Vergi ve Güncel Haber Portalı

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Yapması Gerekenler!

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Yapması Gerekenler!

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Yapması Gerekenler! Mükellefiyetin İşe başlamadan iş bırakmaya kadar geçen süreçte.  Mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme, muhafaza ve ibraz etme gibi sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.  Aksi durumda  vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Yapması Gerekenler! İnsanlar yaşamlarını devam ettirirken tüm iş ve işlemlerini kendileri yaparlar. Ama öldükten sonra kim yapacak. Bilindiği üzere ölüm hukuki bir olaydır. Çünkü ölümle birlikte yeni durumlar çıkmaktadır.

Bu yazımızda sizlere  ticari, zirai yada serbest meslek faaliyetlerinden ötürü vergi mükellefi olan bir kişinin ölümü halinde mükellefiyetinin ve sahibi olduğu işletmenin ne olacağı ve işletme ile ilgili yapılacak işlemler vergi kanunları karşısında durumları ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Ölümden Sonra İlk Yapılacak İşlemler Nelerdir ?

Ölümden Sonra İlk Yapılacak İşlemler Nelerdir? Ölüm olayı gerçekleştikten sonra ilk olarak tıbben ve hukuken öldükten sonra ölen kişinin mal varlığının yasal mirasçılarına geçmesi için veraset ilamı bir diğer ismiyle mirasçılık belgesinin çıkartılması gerekir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır ?

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır ? Ölüm hukuki bir durumu ifade ettiğinden Veraset ilamı da hukuki bir durumu yazılı hale getirmektedir. Veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemelerinden ve Noterlerden yapılabilir. Veraset ilamında mirası reddetmemiş mirasçıların mirasta ki oranları gösterilmektedir. Bu belge ile varisler mirasta hak sahibi olmaktadır.

Ölen Mükellefin İş Bırakması Nasıl Olur ?

Ölen Mükellefin İş Bırakması Nasıl Olur ? 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 164. maddesine göre ölüm işi bırakma hükmündedir.Bu durumda mükellefe düşen görevler mirası reddetmemiş kanuni veya mahsup mirasçılara geçer. Mirasçılar tarafından yapılacak ilk iş ölüm olayının vergi dairesine bildirilmesidir. Ayrıca mirasçılardan herhangi birinin ölüm olayını vergi dairesine bildirmesi yeterlidir.

İşin terk edildiğinin bildirilme süresi 213 Sayılı VUK’nun 168. maddesinde bir ay olarak düzenlenmiştir.  Ancak 16.maddeye göre vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir hükmü dikkate alınınca mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından mükellefin ölümü ,ölüm tarihinden itibaren dört aylık süre sonuna kadar vergi dairesine bildirilmek zorundadır. Bildirim yapmayan mükelleflerin her birine usulsüzlük cezası kesilir.

Mirasçılar Tarafından İşe Devam Edilmeme Durumunda Ne Olur ?

Mirasçılar Tarafından İşe Devam Edilmeme Durumunda Ne Olur ? Ölüm durumu iş  bırakma olarak kabul edildiğinden mükellefin ölümü üzerine mirasçılar tarafından ticari  işletmeyi devam ettirmemek istemesi halinde.  Ölüm tarihi itibariyle ticari işletmenin mükellefiyeti sona ermiş olur. Ticari işletmeye ait olan hak ve borçların ölüm tarihi itibariyle değerlerinin tespiti yapılarak ortaya çıkan mal varlığı, borç veya alacak durumlarına göre mirasçılar hisseleri oranında hak ve sorumluluklarını yerine getirirler. Ticari işletmeye ait olan saklama ve ibraz zorunluluğu olan defter ve belgeleri varisler saklamak zorundadır.

Mirasçılar İşe Devam ettirmek İstemeleri Halinde Neler Yapılması Gerekir?

Mirasçılar İşe Devam ettirmek İstemeleri Halinde Neler Yapılması Gerekir? Mirasçılar tarafından ticari faaliyete devam etme  kararı alınırsa ölüm tarihi itibariyle murisin mükellefiyeti düşer. İşe devam edecek olan mirasçıların mükellefiyeti başlar.

213 Sayılı Vergi Usul Kanun’un 168. maddesinde işe başlama bildiriminin işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. ölen kişiye ait ticari işletmenin varisler devam ettirmek istemesi halinde Mirasçılar tarafından işe başlama bildiriminin ne zaman yapılacağına dair bir hüküm bulunmamakla birlikte Maliye Bakanlığınca yayınlanan 2001/1 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde uygulamaya açıklık getirilerek murisin ölümünden itibaren mirasçıların aynı işe aralıksız devam etmeleri durumunda, ölüm tarihinin muris için işi bırakma, mirasçıları için işe başlama olarak kabul edilmesi, işe devam edecek olan mirasçıların ölüm tarihini takip eden bir ay içinde bildirimde bulunmaları gerektiği belirtilmiştir. Belirtilen süre içinde bildirimde bulunulmadığı takdirde VUK, 352/I-7 maddeye göre usulsüzlük cezası kesilir.

Ölüm Tarihinden Önceki Dönem Beyannameleri Nasıl Verilir ?

Ölüm Tarihinden Önceki Dönem Beyannameleri Nasıl Verilir? 213 Sayılı VUK’nun 16.maddesinde vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay ekleneceği belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun yılık beyannamenin verilmesini düzenleyen 92.maddesi ile takvim yılı içinde mükellefin ölümü halinde takvim yılı başından ölüm tarihine kadar olan dönem beyannamesinin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verileceği belirtilmiştir. Bunun dışındaki beyannameler ise kendi mevzuatında belirtilen beyanname verme süresine üç ay eklenerek beyan edilir.

Ölen Mükellefin vergi Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu

Ölen Mükellefin vergi Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu, Mirasçıların sorumluluğunu düzenleyen VUK’nun 12. maddesine göre mirası kabul etmiş mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu tutulurlar.

Vergi dairesi tarafından ölen mükellefin tüm vergi borçları, veraset ilamı esas alınarak her mirasçıya düşen miras payı oranında hesaplanarak tahsil yoluna gidilir.

İcralık Borcun Varlık Şirketine Devredilmesi Durumunda Ne Yapılabilir?

Aracı Elinde Olmayanlar Hurda Yasasından Nasıl Faydalanabilir?

Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri Nasıl Yapılır?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.