Vergi Affını İçeren Torba Yasada Neler Var Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ?

Vergi Affını  İçeren Torba Yasada Neler Var Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ?

Hükümet tarafından 04/05/2017 tarihinde hükümet tarafından meclise sunulan vergi ve SGK borçlarının yapılandırmasını içeren ve bunların haricinde hayatımızda bir çok yeni düzenleme içeren torba yasa meclis plan ve bütçe komisyonunda bu hafta kabul edildi. Önümüzde ki hafta da mecliste teklifin yasalaşması bekleniyor. 

Torba Yasa Neler Getiriyor ?

Vergi Affını  İçeren Torba Yasada Neler Var Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ? Torba yasa  bir çok alanda yeni düzenlemeler getirmektedir.  Bunları şimdi başlık başlık yazacağız.

 31/03/2017 Tarihime Kadar Vergi, SGK, Belediye ve Bir Çok Kamu Kurum  Borçlarına Yeniden Yapılandırma Hakkı Veriliyor ?

Vergi Affını  İçeren Torba Yasada Neler Var Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ? Meclis gündeminde önümüzde ki hafta içerisinde görüşülmeye başlanacak olan torba yasa ile 31 /03/2017 tarihine kadar vergi, SGK, belediye ve bir çok kamu borçlarına yeniden yapılandırma geliyor. Yeni yapılacak yapılandırma ile  yararlananların vergi ziyaı cezaları gecikme faizleri, gecikme zamlarının tamamı vergiye ait usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise yarısı siliniyor. Silinen gecikme faizi ve gecikme zamlarının yerine YI-Üfe hesaplanacak. Yararlananlar iki ayda bir ödeme şeklinde 6 Taksit (12 ay), 9 taksit (  18 ay),  12 taksit ( 24 ay), 18 taksit (36 ay)  taksite  kadar istedikleri seçenekle taksitlendirebilecekler. Yararlananlar ilk taksit ödemesi vergide 31 temmuz SGK’ da ise 31 ağustos olarak belirlendi. Peşin ödeme yapacaklara da hesaplanan YI-üfe yi % 50 indirimli ödeyecekler.

6736 Vergi Affından Yararlananların Taksitlendirdikleri Borçları Tekrar TAKSİTLENDİREMEYECEKLER

Vergi Affını  İçeren Torba Yasada Neler Var Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ? 6736 Vergi yapılandırmasından yararlanıp 30 haziran 2016 ya kadar olan borçlarını yapılandıranlar. Yapılandırdıkları borçlar için tekrar taksitlendirme yapamayacaklar. Bu nedenle 6736 vergi affından yararlananlar 31 mayıs 2017 tarihine ertelenen taksitlerini KESİNLİKLE ödemeleri gerekiyor.

Mücbir Sebep Nedeniyle Taksitlendirme Alanı Genişletiyor

            Vergi Affını  İçeren Torba Yasada Neler Var Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ? 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre sadece doğal afet nedeniyle yapılan düşük faizli mücbir neden taksit ve ertelemesi Maliye Bakanlığının uygun göreceği tüm durumlar için sağlanabilecek.

Borcunu Ödeyen Mükellefe Düşük Faizli Taksitlendirme Hakkı

       Vergi Affını  İçeren Torba Yasada Neler Var Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ? 6183 Sayılı kanuna yeni bir madde eklenerek. Vergisel Yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerine normalden daha düşük ve uygun vadelerle taksitlendirme hakkı geliyor. Yapılacak taksitlendirme 60 ay vade tanınabilecek. Son bir yıl harici borç olmayacak.  Son üç yıl içerisinde verilmesi gereken tüm beyannameler zamanında verilmiş olması gerekiyor.

Vergi Muhtasar ile SGK Prim Hizmet Beyannamesi Birleşmesi sonucu artık sadece SGK ceza Kesecek

Vergi Affını  İçeren Torba Yasada Neler Var Ne Zaman Yürürlüğe Girecek ? Torba yasada bulunan madde ile muhtasar prim hizmet beyannamesi ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunun 352 veya mükerer 355. maddelerine göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı kanun uyarınca İdari Para ceza kesilmesi gerektiren durumlarda sadece SGK ceza kesecek vergi dairesi ceza kesmeyecek.

Buluculuk Belgesinin Alanın Genişletiliyor

Madencilik faaliyeti gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına Türkiyenin her yerinde maden arayabilmesi için buluculuk belgesi verilecek.

Vergi Dairelerin E Tebligat kapsamı Genişliyor

Yasa maddesi ile artık kabahatlar kanunu ile düzenlenen idari yaptırım kararları Vergi Daireleri  E tebligat sistemi tarafından gönderilecek.

Hurda Yasası Geliyor Eski Araçlar Para Edecek

Hurda yasası kapsamı nasıl  olacağı ile ilgili sitemizde detaylı bilgiler verilmişti.

6736 Vergi Affı Mayısta Ödemeyen Yeni Vergi Affından Yararlanabilir mi ?

Mevcut Olmayan Araçlar Hurda Yasasından Nasıl Faydalanacak ? Ne Kadar Ödeyecekler

Referandum Ücretleri 18 Mayısta Ödenmeye Başlanacak 

Son Dakika.Hurda Araç Yasası Resmi Gazetede Yayınlandı Mı?

Yapılandırmada Mayıs Ayına Dikkat.Taksiti Ödemeyenler Yeni Yapılandırmadan YararlanamayacakYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)