Vergi ve Güncel Haber Portalı

Ziraat Bankası Özelleşiyor Mu?Hangi Kurumlar Varlık Fonuna Devredildi?

05.02.2017
31
Ziraat Bankası Özelleşiyor Mu?Hangi Kurumlar Varlık Fonuna Devredildi?

Hazine bünyesinde  bulunan bazı  kamu sermayeli şirketler ile daha önce  özelleştirme programı kapsamına alınan bazı şirketlere ait hisseler 5 Şubat 2017 tarihli resmi gazete yayınlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Hangi Şirketler Varlık Fonuna Devredildi?

Varlık fonuna devredilen şirketlerin listesi aşağıda belirtilmiştir:

-Ziraat Bankası A.Ş.

-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

-Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

-Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

-Borsa İstanbul A.Ş.

-Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

-Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi

Varlık Fonuna Devredilme Ne Anlama Gelmektedir?

Başbakanlık açıklamasına göre, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği, uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi.

Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu’nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği kaydedildi.

Yapılan bu devirler ile özelleştirmelerin önünün açıldığını söyleyebiliriz.

İşte Resmi Gazetede Yayınlanan Karar

5 Şubat 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete

Karar Sayısı : 2017/9756

Türkiye Varlık Fonuna devredilen taşınmazlar

MADDE 1- (1) Mülkiyeti Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazların, tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu taşınmazlar, devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmeye devam olunur.

Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kuruluşlar
MADDE 2
– (1) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin % 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırılmıştır.

(2) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Başbakan yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.