuru yapabilecekmiyim yoksa bu kanun sadece yapılandırma yapip ta borçlarını odeyemeyenleremi geliyor beni bilgilendirirseniz sevinirim saygılar.

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   19 Ocak 2017 at 00:24

   eğer takibe düşmüş bir borcunuz varsa yasa yürürlüğe girdikten sonra başvuru yapabilirsiniz.

   Cevapla
 5. faruk   21 Ocak 2017 at 15:43

  gokhan 19 Ocak 2017
  ”Ben daha önce başvuru yapmadım şimdi yeni kanunla birlikte başvuru yapabilecekmiyim yoksa bu kanun sadece yapılandırma yapip ta borçlarını odeyemeyenleremi geliyor beni bilgilendirirseniz sevinirim saygılar.
  Cevapla

  Emre ÇELİK 19 Ocak 2017
  eğer takibe düşmüş bir borcunuz varsa yasa yürürlüğe girdikten sonra başvuru yapabilirsiniz.” Emre bey bunu hangi maddeye göre yorumladınız. konuya biraz daha açıklık getirebilirmisiniz.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   21 Ocak 2017 at 16:24

   Değerli okurumuz yapılandırmadan yararlanıp taksitleri ödemeyenlere yönelik bir düzenleme yeni başvuru olmayacak.

   Cevapla
 6. Tahsin   22 Ocak 2017 at 15:40

  Yani Ocak taksitini mayıstami öducegiz bilgi verirmisiniz

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   22 Ocak 2017 at 16:31

   OCAK TAKSİTİNİ TEMMUZ SONUNDA ÖDEMENİZ GEREKİYOR TAHSİN BEY. DİLERSENİZ KARŞILAŞTIRMALI ÖDEME SÜRELERİ YAZIMIZDA, HANGİ TAKSİTİN NE ZAMAN ÖDENECEĞİNE BAKABİLİRSİNİZ.

   Cevapla
 7. Serhat Yıldırım   22 Ocak 2017 at 18:11

  Merhaba emre bey şimdi ben ilk taksidimi yatırım ikinci taksidimde ocak ayı sonunda.Ben bu ikinci taksidi 4 ay sonra mı yani mayıs sonunda mı yatiracam

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   22 Ocak 2017 at 18:16

   SERHAT BEY , KONUYLA İLGİLİ YAZIMIZDA ESKİ TARİHLERLE YENİ TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK YAYINLADIK.DİLERSENİZ ORAYA BAKABİLİRSİNİZ.

   Cevapla
  • mustafa   26 Ocak 2017 at 14:43

   serhat bey merhaba,
   durumla alakalı net bir bilgi alabildiniz mi? benim de durumum siziki gibi ? bizlerde ocak ve mart ayında ödeme ertelemesi alabiliyor muyuz?

   Cevapla
 8. Özkan   25 Ocak 2017 at 19:41

  Emre bey sağlıktan yararlanabil ekmiyiz mayıs ayına kadar

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   25 Ocak 2017 at 21:26

   İSTERSENİZ BU DURUMU SGK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ.

   Cevapla
 9. mustafa   26 Ocak 2017 at 14:35

  kasım 2016 sonunda 36 aylık yapılandırmanın ilk taksitini ödedim. ocak sonunda 2. taksiti ödemem gerekiyor. bizlere de erteleme var mı? ilk taksitini ödeyenler de ocak ve mart taksitlerini atlayabiliyor mu? bilgi verirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   26 Ocak 2017 at 14:48

   ödemeniz veya ödememeniz önemli değil tüm taksitler 4 ay ertelendi.
   ödeme yapanlar da dahil

   Cevapla
 10. mustafa   26 Ocak 2017 at 15:10

  Emrah bey cevabınız için teşekkürler. Bu Sabah Ankara’dan bir yakınım vergi dairesini aradığını ve sadece kasımda ödeme yapamayanların böyle bir hakka sahip olduğunu söylediklerini iletti. yani ilk taksiti yatıranlar ocakta 2. ödemeyi yapacaklar gibi bir sonuç çıkartmış ortaya.
  vergi dairesinden böyle bir cevap verilince tereddüte düşüyor insan ister istemez.

  Bu soruya sizin onlarca kez cevap verdiğinizi düşünerek, vergi dairesindeki bayanın eksik bilgiye sahip olduğu ortaya çıkıyor.

  Kesin cevabınız ve yardımınız için tekrar teşekkürler.

  Cevapla
 11. Canturk   26 Ocak 2017 at 23:54

  Ben de ogrenımkredımı yapılandır acaba benım ıcınde gecerlımı bu 4 ay erteleme cvb ıcın tşkurler

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   27 Ocak 2017 at 00:14

   vergi dairelerine düşmüşse ve yapılandırma yapmışsanız evet sizin için de geçerli

   Cevapla
 12. nazlı   13 Şubat 2017 at 13:17

  Merhaba Emre Bey ben yapılandırmış olduğum borcumun ilk taksitini ödemiştim kalanını da çıkan geçici kanundan haberim olmadığı için 30 ocak 2017 tarihinde gib vergi dairesi üzerinden peşin olarak ödedim fakat sisteme peşin ödeme indirimi girilmediği için %50 indirim uygulanmadı ve katsayının bir kısmını da ödemiş oldum bu durumda fazla ödeme yapmış oluyorum dilekçe ile iade söz konusu olur mu?

