Vergi ve Güncel Haber Portalı

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur ?

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur ?

Engellilerin daha güzel bir yaşamı için hayata daha kolay uyum sağlamları için  ve hayat imkanlarının iyileştirilmesi.  Ve geliştirilmesi anayasal ile güvence altına alınmıştır. 

engelli Basit usul vergi indirimi hesaplama engelli Basit usul vergi indirimi hesaplama 2017

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur. Anayasamızın 61 inci maddesinde, Devletin engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alacağı.  Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracağı veya kurulmasını sağlayacağı anayasa ile belirlenmiştir.  Engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak.  Ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek.  Amacıyla vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  Bunlardan biri engelli ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan engellilik indirimi uygulamasıdır.  Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle de engellilik indiriminin kapsamı genişletilmiştir.  Engellilik indiriminden yararlananların arasına.  Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler, engelli serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler ile. Basit usulde vergilendirilen bütün mükellefler de dahil edilmiştir.

Basit Usulde Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur ?

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur. Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine,  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli.  Asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli.  Asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.

2016 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın 2017 yılında verilen.  Yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak engellilik indirimi yıllık tutarları

 • Birinci derece engelliler için (900 x 12) 10.800 TL
 •  İkinci derece engelliler için (460 x 12) 5.520 TL
 •  Üçüncü derece engelliler için (210 x 12) 2.520 TL

engelli Basit usul vergi indirimi hesaplama engelli Basit usul vergi indirimi hesaplama 2017

Engellilik İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Engellilerden İstenecek Belgeler Nelerdir ?

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur. Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen Basit Usulde Vergilendirilen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

İstenen Belgeler

 •  Müracaat formu – Dilekçe Aşağıda Yazı bitiminde buluna
 • Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
 • T.C. Kimlik Numarası Bulunan Kimlik Fotokopisi
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği

Basit Usulde Vergilendirilen Engelliler ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişi Bulunan Basit Usulde Vergilendirilenler de Uygulama Nasıl Olur?  

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur. İndirimden yararlanma hakkına sahip basit usülde vergilendirilen özürlülere uygulanacak sakatlık indiriminin yıllık tutarı ise  vergi tarhına esas kazançlarından indirilecektir. Basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir.

Engellilik  indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi Ne Demektir. Bu Durumun Belgelendirilmesi Nasıl Olur ?

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur.

Engellilik indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi tabirinden; Engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

Konuyla İlgili Örnek

 • Basit usulde vergilendirilen Mükellef (İ), çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olup, ikinci derece engellilik indiriminden yararlanmaktadır. 2016 yılında kendi şahsı için 6.800 TL sosyal güvenlik primi ile küçük çocuğu için 5.000 TL birikimli hayat sigortası primi ödemiştir.
 • İkinci derece engelliler için yıllık indirim tutarı 2016 yılı için (460 x 12) = 5.520 TL olup, Mükellef (İ) beyan edeceği gelirden 5.520 TL indirim yapacaktır.
 • Mükellefin küçük çocuğu için ödediği birikimli hayat sigorta priminin % 50’si, beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak şartıyla, beyan edilen gelir tutarından indirim konusu yapılabilmektedir. Bu durumda Mükellef (İ)’nin ödediği birikimli hayat sigortası priminin % 50’si olan (5.000 x % 50)= 2.500 TL, beyan ettiği gelirin %15’ini ve 2016 yılı için esas alınacak asgari ücretin bir yıllık tutarı olan 19.764 TL’yi aşmadığından, indirim konusu yapılabilecektir.
 • Ayrıca, mükellef 6663 sayılı Kanunla getirilen 8.000 TL’lik kazanç indiriminden yararlanmıştır.
 •  Mükellefin 2016 yılına ilişkin beyanı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

engelli Basit usul vergi indirimi hesaplama engelli Basit usul vergi indirimi hesaplama 2017

Engelli Basit Usul Mükelleflerin Vermesi Gereken Dilekçe İçin Tıklayınız

2017 Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası Şartları ve Uygulaması Nasıl Olacak Konulu Yazımız için Tıklayınız

Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirimi uygulaması Nasıl Olur Konulu Yazımız için Tıklayınız

2017 Basit Usul Beyanname Verme Dönemi Başladı Basit Usul Beyanname Verme Rehberi Konulu Yazımız için Tıklayınız

İŞKUR’a Nasıl Kayıt Olunur? Nereye Başvurulur Konulu Yazımız için Tıklayınız

Basit Usul Beyannamesi Son Gününü Kaçırmayın Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Basit Usulde Beyanname Verme ve Ödeme Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Basit Usul Nedir? Şartları Nelerdir? Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Sorularla Kira Geliri.Kira Beyanı İçin Son Gün 25 Mart Konulu Yazımız için Tıklayınız

Evleneceklere Müjde Beyaz EşyaLarda ve Mobilyalarda 30 Nisan’a Kadar Vergi İndirimi Ne Kadar Olacak Konulu Yazımız için Tıklayınız


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.