2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı?

2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı?

   Tarımsal nitelikli 4/b sigortalıları hariç olmak üzere Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde Bağ-Kur sigorta kaydını 01.10.2008 tarihine kadar SGK’ya başvurarak kayıt yaptırmayanların bağkur sigorta başlangıç tarihi olarak 01.10.2008 tarihi kabul ediliyor.  Bağkur başlangıç tarihinin Bu şekilde kabul edilmesi 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01/10/2008 tarihinden önce zorunlu bağkurlu olma şartlarını taşıdığı halde süreyi kaçırıp kayıt yaptırmayanlar için büyük bir mağduriyet yaratıyor.   Kimler Bağkurlu olmak zorunda?  Kimler Geriye dönük bağkur kaydı yaptırmaya hakkı vardır ? Geriye dönük bağkur kaydı için neler yapılması gerekir ? 2018 Yılında Bağkur  Sigorta prim borç affı olacak mı ? Geriye dönük bağkur kaydı için hükümet düzenleme yapacak mı ? sorularına cevap vermeye çalışacağız. 2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı?

Kimler Bağkur Kaydı Yaptırması Zorunlu ?

5510 Sayılı Kanuna göre bağkur kaydı yaptırması gerekenler aşağıda ki gibidir.

 • Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar ( Nakliyeci, İşyeri sahibi, Serbest meslek erbabı olan doktor avukat muhasebeci vb,)
 • Vergi Kaydından muaf olan ancak esnaflık yapan kişiler ( Bunlar Vergiden muaf esnaflardır),
 •  Şirket ortakları
 • Çiftçiler
 • Muhtarlar

Kanunen eski adıyla bağkur,  yeni adıyla kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar sigortalılık kaydını yaptırmak zorundadır.

Emeklililkte Yaşa Takılanlarla İlgili Son Durum Nedir 2018’de Çözülecek mi?

Bağkur Başlangıç Bildirimini Hangi Kurumlar Yapar ?

    2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı? 2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı ? Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda;

 1. Gelir vergisi mükellefi olanlar ilgili vergi dairesince,
 2. Gelir vergisinden muaf olanlar, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince,
 3. Şirket ortakları; durumlarına göre ticaret sicil memurluğunca ya da şirket yetkililerince

Çalışmaya başladıkları ve bu kuruluşlara tescillerinin yapıldığı tarihten on beş gün içinde “sigortalı işe giriş bildirimi” ile Kuruma bildirilir. Bununla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında faaliyette bulunanların bu faaliyetlerini ilgili Kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belge ile belgelemek kaydı ile sigortalılık başvurularına engel bir durum bulunmamaktadır.

Son Dakika Aralık 2017 Ayında Ödenecek Sigorta Prim Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Kimler geriye Dönük Bağkur Kaydı Yaptırma Hakkına Sahipti ?

2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı? Zorunlu Bağkur uygulaması 1985 yılında başladı.  5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01/10/2008 tarihine kadar kanıtlayıcı belgelerle SSK’ya başvurdukları tarihte yukarıda sayılan kişiler için bağkur kaydı geriye dönük yapılabiliyordu. Bu tarihten sonra  geriye dönük bağkur kaydı yapılmadı.  Başvuranların ise talepleri reddedildi. Son durum ise yargıtay kararları nedeniyle yapılan bazı düzenlemeler sayesinde bazı kesimler için tevsik edici belgeleri getirdikleri takdirde geriye dönük bağkur kaydı yaptırma hakkı veriliyor.

Ev Hizmetlerinde On günden az işçi çalıştıranlar Sigorta işlemleri Nasıl Olur ?

Günümüzde Kimler Geriye Dönük Bağkur Kaydı Yaptırma İmkanı Bulunuyor  ?

2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı? Geriye dönük olarak  Bağkur kaydında çiftçilerde problem yaşanmıyor. 1994 yılına kadar geriye dönük kayıt yaptırabiliyorlar. Kayıt yaptırabilmek için, Tarım Bağ-Kur sigortalılarının geriye dönük kayıt yaptırabilmeleri için 01.04.1994’ten 01.10.2008’e kadar Bağ-Kur prim kesintisi yapılmış ürün satmış olanlar belgeleriyle başvurarak diledikleri zaman geriye dönük bağkur tescil kaydı yapabiliyor.   Geriye dönük kayıt yaptırmak isteyenler bu belgeleri genel itibari ile Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlardan bulabiliyorlar.

2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı? Geriye dönük bağkur kaydında mağduriyet yaşayanlar ise genel itibari ile şirket ortakları ve esnaflar oluyorlar. Bazı yargıtay kararlarına sonucu SGK tarafından yapılan bazı düzenlemeler sonucu esnaf ve şirket ortakları bazı durumlarda olanlar geriye dönük kayıt yaptırabiliyorlar.  Ancak bu durum herkesi kapsamadığı için mağduriyet genel itibariyle sürüyor.  SGK bu durumlar nedeniyle, bu konuda 2016/20 sayılı Genelgesi ile çeşitli istisnalar getirildi.

2016/20 sayılı Genelge ile Getirilen İstisnalar Nelerdir ?

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmalarından dolayı mülga 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayıldıkları halde, 1/10/2008 tarihine kadar Kuruma müracaat ederek kayıt ve tescilini yaptırmayan ancak 1/10/2008 tarihinden önce doğru Bağ Kur numarası üzerinden Kurum hesaplarına intikal etmiş olan prim ödemelerine göre sigortalılığının başlatılmasını talep edenlerin ticari faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle 1/10/2008 tarih öncesi sigortalılıkları başlatılacaktır.

