Vergi ve Güncel Haber Portalı

Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017

24.05.2017
16
Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017

        Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması; yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, teşvik ve desteklerin kritik ve öncü teknolojilere yoğunlaşması, üretici üzerindeki mali yüklerin kaldırılması, planlı sanayileşmesinin sağlanması, yerli, yeşil ve yenilikçi üretime geçişin tamamlanması ve rekabet gücümüzü artması için sanayicilere ve yatırımcılara bir çok yeni teşvik ve muafiyet getiren torba yasa tasarısı hükümet tarafından meclise sunuldu.

Yeni Torba Yasa İle Neler Geliyor ?

Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017. Tasarı ile; ülke sanayisinin canlanması, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanları oluşturulması, mevcut sanayi alanlarının genişletilmesi, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata geçebilmesi, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri (EB), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), sanayi siteleri (SS) ve serbest bölgelere (SB) ilave Devlet teşviklerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmelerin Elektrik Tüketiminde Alınan TRT Payı Kaldırılıyor

Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017.  Meclise Sunulan tasarı ile Üreticinin desteklenmesi ve sanayinin geliştirilmesi için sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik tüketiminde alınan TRT payının kaldırılıyor. Yine Sanayi işletmelerin maliyetlerini azaltması için  ve ekstradan harç ödememesi için hafta tatili kanunu kaldırılıyor. planlı sanayi alanlarında üretim yapan sanayicilerin yapacakları yatırımlar için tapu ve kadastro harçlarından, damga vergisinden, emlak vergisinden muaf tutulması sağlanacak. Böylece yatırımcılar maliyetlerini azaltma fırsatı yakalamış olacak.

Sanayi Parsellerine Üst Limit Getiriliyor

Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017.  Hükümet tarafından sunulan tasarı ile  Bedelsiz veya kısmen bedelli arsa tahsis uygulamasının yeniden ve kalıcı olarak yürürlüğe konulması için, parsel fiyatlarına üst limit getiriliyor. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ler tarafından kurulacak GYO’lar aracılığı ile OSB ‘lerde katılımcılara üst yapılı/üst yapısız parsel satılması, kiralanması imkânı veriliyor. Böylece sanayiciye uygun fiyatlı ve üretime hazır sanayi parseli tahsisinin sağlanması ve OSB içindeki boş parsellerin üretime kazandırılması sağlanacak. Ayrıca özel Endüstri Bölgeleri  uygulamasının kalıcı hale getirilmesi ile yüksek ve orta yüksek teknoloji alanında büyük ölçekli sanayi yatırımları için altyapısı Devlet İmkânları ile yapılan yatırıma hazır sanayi alanlarının oluşturulması sağlanacak.

Organize Sanayi bölgesinde Bulunan İşletmelere Kredi Faiz Desteği Verilecek

OSB’lerde yer alan katılımcılara daha kısa sürede hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla OSB’lerin tüm faaliyetleri için kredi verilecek. Yine  OSB’lerin iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için kredi faiz desteği verilecek.

OSB Kuruluşları Kolaylaşıyor Denetim Arttırılıyor.

Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017.  OSB’lerin kuruluş süreçlerinin hızlandırılması amacıyla; OSB imar planlarının hazırlanmasına ilişkin süreçlerin kısaltılıyor. Daha güçlü OSB’ler için OSB yönetim organlarının sürdürülebilirliğini sağlayacak ve kurumsal kapasitesini artıracak yapısal değişikliklere gidiliyor.  Bunlarla birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB’ler üzerindeki denetim yetkilerinin artırılıyor.

Şehir İçinde Kalmış Sanayi Sitelerinin Kent Dışına Taşınması için Kredi Desteği Geliyor

Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017.  Çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak, yaşanabilir, yeşil ve ferah yerleşim alanları sağlamak amacıyla altyapı, üstyapı ve taşınma noktasında kredi destekleri verilecek. Böylece vKent içinde kalan sanayi sitelerinin kent dışındaki alanlara taşınmasının sağlanması hedefleniyor.

Nitelikli Eleman Yetiştirmek için Fen Bilimleri ve Mühendislik Fakültelerine Yarım Dönem Zorunlu Staj Geliyor

Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017.   Türk sanayisinin rekabet düzeyi ve teknoloji yoğunluğunun artırılması ve  nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla   fen bilimleri ve mühendislik alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerine uygulamalı işyeri eğitimi getiriliyor.

Temel bilimler mezunlarının istihdamı teşvik edilecek. Böylece ürün tasarım ve geliştirme süreçlerinde kalite artacak.  Daha detaylı çalışmaların yapılması ile birlikte Ar-Ge çalışmaları artırılarak yüksek teknoloji ürünlerde dışa bağımlılık azaltılması hedeflenmektedir.

Sanayi Siciline Yeni Kayıt Yaptıranlar Sanayi Elektrik Tarifesi Kullanabilecek

Yatırım Yapacaklara Müjde Yeni Torba Yasa ile Sanayiciye Yatırımcıya Bir çok Muafiyet ve Teşvik Geliyor 2017.  Sanayi siciline yeni kayıt yaptıran sanayicinin de elektrik tüketiminde sanayici tarifesinden faydalanabilmesi sağlanarak üretim maliyetleri düşürülecektir. Öte yandan, bilişim ve yazılım firmaları sanayici kapsamına alınarak sanayiye sağlanan teşvik ve desteklerden yararlandırılacaktır.

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.