Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergi Dairelerine Hangi Dilekçe Ne Zaman ve Kaç Gün İçinde Verilir ?

07.08.2017
50
Vergi Dairelerine Hangi Dilekçe Ne Zaman ve Kaç Gün İçinde Verilir ?

        İşe Başlama dilekçesi ne zaman verilir? İş bırakma dilekçesi kaç gün içinde verilir? Adres değişikliği Vergi Dairesine kaç gün içinde bildirilir? Vergi dairesine hangi değişiklikler bildirilir?

Vergi Dairelerine Hangi Dilekçe Ne Zaman ve Kaç Gün İçinde Verilir? Vergi olayı hayatımızın bir parçası olduğu için vergi daireleri de hayatımızın bir parçası olur.  Örneğin şirket kurarız vergi dairesine kayıtlı olması gerekir.  Yeni bir iş yeri açarız vergi dairesine kayıt olmamız gerekir.  Yeni bir araç alırız vergi dairesine kayıt olması gerekir. Ehliyet alırız harcını vergi dairesine yatırırız.  Öğrenim kredisi borcumuzu ödemeyiz vergi dairesine düşer. Kısacası vergi daireleri hayatımızın bir parçasıdır. Bu yazımızda vergi dairesine kayıtlı olanlara hangi aşamada hangi dilekçe verilmesi gerekiyor. Hangi dilekçe kaç günde verilmesi gerekiyor. Konularıyla ilgili siz okuyucularımıza bilgiler vereceğiz.

İşe Başlama Dilekçesi Ne Zaman Kaç gün içinde Verilir Cezası Ne Kadar ?

İşe Başlamayı Kimler Bildirmesi Gerekir ?

İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olan mükellefler şunlardır:

  • Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
  • Serbest meslek erbabı,
  • Kurumlar vergisi mükellefleri,
  • Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

İşe Başlama Dilekçesi Nasıl Olmalıdır ?

İşe Başlama Dilekçesi Ne Zaman Verilir İşe Başlama Dilekçesi Maktu bir evraktır. www.gib.gov.tr adresinden indirerek doldurabilirsiniz. Veya vergi dairelerinden temin edebilirsiniz. İşe başlama dilekçesinde istenen bilgiler eksiksiz doldurulur. İşin niteliğine göre gerekli evraklar ek olarak konur. İlgili vergi dairesine verilir.

İşe başlama bildirimi, mükellef tarafından imzalanır. İşe başlama bildiriminin, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe/mühür basılmak suretiyle imzalanır.

Kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30. maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin (anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) işe başlama bildirimlerinin, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine “Şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu” ile yapılması gerekmektedir.

İşe Başlama Bildirimi Kaç Gün İçinde Bildirilmesi gerekir. Zamanında Bildirilmezse Ne Kadar Ceza Kesilir ?

İşe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde bağlı bulunulan vergi dairesine yapılır.

İşe başlamanın on gün içinde bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmemesi halinde birinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. Ceza miktarı sınıfına göre 15 TL ile 100 TL arasında değişmektedir.

Vergi Dairesine Hangi Değişiklikler Dilekçe ile Bildirilir. Kaç Gün içinde Dilekçe Vergi Dairesine Verilmesi Gerekir ?

Mükelleflere işleriyle ilgili aşağıda belirtilen değişikliklerin bağlı oldukları vergi dairesine bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

Adres Değişikliğinin Bildirilmesi

Vergi Dairelerine Hangi Dilekçe Ne Zaman ve Kaç Gün İçinde Verilir? İş yeri veya ikamet adreslerini değiştiren mükellefler, adres değişikliklerini, değişimin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirirler.

İş Değişikliklerinin Bildirilmesi

İşe başladıklarını bildiren mükelleflerden;

İşe başladıklarını bildiren mükelleflerden;

  • Yeni bir vergiye tabi olmayı,
  • Mükellefiyet şeklinde değişikliği,
  • Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi

gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanların, bu değişiklikleri olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.

Vergi Dairelerine Hangi Dilekçe Ne Zaman ve Kaç Gün İçinde Verilir? Mükelleflerin, aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.

Bina ve Arazi Değişikliklerinin Bildirilmesi

Yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmış ise her kısmın kullanılmaya başlandığı ve diğer
değişikliklerde tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlayarak iki aylık süre içinde yapılmalıdır.

İş Bırakma Kaç Gün İçinde Verilmesi Gerekir ?

Vergi Dairelerine Hangi Dilekçe Ne Zaman ve Kaç Gün İçinde Verilir? Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. Mükelleflerden işi bırakanların, faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde durumu bağlı bulundukları vergi dairesine “İşe Başlama/İşi Bırakma Bildirimi” veya dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir.

Gerçek kişilerde ölüm işi bırakma hükmündedir.  Mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından bildirimde bulunulması gerekir.  Mirasçılardan herhangi birinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır.

İş Bırakma ve Değişiklikleri Zamanında Bildirmeyenlere Ne Kadar Ceza Kesilir ?

Adres değişikliği kaç gün içinde verilir?  Mükelleflerin değişiklikler ve işi bırakma bildirimleri durumun vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılmalıdır. Bildirim bu süre içinde yapılmadığı takdirde ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır. Bina ve arazi değişikliklerine ilişkin bildirimler, iki aylık süre içinde yapılmadığı takdirde ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.

Vergi Dairesi Dilekçe Örneklerini Nerede Nasıl Bulabilirim ?

Vergi Dairelerine Hangi Dilekçe Ne Zaman ve Kaç Gün İçinde Verilir?  Vergi dairesine verilecek dilekçe örnekleri www.gib.gov.tr adresi üzerinden DİLEKÇEMATİK Bölümünden veya Beyanname Formları & Bildirimler bölümünden indirebilir veya hazırlayabilirsiniz.

Prim Borcu Olan Nasıl Emekli Olur? Bağkur’a Prim Borcu Olana Kredi İmkanı

Vergi Dairelerinde Kredi Kartıyla Ödeme Yapılır Mı?Vergi Dairelerinde Pos Cihazı Geçer Mi?

 

 

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.