Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Nelerdir?

12.09.2019
194
Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vergi Dairesine Adres Değişikliği Bildirimi Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Nelerdir? Adres değişikliği bir ilden başka bir ile kadar olabileceği gibi, aynı sokak ya da cadde üzerinde sadece kapı numarasının değişmesi ile de gerçekleşebilmektedir. İş yeri sahibi bir vatandaşın sabit ve bilinen bir adresi olmak zorundadır. Fakat bazı durumlarda belirli ya da belirsiz sebepten dolayı taşınarak adres değişikliği yapmak zorunda kalabilirsiniz. Her resmi işte olduğu gibi iş yeri adres değişikliğinde de bazı prosedürler bulunur. Bunlardan birisi de vergi dairesine bildirimde bulunmaktır. Peki bu süreç nasıl ilerler, işlemler nasıl gerçekleşir hepsi ve daha fazlasına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Adres değişikli kısa ve öz tanımıyla işyeri adresinin bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Yani belli bir adreste işlerini yürüten gerçek veya tüzel kişi adres değiştirebilir. Tabi bu değişikliğin vergi dairesi tarafından işlenebilmesi için eski adresin terk edilmesi ve yeni adreste faaliyete başlanılmış olması gerekiyor. Bu şartlar yerine getirilirse vergi dairesine adres değişikliği bildirimi yapılır. Yoksa bunlar gerçekleşmezse, vergi dairesi tarafından yapılan yoklamada adres değişikliği işlemi yapılmaz.

Adres değişikliği vergi dairesi değişikliğini de gerektiriyor ise mükellefler ister yeni kayıt yaptıracakları vergi dairesine, isterlerse ayrıldıkları vergi dairesine dilekçeyle başvurabilirler.
Mükelleflerin adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde, bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeleri gerekir.
Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisi halinde mükellefler tarafından daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerden yeniden istenmeyecek, yapılacak işleme ilişkin belgeler ilgili vergi dairesince belgenin bulunduğu vergi dairesinden yazışma yapılmak suretiyle temin edilecektir.

Adres Değişikliği En Geç Ne Zaman Yapılmalıdır?

Adres Değişikliği En Geç Ne Zaman Yapılmalıdır? Resmi işlemlerin hepsinde olduğu gibi adres değişikliğinin de bildirilmesi için belirli bir zaman zarfı bulunmaktadır. Bu süre adres değişikliği işlemi için 30 gündür. Yani 30 gün içinde adres değişikliği bildirimi dilekçesi ilgili vergi dairesine verilmek gerekmektedir. Dilekçeyi 30. günün sonunda verilebilir mi? Süre sonunda verilmiş olursa vergi dairesi bu dilekçeyi alır. Ancak geç bildirimden dolayı mükellefe geç bildirim cezası kesilir.

Adres Değişikliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Adres Değişikliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Adres değişikliği başvurusunda bulunacak kişinin dilekçe yazması gerekmektedir. Dilekçeye ek olarak ise bazı evrakların eklenmesi gerekir. Bu evraklar tüzel kişilerde farklı, gerçek kişilerde farklı olur.

Gerçek kişilerde, yazılan dilekçeye ek olarak yeni iş yeri kira ise kira kontratı eklenir. Eğer kendi mülkü ise tapunun bir fotokopisi eklenir. Gerçek kişilerde sadece bu evrak yeterlidir.

Tüzel kişilerde ise dilekçeye ek olarak yine kira kontratı veya tapu fotokopisi lazımdır. Bunun haricinde gerçek kişilerden farklı olarak genel kurul kararı da gereklidir. Genel kurulda adres değişikliği ile ilgili kararın alınmış olması gereklidir.

Adres Değişikliği İçin Dilekçe Nasıl Yazılmalıdır?

Adres Değişikliği İçin Dilekçe Nasıl Yazılmalıdır? Adres değişikliği talebiniz için dolduracağınız dilekçenizin sade ve anlaşılır bir şekilde olması gerekmektedir.

  • Mükellefin eski adresi, yani hangi adresten taşındığı,
  • Mükellefin yeni adresi, yani hangi adrese taşındığı(varsa adres numarası),
  • Hangi tarih itibariyle yeni adresine taşındığı,
  • Mükellefin imzası, eğer tüzel kişi ise şirketin kaşesi,
  • Yeni taşındığı adres eski adresle aynı vergi dairesi sınırları içinde değilse, hangi vergi dairesi sınırları içinde olduğu belirtilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Adres Değişikliği ve Ticaret Siciline Tescili

Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirket esas sözleşmelerinde şirket merkezinin bulunacağı yerin, diğer bir deyişle şirket adresinin gösterilmesi zorunludur. Kuruluş sırasında şirket esas sözleşmesi ilgili ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil edilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 31. maddesi ise tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişikliğin de tescile tabi olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla şirket merkezi (adresi) değişikliği durumunda bu değişikliğin tescil edilmesi gerekmektedir. Bu konuda yetkili organ tarafından alınan adres değişikliği kararının ticaret sicil müdürlüğünde tescil ve ilanı gerekmektedir.

Vergi Mevzuatı Kapsamında Adres Değişikliğinin Bildirilmesi

Vergi mükellefiyeti kapsamında adres değişikliklerinin vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi mükellefleri, adres değişikliklerini olayın gerçekleşmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçe ile bildirmekle yükümlüdür. Mükellef tarafından adres değişikliğine ilişkin bildirimin yasal süresi içinde yapılmaması halinde mükelleflere ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanması riski bulunmaktadır.

Yine adres değişikliğinin bildirilmemesi durumunda vergi dairesi tarafından ilan suretiyle tebligat yapılarak mükellef hakkındaki yasal işlemlere devam edilmesi söz konusu olacaktır. Bu durumda değişikliği bildirmeyen şirket, ilanen yapılan tebligattan haberdar olmaz ise, şirketin aleyhe tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ ile işlemeye başlayacak olan yasal süreleri kaçırması gibi önemli bir risk söz konusu olacaktır.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Adres Değişikliği

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. maddesinin 5. fıkrası, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese nakledilmesi durumunu düzenlemektedir. İlgili fırkaya göre, işyerinin farklı bir ilde bulunan adrese nakledilmesi durumunda, nakil tarihinden itibaren 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

Ancak işyerinin aynı il sınırları içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirildiği şirket merkezi, 5510 sayılı Kanun kapsamında işyeri olarak kabul edilmektedir. Adres değişikliğinin aynı il sınırları içinde yapılması durumunda işyeri bildirgesi verilmesine gerek bulunmamakta, yalnızca bir beyan dilekçesi ile adres değişikliğinin bildirilmesi yeterli kabul edilmektedir. Ancak farklı bir ilde bulunan bir adrese nakil söz konusu ise yeniden işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

İşveren sıfatı ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında birtakım yükümlülükler altında bulunan şirketlerin, herhangi bir hak kaybı yaşamamak ve bir yaptırım ile karşı karşıya kalmamak adına, adres değişikliklerini 5510 sayılı Kanun uyarınca süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na da bildirmeleri gerekmektedir.

Kira Beyannamesinden Ödenen Bağkur Primi Gider Olarak Düşer mi ? Matrahtan Yapılacak İndirimler Nelerdir ?

Vergisini Ödemeyene Ağır Cezalar Geliyor

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?

İş Güvencesiyle İlgili Son Açıklama.Memurun İş Güvencesi Kalkmayacak


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.