Vergi ve Güncel Haber Portalı

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur Hangi Giderler İndirilebilir ?

08.02.2017
129
Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur Hangi Giderler İndirilebilir ?

Kirada evi olanların ve istisna tutarı üzerinde kira elde edenler. Kira geliri elde ettiği yılı takip eden yılın mart ayının 1 ile 25 mart arası beyanname vermek zorundadırlar. Çıkan vergiyi ise 31 Mart 2017  ve 31 Temmuz 2017 tarihlerinde iki taksitle ödemek zorundadırlar.

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur Hangi Giderler İndirilebilir

 Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecekler Giderler Nelerdir ?

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur  Hangi Giderler İndirilebilir ?  Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

 • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
 • Gerçek Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi Nedir ?

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur  Hangi Giderler İndirilebilir ?  Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. (Örnek olarak, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.)

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, % 25’i oranındaki götürü gideri indirebileceklerdir.

Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir ?

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur  Hangi Giderler İndirilebilir ? Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün alış yılından itibaren 5 yıl süre ile alış bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.  2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Amortismanlar,
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
 • Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
 • Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)
 • Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gerçek gider yöntemi ile beyanname veren bu giderleri faturalı olma şartıyla düşebilirler.

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur Hangi Giderler İndirilebilir

İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.

Kira Beyannamesinden Yapılacak İndirimler Nelerdir ?

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur  Hangi Giderler İndirilebilir?   Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır:

 1. Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler,
 2. Eğitim ve sağlık harcamaları,
 3. Bağış ve yardımlar,
 4. Sponsorluk harcamaları,
 5. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar,
 6.  Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,
 7. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim),
 8. EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar,
 9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

Kirada Oturup Kirada Evi Olanlar Beyanname Verecek mi Konulu yazımız için Tıklayınız

Kira Vergisi Nedir Nasıl Verilir Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir Ödeme Nasıl Yapılır Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Sorularla Kira Geliri Kira Beyanı İçin Son Gün 25 Mart Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Sıfır Araç alımlarına ÖTV İndirimi Geliyor mu Vergi İndirimi Üst Sınırı Ne Kadar  Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

 

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.