2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belli Oldu Çevre Temizlik Vergisi Nereye Ne Zaman Ödenir ?

2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belli Oldu Çevre Temizlik Vergisi Nereye Ne Zaman Ödenir ?

Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 50 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile yayınlandı. Yazımızda 2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Ne kadar olduğu, Çevre temizlik vergisini kimler ne zaman öder. Konuları hakkında bilgiler de vereceğiz.

Çevre Temizlik vergisi Nedir ?

Çevre temizlik vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen belediyelerin çevre temizlik hizmetleri nedeniyle yararlanan konut, işyeri ve diğer binalar adına ödenmesi gereken vergidir.  Halk arasında Çöp vergisi olarak da bilinir. Çevre temizlik vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan yapılardan alınır. 2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisini Hangi Kredi Kartları Taksit Yapıyor ?

Çevre Temizlik Nereye Ne Zaman Nasıl Ödenir ?

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen çevre temizlik vergisi, ev sahipleri için  kullanmış olduğu su sarfiyat miktarına göre belirleniyor. Ödemek için herhangi bir işlem yapılmadan belediye tarafından otomatik olarak faturaya yansıtılırak tahsil ediliyor. 2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları da bağlı bulunduğunuz belediyeye ödemeniz gerekmektedir.

2018 Basit Usul Defter Beyan Sistemi Nasıl Olacak ?

İşyerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi ise;

Emlak vergisinde olduğu gibi belediyelere başvurulması gerekiyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık  otomatik hesaplanarak belediyeler tarafından tahakkuk ettiriliyor. Boş kullanılmayan binalar çöp vergisinden muaf oluyor.

Binalar için Çevre Temizlik vergisi  emlak vergisinde olduğu gibi iki eşit taksitte ödeniyor. Ödeme takvimide emlak vergisiyle aynı. İlk taksit ödemesi Mart, nisan, mayıs aylarında ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit emlak vergisinde olduğu gibi kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Ödemeler  Belediye veznelerinden PTT, anlaşmalı bankalar veya Belediye online tahsilata geçmişse elektronik olarak ödenebilir. Bina sahipleri 2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları nı ilgili belediyeye ödeyebilir.

2018 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu AGi Eklenmiş Asgari Ücret Tutarları

2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu ?

    2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları  Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından yayınlanan 50 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi. Tebliğde Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları belirlendi.

2018 Asgari ücret Açıklandı Asgari Ücret Desteği Devam Edecek mi ?

50 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Taşerona Kadro Başvuruları Ne Zaman Başlıyor ? Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak ?

Dayanak

MADDE 2 – (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. 2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

(2) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre; 1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi bu Tebliğde belirlenen tutarlara göre tahsil edilecektir.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi

MADDE 3 – (1) Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

(2) Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

MADDE 4 – (1) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

(a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Açıklama: Untitled-1

(b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

      2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.  2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Açıklama: Untitled-2

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. MADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Açıklama: Untitled-3

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 SözKonusu Tebliğe Gelir idaresi Başkanlığının Sitesi Üzerinden Buradan Ulaşabilirsiniz

 2 Yorum "2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belli Oldu Çevre Temizlik Vergisi Nereye Ne Zaman Ödenir ?"

 1. Halil ARIN   1 Ocak 2018 at 14:53

  Ali bey,bana engel oranı 68 sürekli engel raporu verildi,Anjiolarımın kaydı silindigi için(1999_eskişehir 1986 Hacettepe)90 olarak veremeyiz,Anjio raporlarını getirirsen puanın 90 olur dediler..Benim aracım var,ben Otopark MTV vergsi ve diger haklardan nasıl faydalanırım. Selamlar.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   2 Ocak 2018 at 13:53

   Değerli okurumuz otopark konusunda bilgim yok ancak MTV yönünden yararlanmak için % 90 altındaysa araç özel tertibatlı olmalı üstünde ise MTV 21 nolu tebliğ ekinde bulunan form, ruhsat fotokopisi ve sağlık kurulu raporunun aslı veya kurum onaylısı ile aracın bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurunuz

   Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)