Vergi ve Güncel Haber Portalı

7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ?

06.09.2017
40
7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ?

         18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti. Vergi affı başvuruları 30 Haziran 2017 tarihine  kadar devam etmişti. Yapılandırmaya ait ilk taksit ödemesi 31 Temmuz 2017 olarak belirlenmişti. Bu yazımızda  7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ? bilgiler vereceğiz.

7020 Vergi Yapılandırması Kapsamında Hangi Borçlar Yapılandırıldı ?

7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ?  Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olması gerekiyordu. Yasa kapsamında kesinleşmiş alacaklar yapılandırılmıştı.

7020 Borç Yapılandırmasında SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak 2017?

         Yasa kapsamında yapılandırılacak borçlar ise;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kesinleşmiş vergiler ve vergi cezaları,
 • Araç bandrolleri ve Trafik para cezaları
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen ecrimisil borçları,  doğrudan gelir desteği geri ödemeleri, nüfus para cezaları,  kanunda sayılan idari ve adli para cezaları,
 • Vergi dairesince takip işlemleri yapılan öğrenim katkı kredisi borçları,
 • İl Özel İdarelerince takip edilen kamu alacakları,
 • Belediyelerce takip edilen kamu alacakları, ve su borçları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait birikmiş prim borçları kesilen cezalar

Yasa kapsamında taksitlendirildi.

 

Hangi Tarihe Kadar Borçlar Yapılandırıldı ?

7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ?  7020 Vergi yapılandırması kapsamında 31/Mart/2017 tarihinde önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve diğer yasa kapsamında yapılandırılacak borçlar Kanun kapsamında yapılandırılmıştı.

Kanun Kapsamında Başvurular Hangi Tarihler Arasında Yapılmıştı?

7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ?  7020 sayılı Kanunu özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunması şartı getirilmişti.

Kaç Taksite Kadar Taksit İmkanı Verilmişti ?

7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ? Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksite kadar ödeme imkanı getirilmişti. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona ermişti.

Borçlarını yapılandıranlar  başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmişlerdi.

 

7020 İkinci Taksit Son Ödeme Günü Ne Zaman ?

7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ? 7020 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma yapanlar birinci taksiti 31 Temmuz 2017 tarihinde ödemişlerdi. Yapılandırma taksitleri iki ayda bir olduğundan 7020 sayılı kanun kapsamında ödenecek olan ikinci taksit son ödeme günü 30 Eylül 2017 ‘dir. 30 Eylül 2017 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle ikinci taksitin son ödeme günü 2 Ekim 2017 Pazartesi günüdür.

Yapılandırması Bozulanlara Yeni Bir Şans Mı Geliyor?

7020 Yapılandırma İkinci Taksiti Ödenmezse Taksitimiz Bozulur mu ?

       7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ?

  7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında (6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bakandan Açıklama Geldi.Artık Vergi Borçlarında Yapılandırma Olmayacak

Özetle Söyleyecek Olursak

 • İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
 • Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
 • Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,

halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Yani ikinci taksit ödenmesi zorunlu olup ödenmediği takdirde yapılandırma bozulacaktır. 

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. cansu dedi ki:

  Merhaba, 7020 ikinci taksiti yatırılmadı. yapılandırmamız bozuldu. verilen sürede uzatma olma ihtimali olabilir mi? teşekkürler

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.