Vergi ve Güncel Haber Portalı

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı AGİ Olarak verilecek

15.10.2017
41
Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı AGİ Olarak verilecek

      Yıllardır asgari ücretlilerin problemi olan son aylarda vergi dilimine girerek asgari ücretin altında ücret almasını sağlayan vergisel problem meclis plan bütçe komisyonunda görüşülen Torba yasa tasarısında  konulan geçici madde ile problem  2017  yılı için çözülüyor.  Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek.

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek.   Vergi Gelirlerini arttırmak için hükümet tarafından  meclise sevk edilen torba yasa tasarısı ile bir çok kanunda değişiklik yapılıyor.  Asgari ücretlilerin 2017 Yılı için Eylül, Ekim, kasım ve aralık aylarında vergi dilimi nedeniyle maaşının düşmesi sorunu 2017 yılı için Çözülüyor.

Gelir Vergisi Kanuna Geçici Madde Ekleniyor 

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek.  Asgari ücretlilerinin 2017 Yılı Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına düşmesi nedeniyle. Ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilave edilerek sorun çözülecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim. MTV Yüzde 40’Dan Yüzde Kaça Düştü?

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek. 2017 Yılının ocak ayından itibaren asgari ücretlilere asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği brüt asgari ücret tutarı üzerinden. Yasal kesintiler yapıldıktan sonra asgari geçim indirimi uygulanmak suretiyle bekar ve çocuksuz bir asgari ücretliye 1.404,06 TL net ücret ödenmesi sağlanmıştı.

Önerilen düzenlemede, bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumda ki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL’ye tamamlayacak şekilde. İlave asgari geçim indirimi sağlanmaktadır.

 Eksilen Tutar Asgari Ücretliye  Asgari Geçim İndirimi Adı Altında Ek Olarak Verilecek

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek.  Kanun maddesi mecliste kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlayınca ya kadar asgari ücretliler için ilave asgari geçim indirim uygulanmayacağı için çalışanlanca fazla ödenen vergilerin maddenin yayımı tarihinden  sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle. Çalışanlara ödenme üzere vergi sorumlularına reddolunması sağlanacak.

Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şekli ve dönemini belirleme hususunda Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Asgari Ücretlilerin Son Aylarda Maddi Kaybı İçin Kalıcı Çözümü Gelir Vergisi Kanunu ile Çözülüyor

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek. Torba Yasa tasarısının  Meclis plan bütçe komisyonunda bu madde ile ilgili görüşmelerde Maliye Bakanına konuyla ilgili sorulan sorulara karşılık verdiği cevapta.  Konunun Gelir Vergisi Kanunu reform yasa tasarısı ile olacağını söyledi.  Maliye Bakanı Naci AĞBAL konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda; “Gelir Vergisi kanun tasarısında AGİ’yle ilgili bir madde var. O maddede bunu bir asgari geçim indirimi tutarı olarak düzenleyeceğiz. Asıl düzenlemeyi o zaman getireceğiz çünkü o bir reform.” sözlerini söyledi.

MTV Zammı 2018.Yeni Açıklama Geldi.Yüzde 40’dan Daha Az Zam Olacak

Eklenen Geçici Madde Metni Aşağıda ki Gibidir

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek.  2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle  32 nci maddedeki esaslara göre.  Sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir.

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.  Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor

Asgari Ücretlinin Vergi Kaybı İlave Asgari Geçim İndirimi Olarak verilecek.  Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan. Muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle. Çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere. Vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan. Vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur.  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.