Vergi ve Güncel Haber Portalı

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?

02.06.2017
29
Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?

    27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre vergi, SGK ve bir çok kuruma ait borç yapılandırılabilecek. Hangi borç için hangi kuruma başvurulacak.

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? 7020 Sayılı Kanun kapsamında borçlarımızı yapılandırmak için. başvurular yazılı yapılacak. Vergi daireleri tarafından takip edilen borçlar  için internet üzerinden elektronik ortamda da başvuru yapılabilecek. Başvurular posta yoluyla da yapılabilecek.

Vergi Dairelerine Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?  Vergi Dairelerine Vergi daireleri tarafından takip edilen 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş vergi Borçları ve cezalar için başvurulacak. Başvurular 30 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak. İlk ödeme tarihi 31 Temmuz 2017 olup iki ayda bir ödemeli 18 eşit taksit olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?  Başvurular İl Sosyal Güvenlik kurumları veya İlçe Sosyal güvenlik merkezlerine yapılacak.  başvurular 30 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak.   Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin borçlar yapılandırılabilecek. iki ayda bir ödemeli 18 eşit taksite kadar seçenekler olacak. İlk taksit ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olacak.

Belediyelere Ait Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?  Belediyelere ait su ve kanalizasyon idarelerine olan borçlar. 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki borçlar.  beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi borçları. ve Belediyeye olan 31/03/2017 tarihine kadar olan  su borçları yasa kapsamında taksitlendirilebilecek.  Son başvuru tarihi 30 Haziran 2017 olacak ilk taksit ödemesi 31 Temmuz 2017 olacak. İki ayda bir ödemeli 18 eşit taksite kadar taksit seçenekleriyle ödeme imkanı olacak.

Orman Genel Müdürlüğü’ne Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?   Orman Bölge Müdürlüklerine başvuru yapılacak.  Orman köylüleri ile bu köylülerce kurulan tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan krediler için Başvurulacak. Son Başvuru Tarihi olan 31 Temmuz 2017 başvuru yapılması gerekiyor.  İlk ödeme tarihi 30 Kasım 2017  olacak.  Yılda bir ödeme olacak. 5 Eşit taksit şeklinde olacak. Yani 1. Taksit Kasım-2017. 2. Taksit  Kasım-2018. 3. Taksit  Kasım-2019 4. Taksit Kasım-2020, 5. Taksit Kasım-2021.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na  Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapılabilecek. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bunların ortaklarına kullandırılan krediler için başvurulacak. Son Başvuru Tarihi olan 31 Temmuz 2017 başvuru yapılması gerekiyor.  İlk ödeme tarihi 30 Kasım 2017  olacak.  Yılda bir ödeme olacak. 5 Eşit taksit şeklinde olacak. Yani 1. Taksit Kasım-2018. 2. Taksit  Kasım-2019. 3. Taksit  Kasım-2020 4. Taksit Kasım-2021, 5. Taksit Kasım-2022. 6. Taksit Kasım-2023.  7. Taksit Kasım-2024. 8. Taksit Kasım-2025. 9. Taksit Kasım-2026. 10. Taksit Kasım-2027. şeklinde olacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na  Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?  Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan krediler ile kanuni takipte olan krediler için başvurulacak. Son Başvuru Tarihi olan 30 Haziran 2017 başvuru yapılması gerekiyor.  18 Eşit taksit halinde ödenebilecek. İlk taksit tarihi 31 Ağustos 2017 Olacak. Bu tarihten sonra iki ayda bir ödeme yapılacak. Başvuru için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/ Bakanlığın uygun görmesi halinde ilgili bankayada başvuru yapılabilecek.

Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu’na  Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?  Bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları ve kurum tarafından kesilen idari para cezaları için başvurulacak. Son Başvuru Tarihi olan 31 Temmuz 2017 başvuru yapılması gerekiyor.  18 Eşit taksit halinde ödenebilecek. İlk taksit tarihi 31 Ağustos 2017 Olacak. Bu tarihten sonra iki ayda bir ödeme yapılacak.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları ile TESK’na  Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Borcun bulunduğu esnaf sanatkarlar odasına başvurulacak. Üyelerin odalara olan aidat borçları, odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların TESK’e olan katılma payı borçları ile esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları için başvuru yapılacak. Son Başvuru Tarihi olan 31 Temmuz 2017 başvuru yapılması gerekiyor.  6 Eşit taksit halinde ödenebilecek. İlk taksit tarihi 31 Ağustos 2017 Olacak. Bu tarihten sonra iki ayda bir ödeme yapılacak.

Barolar ve Barolar Birliği’ne  Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Başvuru borcun bulunduğu Baroya yapılacak. Avukat ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredileri için başvuru yapılacak. Son Başvuru Tarihi olan 31 Temmuz 2017 başvuru yapılması gerekiyor.  6 Eşit taksit halinde ödenebilecek. İlk taksit tarihi 31 Ağustos 2017 Olacak. Bu tarihten sonra iki ayda bir ödeme yapılacak.

Ticaret Odaları ve Borsaları ile TOBB Ait Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Başvuru borcun bulunduğu Odaya veya borsaya yapılacak. Yasa kapsamında Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları ile sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidatları borçları yapılandırılacak.  Son Başvuru Tarihi olan 31 Temmuz 2017 başvuru yapılması gerekiyor.  6 Eşit taksit halinde ödenebilecek. İlk taksit tarihi 31 Ağustos 2017 Olacak. Bu tarihten sonra iki ayda bir ödeme yapılacak.

TÜRMOB’a Ait Hangi Borçlar için Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ? İlk Ödeme Tarihi Ne Zaman ?

Yeni Borç Yapılandırmasında Hangi Borç için Hangi Kuruma Başvurulacak ? Kaç Taksit Olacak ?  Başvuru İlgili Muhasebeciler odasına yapılacak.  Odaların üyelerinden olan aidat alacakları ile TÜRMOB’un odalardan olan birlik payı alacakları yasa kapsamında taksitlendirilebilecek. Son Başvuru Tarihi olan 31 Temmuz 2017 başvuru yapılması gerekiyor.  6 Eşit taksit halinde ödenebilecek. İlk taksit tarihi 31 Ağustos 2017 Olacak. Bu tarihten sonra iki ayda bir ödeme yapılacak.

Yeni Vergi Yapılandırması Tebliği Yarın Yayınlanıyor Yapılandırma İçin Nereye Başvurulacak ?

Öğrenim Kredisi Yapılandırmasını da İçeren Vergi ve SGK Borç Yapılandırması Resmi Gazete de Yayınlandı Başvurular Ne Zaman Başlayacak ?

 6736 Vergi SGK Affı Ertelenen Taksitler Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ?

Vergi Yapılandırması meclisten Geçti Hangi Borçlar Siliniyor Başvuru Ne Zaman ?

Hurda Araç Yasası Meclisten Geçti.Şimdi Ne Yapılması Gerekiyor?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Osman dedi ki:

  Mrrhaba benım ögrenım kredısı borcum vardı yapılandırdım ödeyemedım ogrenım kredısı ıcın yenı bır yapılandırma mevcutmu gelır daıresıne aktarılan borc ıcın

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   6736 sayılı kanundan faydalandıysanız maalesef yapılandıramazsınız

 2. ayhan dedi ki:

  merhaba su ve elektirik borçlarına af geldimi ve resmi gazetede yayınlandımı

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   böyle bir şey şu an için yok. ancak bazı elektrik dağıtım şirketlerinin borçlar için kampanyalarının olduğunu söyleyebiliriz.

 3. hüseyin dedi ki:

  trafik cezası yapğılandırmasında peşin ödemede indirim ne kadar örnek faizlerle birlikte borç 420 tl ise yapılandırmadan faydalanıp peşin ödersek ne öderiz ?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   180 tl civarında ödersiniz

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.