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   13 Şubat 2017 at 19:05

   (3) Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, borçluların peşin veya taksitli ödeme tercihine bakılmaksızın, Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından ve 4 üncü maddenin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklarda ayrıca gecikme faizi üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır. şeklindedir.
   Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan katsayı tutarları, alacağın tamamının fıkra kapsamında ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek, tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme zamları 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir. şeklindedir.
   iade için ise düzenleme 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasında, “(8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir. şeklindedir.

   Cevapla
   • nazlı   7 Mart 2017 at 09:59

    Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim ben dilekçemi borçlu bulunduğum vergi dairesine verdim 1 ay geçmesine rağmen sonuç alamadım vergi dairesini aradığım zaman paranızı biz değil KYK tarafınıza iade edecek deniliyor bundan sonraki süreçte izlemem gereken yol nedir?

    Cevapla
    • Ali Çetinkaya   7 Mart 2017 at 12:59

     Değerli okurumuz konuyu net ve ayrıntılı yazarsanız size net cevaplar vereyim

     Cevapla
     • nazlı   7 Mart 2017 at 17:53

      Ali Bey merhaba ben yapılandırmış olduğum borcumun ilk taksitini 30 kasım 2016 da ödemiştim kalanını da çıkan geçici kanundan haberim olmadığı için 30 ocak 2017 tarihinde gib internet vergi dairesi üzerinden peşin olarak ödedim fakat sisteme geçici kanunda bulunan peşin ödeme indirimi girilmediği için kanunda bahsedilen %50 indirim uygulanmadı ve katsayının bir kısmını da ödemiş oldum bu durumda fazla ödeme yapmış oluyorum dilekçe ile iade söz konusu olacağından bahsetmiştiniz ben konu ile ilgili dilekçemi yapılandırma yapmış olduğum vergi dairesine verdim vergi dairesi paranın KYK dan iade edileceğini söylüyor kendileri de konuya çok hakim değiller bundan sonraki süreç nasıl işler ?

     • Ali Çetinkaya   7 Mart 2017 at 18:19

      Değerli okurumuz üzülerek söylemeliyim ki siz iade alamazsınız çünkü iade alabilmeniz için kati kural peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler,

     • Nazli   7 Mart 2017 at 18:28

      ” (4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz. ”

      “Kanunda pesin veya taksitli odeme secenekleri tercih edilerek” diye bahsediyor sonuc olarak brn 31 mayis 2017 tarihinden once borcumu pesin odemis bulunmaktayim ve indirim uugulanmasi gerrkmez mi?

     • Ali Çetinkaya   7 Mart 2017 at 18:52

      Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmadan Yapılan Ödemeler

      MADDE 9 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

      (2) Fıkrada, peşin ödeme seçeneğini tercih ederek Kanundan yararlanmak üzere başvuran borçlulardan, yapılandırılan tutarın tamamını, ilk taksit ödeme süresinden sonra Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiş olan peşin ödeme indirimi uygulanmadan ödeyenlere fazladan yaptıkları ödemelerin red ve iade edilmesine yönelik düzenlenme yapılmaktadır.

      (3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;

      a) Kanunun 2, 3 veya 4 üncü maddeleri kapsamında borçların peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılmış olması,

      b) Yapılandırılan tutarın tamamının 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme indirimi uygulanmaksızın ödenmiş olması,

      c) 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı olarak müracaatta bulunulması,

      gerekmektedir.

      (4) Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiş olan indirim uygulanmadan ve geç ödeme zammı ile birlikte yapılandırılan alacağın tamamının ödenmiş olması durumunda fıkra kapsamında, indirimli tutar ile birlikte bu tutar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş olan geç ödeme zammının da 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınmak suretiyle red ve iade edilmesi gerekmektedir.

      (5) Fıkra kapsamında iade hakkı olanların 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı olarak müracaat etmemeleri durumunda, iade hakkı ortadan kalkmaktadır. Değerli okurumuz ödememiş olsaydınız indirimden yararlanabilirdiniz kısacası ilk taksiti ödediğiniz için cezalandırılıyorsunuz

 13. mehmet özçınar   14 Şubat 2017 at 17:58

  Emre bey ben 6552 yapılandırma ile ödemelerime devam ediyorum.6736 ile ilgili hiç bir başvurum yok.Bu 4 aylık erteleme benim içinde geçerli olurmu ayrıca yapmam gereken bir işlem varmı??

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   14 Şubat 2017 at 18:04

   Değerli okurumuz sizde herhangi bir uzatma yok vade tarihiniz 28 şubat

   Cevapla
 14. Necip   8 Haziran 2017 at 16:49

  Emre Bey Merhaba. 2016 da yapmış olduğum taksitlendirmenin dördüncü taksidini geciktirdim.Bu dört ay erteleme bize gecerlimidir.

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   8 Haziran 2017 at 22:35

   6736 saylı kanun kapsamında yapılandırılan borçlarda taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı

   Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*