Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?

       Ülkemizin vergi sisteminde verginin siyasete alet edilmesi sonucu tüm hükümet dönemlerinde sürekli süreksiz vergisel işlemlerle ilgili olarak vergi affı çıkması bir af bitmeden yenisi na zaman çıkacak konuları hep gündemdedir. Vergi affı vergisini düzenli ödeyen mükelleflerinde düzenli ödemeden çıkarak aflar yüzünden düzensiz ödemeye itmesi. Yine vergisini düzenli ödeyip tüm ergi ödevlerini yerine getirenlere karşı getirilen bir vergi affının haksızlığa yol açması yüzünden düzenli ödeyenler için hem düzenli ödemelerine devam etmesi. Hemde vergi affı yüzünden uğradıkları haksızlığın giderilmesi için meclis tarafından vergi indirimi uygulaması düzenlenmiştir.

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim  Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ? Şubat ayında  mecliste kabul edilen ve vergisini düzenli ödeyenlere vergide indirim getiren   6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 8 Mart tarihli resmi Gazetede yayınlandı. Yayınlanan bu kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilecek?

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar
 • Kurumlar vergisi mükellefleri

yararlanabilir.

*Kurumlar vergisi mükelleflerinden finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları Vergi indiriminden yararlanamaz.

Hangi Vergi Beyannamesi Üzerinden  İndirimden Yararlanılacak ?

 • Yıllık gelir Vergisi Beyannameleri
 • kurumlar vergisi beyannameleri

üzerinden indiriminden yararlanır ve hesaplanır.

Vergi İndirim Oranı ve İndirimden Yararlanılacak Miktar Ne Kadardır ?,

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim  Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?

 • Hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.
 • Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz.
 • İndirilecek tutar  ödenmesi gereken vergiden fazla olursa bir yıl içerisinde verilen diğer vergi beyannamelerinden indirilemeyen kısım indirilebilir.
 • Bu süre içinde indirilemeyen tutarlar kişiye iade edilemez.
 • Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları Nelerdir ?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim  Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?

 1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekir. Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme veya pişmanlıkla  beyannameler zamanında ödenirse ihlal sayılmaz.
 2. Tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekir. Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.
 3. Haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekir. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.
 4. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.
 5. İndirimin yapılacağı  beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık hükümleri yönünden vergi cezası kesilenler yararlanamazlar.

şarttır.

Şartları Tutmadığı Halde Yararlananlara Cezalı İşlem Uygulanacak?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim  Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?  Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak ?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim  Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ? Bu indirim hakkı 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır.

Konuyla İlgili Örnek

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim  Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ? Ali Sarıkaya AŞ 2017 Yılına ait Kurumlar vergisi matrahının 200.000 TL olduğunu kabul edersek. ve ilgili şirket tüm beyannamelerini zamanında verdiğini kabul edersek.

Beyanname aşağıda ki şekilde olacaktır.

Hesaplanan kurumlar vergisi (200.000 Lira x %20) ………………………. : 40.000 TL

Hesaplanan indirim tutarı (40.000 TL x %5) …….……………………… : 2.000 TL

İndirim sonrası ödenecek kurumlar vergisi (40.000TL – 2.000 TL) …. : 38.000 TL

şeklinde olacak, 2000 lira avantaj sağlamış olacaksınız.  Burada kaçırılmaması gereken nokta indirimin ödenecek vergiden olmasıdır. Matrahtan değil.

2017 Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borç Affı Ne Zaman Başlayacak ?

2007-2011 Arası Kredi Çekenlere Müjde Bankalar Faiz ve Tazminat Ödeyecek

İstihdam Seferberliği Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Teşvikler Nelerdir ?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart Yapılması Gerekenler Nelerdir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Açıkladı.Borçlar 1 Yıl Ertelenecek

Son Dakika.Bedelli Askerlik Mi Geliyor?

Ev Hanımlarına Kefilsiz Kredi. Mikro Kredi ile İşinizi Kurabilirsiniz.

Müjde Esnafa Nefes Kredisi Limiti Arttı Nefes Kredisi Şartları Nelerdir ?

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.