Vergi ve Güncel Haber Portalı

7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ?

7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ?

      7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti. 

7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ? Bu Tebliğ ile 7020 sayılı Kanununa göre Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırıldı. İlk taksit ödemeleri 31 Temmuz 2017 tarihinde ödenmişti. İkinci Taksit ödemeleri ise 30 Eylül 2017 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle  2 ekim 2017 saat 24:00 da sona erecek. Taksitlerinizi Vergi Dairelerin veznelerinden Anlaşmalı bankalardan ve Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Sitesi üzerinden ödeyebilirsiniz. Bu yazımızda kredi kartı ile nasıl ödeme yapılır Hangi Bankanın kredi kartları ile ödeme yapılır. Konuları ile ilgili bilgiler vereceğiz.

7020 Vergi Affı İkinci Taksit Ödenmezse Taksit Bozulur mu Son Ödeme Günü Ne Zaman ?

7020 Ödeme Süresi Ne Zaman Başladı ?

7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ? 7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 30/6/2017 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2017 tarihine kadar  Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar , diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır. hükmü bulunmaktadır.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona ermişti.

Kanunun 3 üncü maddesi hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunmaktaydı.

Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır.

6736 Sayılı Kanun Vergi Affı 3. Taksit Ödeme Son Günü Ne Zaman Ödenmezse Taksit Bozulur Mu ?

7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ?

7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ?  7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “(4) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine imkân vermektedir.

Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.

Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.

6736 Vergi SGK Affı Ertelenen Taksitler Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ?

7020 Sayılı Kanun taksitlendirme ikinci Taksit Kredi Kartı ile Ödeme Nasıl Yapılır Aşama Aşama ?

7020 Sayılı kanun kapsamında yapılandırdığınız borca ait ikinci taksitin ödemesi için İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Sitesine gireceğiz.  Bu sayfadan 7020 Sayılı kanun yapılandırma ödeme bölümüne tıklayınız. Bu sayfada size dört seçenek karşınıza çıkacak.

Birinci Seçenek TC Kimlik No İle Giriş

TC Kimlik No ile giriş bölümüne tıklayarak istenen diğer bilgiler de girilerek sisteme giriş yaparak. 7020 Sayılı Kanun yapılandırma ikinci taksit ödemesini yapabilirsiniz.

 7020 Yapılandırma Tecil/Tahakkuk Fiş Numarası ile Giriş

       7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ?  7020 Yapılandırma borçlarını görüntülemek veya ödemek için Tecil Dosya Numarası / Tahakkuk Fiş Numarası, T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No bilgilerinizi girip Giriş butonuna tıklayınız. Ardından kart bilgilerinizle 7020 sayılı kanun yapılandırma ikinci taksiti ödeyebilirsiniz.

Vergi Yapılandırma Borçları Kredi Kartıyla Ödenir mi Hangi Vergiler Kredi Kartıyla Ödenir ?

Kullanıcı Girişi

7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ? 7020 Yapılandırma ikinci taksit ödemesini yapabilmek için sisteme giriş yapılması gerekiyor. Sistemine giriş yapmak için Kullanıcı Kodu, Şifre, Parola ve resimde gördüğünüz Doğrulama Kodu bilgilerini girip Giriş düğmesine tıklayınız.  Ardından kredi kartı bilgilerinizi girerek ikinci taksiti ödeyiniz.

Motorlu Taşıt Bilgileri ile Giriş

7020 Yapılandırma ikinci taksit ödemesini yapabilmek sisteme giriş yapmanız gerekiyor.  Motorlu Taşıt Bilgileri ile Giriş Sistemine giriş yapmak için taşıt bilgilerinizi girip Giriş düğmesine tıklayınız. Ardından kart bilgilerinizle ikinci taksiti ödeyebilirsiniz.

Hangi Banka Kredi Kartları ile Ödeyebilirsiniz ?

      7020 Yapılandırma 2. Taksit Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir ? Aşağıda ki ismi yazılı olan Anlaşmalı bankalar ve bu bankaların kredi kartları ile ödeme yapabilirsiniz.

1

AKBANK T.A.Ş.(*)

2

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (*)

3

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4

ALTERNATİFBANK A.Ş.

5

ANADOLUBANK A.Ş.

6

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

7

CITIBANK A.Ş.

8

DENİZBANK A.Ş. (*)

9

BURGAN BANK A.Ş.

10

FİBABANKA A.Ş.

11

FİNANSBANK A.Ş. (*)

12

HSBC BANK A.Ş. (*)

13

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

14

ING BANK A.Ş.

15

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

16

ODEA BANK A.Ş.

17

ŞEKERBANK T.A.Ş.

18

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)

19

TURKISHBANK A.Ş.

20

TURKLAND BANK A.Ş.

21

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. (*)

22

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (*)

23

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)

24

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)

25

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)

26

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ (PTT) (**)

27

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (*)

28

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
29 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)
30 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.