Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ?

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ?

Vergi yapılandırmasını ve hurda yasasını da kapsayan“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Mecliste dün kanunlaştı. Resmi Gazetede yayınlanması için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.  Haftaya Resmi Gazetede yayınlanması beklenen yasaya göre hangi borçlar siliniyor? Başvurunu ne Zaman başlayacak ne zaman sona erecek. 

     Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ? Haftaya Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi beklenen vergi affı ve hurda araçların devlet tarafından teslim alınmasını içeren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”  mecliste kabul edilerek  kanunlaştı.  Mecliste kabul edilen yasaya göre bazı  vergi cezalarının tamamı bazı kurumlardan vergi dairesi tarafından kesilen cezaların ise yarısı siliniyor.

 Hangi Cezalar ve Borçların  Tamamı siliniyor ?

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ? Yeni vergi yapılandırmasına göre; Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);

 • Vergi Aslina bağlı olarak kesilen  cezalar ( örnek Vergi Ziyaı Cezaları),
 • Gecikme Zamları,
 • Gecikme Faizleri,

tamamından vazgeçiliyor.

Asla bağlı olan vergi ziyaı cezalarının silinmesi için başvuru yapıp vergi aslının  yapılandırmaya göre taksit veya peşin olarak ödenmesi şartıyla kaldırılacak.

Gecikme zamları ve gecikme faizleri ise yasaya başvurduğunuzda tamamı silinecek. Yerine daha düşük olan Yİ-ÜFE hesaplanacak. Yine gecikme faizi ve gecikme zammından kurtulmak için yapılandırmayı taksitli veya peşin olarak tamamını  ödenmesi şartı vardır.

Kanuna Göre Hangi Borçlar ve Cezaların Yarısı Siliniyor?

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ? Haftaya Resmi Gazetede yayınlanması beklenen torba yasaya göre bazı borçların ve cezaların yarısı siliniyor.

Kanuna göre ” Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının” tahsilinden vazgeçilecek. kısaca vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezaların yarısı başvuru halinde silinecek. Yine silinmesi için kalan kısmı kanun dahilinde ödenmesi gerekiyor.

Yine kanuna göre gümrük idarelerince kesilen idari para cezalarının yarıs. Yine 5510 sayılı kanuna göre kesilen ve Sosyal Güvenlik Kurumlarınca takip edilen idari para cezalarının yarısı silenecek.

Başvuru Ne Zaman Başlayacak Ne Zaman Sona Erecek ?

Yasa Resmi Gazetede yayınlanınca başvurular başlayacak. 30 Haziran 2017 tarihine Kadar sürecek.

İlk Taksit ve Peşin Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ? Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil).   Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil).  Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

İlk İki Taksit Zamanında Ödenmesi Zorunlu

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ? Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla.  Kalan taksitlerden:  Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde. Ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar.  Gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla.  Bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.  İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde.  Bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Trafik Cezaları Artık Cep Telefonlarına Gelecek. 5 Gün Sonra Tebliğ Edilmiş Sayılacak

31 Mayıs Tarihinde Vergi Daireleri Saat 23:59’a Kadar Açık Kalacak

Hurda Araç Yasası Meclisten Geçti.Şimdi Ne Yapılması Gerekiyor?

Hangi Emekliler Emlak Vergisinden Muaftır ?

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Erol dedi ki:

  Öğrenim kredisi borcu olanlar için geçerli mi?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Değerli okurumuz 6736 sayılı kanundan faydalanmamışsanız dahil

 2. bekir dedi ki:

  merhaba bir sorum olacaktı ; Vergi borcundan dolayı vadesiz hesabıma 1.33 tl bloke konmuş hesabımı kapatamıyorum.30.04.2013 tarihinde maaş hesabımdan vergi dairesi e haciz uygulayarak 180 tl parayı aldı 1,33 tl almamış bırakmış. Hemen hemen her sene bu kalan 1,33 tl ye e-haciz uygulanıyor bu hesabı kapatamıyorum. Tahsil zaman aşımından yararlanma sürer uzuyor mu ? Haciz tekrarı zaman aşımını kesiyor mu? Yardımcı olursanız sevınırım iyi günler

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.