Vergi Kaydınız Olmadan Esnaf Bağkuru Olur mu Şartları Nelerdir?

Vergi Kaydınız Olmadan Esnaf Bağkuru Olur mu Şartları Nelerdir?

  Bilindiği üzere BAĞKURlular içinde maaşı çiftçilere yüksek olanlardan bir tanesi de esnaflardır. Vergi kaydı olmadan esnafmış gibi SGK( BAĞKUR) primi yatırabilirmiyiz? Hangi  ticari faaliyetleri yaparsak vergi kaydı olmadan SGK’ya esnaf gibi kayıt yaptırılabilir mi Esnaf Muafiyet Belgesi Nedir?  Konusuyla ilgili bilgiler vereceğiz.

Hangi Mesleklerin Vergi Kaydı Yapılmasına Gerek Yoktur?

Vergi Kaydınız Olmadan Esnaf Bağkuru Olur mu Şartları Nelerdir? Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre; Basit usulün genel şartlarını taşıyanlardan,  kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar;”ile.  Bu  işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenlere “Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir.  Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Esnaf Bağkur Kaydı için Yapılması Gerekenler

  Vergi Kaydınız Olmadan Esnaf Bağkuru Olur mu Şartları Nelerdir? Yukarıda ki meslekler içinde yer alıp Esnaf vergi muafiyet belgesi olanlar, Esnaf Vergi muafiyet belgesini vergi dairesinden alıp bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek Esnaf gibi SGK (BAĞKUR) kaydı yaptırabilir.

Evde El Sanatları İle Uğraşan Kadınların Sigortalılığı

  Vergi Kaydınız Olmadan Esnaf Bağkuru Olur mu Şartları Nelerdir?  Dışarıdan işçi almamak, işi endüstriyel tarza dönüştürmemek kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın satma işlemlerini;

  • Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak ,
  • Ticari, tarımsal veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmama koşullarına sahip bulunarak yerine getirmek,
  • Herhangi bir işverene iş sözleşmesiyle tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmak,
    şartlarını sağlayarak 1710/2008 tarihinden sonra aynı şartlarla bu işleri yaptıkları tespit edilen kadınları ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ayın işleri yaptıkları tespit edilen kadınlar, isteğe bağlı sigortalı olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

Prim ödeme miktarları Ne Kadardır?

2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler. 2011 yılı için ödenecek prim miktarı günlük asgari ücretin 18 katıdır.

Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?

Anne Baba Veya Eşinden Dolayı Emekli Maaşı Alanlarda Promosyon Alabilecek mi ?

İİBF Mezunları Atama İçin Cumhurbaşkanı’na Mektup Yazdı

 Mükellefi Rahatlatan Açıklama : ‘Defter Tasdikini Kaldıracağız

 

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*