Emeklilikte Yaş Bekleyenlere Sağlık Hizmeti Geliyor

Konuyla İlgili Örnek ?

22/4/1986 ile 15/12/2007 tarihleri arasında ticari faaliyeti bulunan sigortalı (A) il müdürlüğünden almış olduğu giriş bildirgesini faaliyetine göre kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara onaylatarak Kurumumuz kayıtlarına intikal ettirmediğinden ticari faaliyetinin başladığı tarih itibariyle 1479 sayılı Kanun kapsamında kayıt ve tescili yapılmamıştır. Ancak, Kurum kayıtlarına intikal ettirmemiş olduğu giriş bildirgesi üzerinde bulunan Bağ Kur numarasına 1992, 1993, 1994 yıllarında belirli aralıklarla toplam 10 adet prim ödemesinde bulunmuş ve ödeme yaptığı dönemlere ilişkin ödeme makbuzlarını ibraz ederek ticari faaliyetinin başladığı tarih itibariyle sigortalılığının başlatılmasını talep etmiştir. Bu durumda Kurumumuz hesaplarına geçtiği tespit edilen primlere ilişkin sigortalının ibraz etmiş olduğu ödeme makbuzlarına istinaden prim ödemesinde bulunduğu Bağ Kur numarası ile ticari faaliyetinin başladığı 22/4/1986 ile 15/12/2007 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanun kapsamında kayıt ve tescil işlemleri yapılacaktır.

Geriye Dönük Bağkur Kaydı için Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

Çiftçiler  01/10/2008 tarihinden önce geriye dönük bağkur kaydı için yapılması gerekenler sattıkları ürenlerden kesinti yapıldığını gösteren dekontlardı. Genellikle bu belgeleri TMO’dan temin edebilirsiniz.  Esnaflar ve şirket ortakları ise ödenen bir1

2018  Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı ?

SGK tarafından yayınlanan 2016/20 Sayılı genelge ile geriye dönük bağkur kaydı yapılsada bu kayıt sınırlı bir kesim için geçerli olması nedeniyle genel kapsamlı bir düzenleme yapılması gerekir. Hükümet Hazineye ve SGK’ya büyük bir getireceğini düşündüğünden genel kapsamlı bir düzenlemeden kaçınmaktadır.

2018 Yılından itibaren hem erken seçim dedikoduları, erken seçim olmasa bile  2019 yılında hem yerel hemde Yeni sistem Cumhurbaşkanlığı seçimi olması nedeniyle ülkemizin seçim havasına gireceğinden. Konuyls ilgili yasal düzenleme yapılabilmesi için bireysel çabalardan çok STK lar aracılığıyla hükümete baskı yapılarak yasal düzenleme yapılmasını sağlamaktadır. Yoksa hükümet bu düzenlemeye çok sıcak bakmaktadır. Şu anda hükümetin gündeminde düzenleme ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmaktadır. 2018 Bağkur kaydı düzenlemesi ile ilgili hükümetin şu anda bu konuyla ilgili yasal bir düzenlema çalışması mevcut değildir. Ancak önümüzün seçim olması nedeniyle Sivil toplum kuruluşlarının bu konuyu gündeme getirmesi ile  baskı oluşturması sonucu yasal düzenleme yapılması imkansız değildir.

Emekliler Toki’den Nasıl Ev Alır Başvuru Şartları Nelerdir ?

2018 Yılında Sigorta Prim Borcu Bağkur Affı Olacak mı ?

2018 Yılında Sigorta prim borcu ve Bağkur Borcu affı olup olmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmese de Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın vergide büyük bir değişiklik ve yapılanmaya gidileceği açıklaması yapması vergi affının 2018 sonu gibi yine çıkacağı olarak yorumlandı.  Genelde de vergi affının SGK affı ile birlikte gelmesi nedeniyle 2018 yılının ikinci yarısında sgk prim borç affı ile Bağkur affının gündeme geleceği düşüncesindeyiz.

 

 

 4 Yorum "2018 Geriye Dönük Bağkur Kaydı Düzenlemesi Olacak mı 2018 Bağkur Affı Olacak mı?"

 1. yaşar tunç   5 Ocak 2018 at 22:57

  Geriye dönük bağkur kaydı mağdurlarının sesini kim duyacak.Bizim sesimizi duyanın bizde sesine doğru gideceğiz.

  Cevapla
 2. yaşar tunç   5 Ocak 2018 at 23:05

  1990 fiskobirlik karnem vardı.Fakat 1992 fiskobirliğe ürün vermeye başladım.Kayıtlı belgelerim de mevcut.Fakat kaydı almaya gittiğimde o dönemde bağkur için benden kesinti yapılmadığını öğrendim.O dönemde benle beraber fındık veren üreticilerden kesilen bağkur fişi benden neden kesilmediğini sorduğumda bir cevap alamadım.Bu konuda yasal bir hakkım olabilir mi?Bilgi verirseniz sevinirim.
  saygılarımla

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   6 Ocak 2018 at 21:57

   eğerli okurumuz dilekçe ile başvurup resmi cevap isteyin fiskobirlikten

   Cevapla
 3. YASA   27 Nisan 2018 at 02:55

  Yasa çıkması lazım.Ben mahkemeye vermiştim. Gecen hafta davam sonuçlandı ve reddedildi. Tek çare yeni YASA…

  Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)