Vergi ve Güncel Haber Portalı

2017 Basit Usul Beyanname Verme Dönemi Başladı Basit Usul Beyanname Verme Rehberi

01.02.2017
45
2017 Basit Usul Beyanname Verme Dönemi Başladı Basit Usul Beyanname Verme Rehberi

2017 Basit Usul Beyanname Verme Dönemi Başladı.Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerimiz, 2016 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 01-27 Şubat 2017 tarihleri arasında vereceklerdir. Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenecek olup; birinci taksit 28 Şubat 2017 tarihine kadar, ikinci taksit ise 1-30 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenecektir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde

2017 Basit Usulç Beyanname Verme Dönemi Başladı. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde.  2016 Yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 01-27 Mart 2017 tarihleri arasında verilecektir.  Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

Basit Usulde Vergilendirilecek Mükellefler Kimlerdir ?

2017 Basit Usul Beyanname Verme Dönemi Başladı. Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır.

 •  Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar.
 •  Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nelerdir ?

Basit Usule tabi olmanın genel ve özel şartları vardır . Bunlar;

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 1.  Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)
 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde;

– 2016 takvim yılı için 6.300 TL,

-2017  takvim yılı için 6.500 TL*

diğer yerlerde;

2016 takvim yılı için 4.200 TL

2017 takvim yılı için 4.300 TL’yi aşmamak.*

3.  Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;

2016 takvim yılı için 88.000 TL,

2017 takvim yılı için 90.000 TL*

veya yıllık satışları tutarının

2016 takvim yılı için 126.000 TL,

2017 takvim yılı için 130.000 TL’yi aşmaması

2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;

 • 2016 takvim yılı için 42.000 TL,
 • 2017 takvim yılı için 43.000 TL’yi aşmaması

3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;

 • 2016 takvim yılı için 88.000 TL,
 • (2017 takvim yılı için 90.000 TL’yi aşmaması

Basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklar Nelerdir ?

 • Defter tutulmaz.
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
 • Geçici vergi ödenmez, buna ilişkin beyanname verilmez ve bildirimde bulunulmaz.
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.
 • Ticari kazançlarına yıllık 8.000 TL indirim yapılmaktadır.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Kimlerdir ?

2017 Basit Usul Beyanname Verme Dönemi Başladı.

 1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
 4.  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.
 5. Sigorta prodüktörleri.
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.
 7.  Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
 8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar. (dayıbaşılar hariç)
 9.  Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler.
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri. (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç)
 11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2017 Basit Usul Beyannamesi İle İlgili Hazırladığı Broşür için TIKLAYINIZ

2017  Basit Usule Tabi Mükellefler için Vergi Rehberi için TIKLAYINIZ 

Basit Usul Beyannamesi Son Gününü Kaçırmayın Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Basit Usulde Beyanname Verme ve Ödeme Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Basit Usul Nedir? Şartları Nelerdir? Konulu Yazımız İçin Tıklayınız


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.