Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bugün Yaptığı duyuruyla 30 yıl fazla çalışması olan memur emeklilerin dört gözle beklemiş olduğu.  Ek ikramiye başvurularının başladığını belirtti. Bu yazımızda başvuruların nasıl yapılacağı. Başvurularda gerekli evrakların neler olacağı başvuru son tarihinin ne zaman olduğu ile ilgili bilgiler vereceğiz.Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir

Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir ? Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesinin 07/01/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan.  25/12/2014 Tarihli ve Esas No: 2013/111, Karar No:2014/195 sayılı İptal Kararından sonraki tarihten sonra emekli olan devlet memurlarına, 30 yılı sınırına bakılmaksızın ikramiyeye esas hizmet sürelerinin her tam yılına süre sınırı olmaksızın emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu İptal Kararıl.   Kararın yürürlüğe girdiği 07/01/2015 tarihi öncesinde emekli olan veya vefat eden emekli ve hak sahipleri hakkında geçmişe dönük olarak uygulanmamıştır

Geçmişe dönük uygulanmaması üzerine hak sahipleri  mahkemeye vermesi  ve mağduriyetlerin oluşması üzerine.   Meclis tarafından konuyla ilgili düzenleme yapıldı.  27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan. 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı “TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 5434 sayılı T.C.  Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici 226 ncı maddeyle;  07/01/2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle.  30 Yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesine imkan sağlandı.

Başvurular Hangi Tarihler Arasında Yapılacak ?

Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir?  Yapılan düzenlemeye göre ek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir.

Başvurular  30/01/2017 Pazartesi günü başlayıp 29 /01/2018 Tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.  Bu bir yıllık başvuru süresi hak düşürücü süredir.  Bu bir yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır.

Ek Emekli İkramiye Başvurularında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yasal düzenlemeye göre ek ikramiye hak kazanmak için başvuru sırasında gerekli evrak olarak, ekte yayınlayacağımız dilekçe ve ekinde  sadece kimlik fotokopiniz  yeterli olacaktır.

Emekliye Ek İkramiye Başvurular Nereye Yapılacak ?

Yasa kapsamında ek ikramiye hakkı kazanmak Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına yapılacaktır.  Posta ile yapılacak başvurularda   Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/Ankara  adresine gönderilecek.  Başvurularınızda hak kaybı olmaması  için postalarınızı iadeli taahhütlü olarak göndermeniz  gerekmektedir.

Emekliye Ek İkramiye Ödemeleri  Nasıl Olacak ?

Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir

 • Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.
 • 7.500 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.
 •  30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır.
 • Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir.
 • Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemeleri de 7.500 Türk Liralık sınır esas alınarak ödenecektir.
 • Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar Mahkemelerce, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır.
 • Yargılama giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir.
 •  Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçmiş sayılacaktır.

Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir

Hak Sahibi Olup da Vefat Edenler  Ek İkramiye Alabilecek mi ?

Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir ?  Emekli olduktan sonra vefat edenler de ek ikramiye hakkına sahipler.   Vefat edenlerin hakları olan ikramiyeler için yasal mirasçıları başvuracaktır.  Bu kapsamda, emeklilik sonrası hayatını kaybeden emekliler adına yapılacak.  Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi tutarları kanuni varislerine, görevleri sırasında hayatını kaybeden memurlar adına tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi ise önceden olduğu gibi ölüm tarihinde aylığa müstahak olan dul ve yetimlerine veya aylığa müstahak dul yetimi bulunmayanların yine kanuni varislerine yapılacaktır.

30 Yıl Hizmeti Olan Emeklilerin İkramiye Alması için Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ

2017 KOSGEB 50 Bin TL Faizsiz Kredi Başvuruları Başladı Mı Konulu Yazımıza Ulaşmak için Tıklayınız

Vergi Affı Ceza İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı  Konulu Yazımıza Ulaşmak için Tıklayınız

 

 

 57 Yorum "Emekliye Ek İkramiye Başvuruları Başladı Başvuru Nereye Yapılacak Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir?"

 1. Yasar   5 Şubat 2017 at 23:00

  2015 te muracaat etmistim sgk ya bir daja muracaat etmem gerekir mi (sgk dan olumsuz diye yanit gelmisti mahkemeye muracaat etmemistim)

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   5 Şubat 2017 at 23:05

   Değerli okurumuz. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
   yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle, daha önce başvuru yapmış olan ilgililerin yeni bir başvuru yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır. başvurmanıza gerek yok

   Cevapla
 2. Emin Onder   7 Şubat 2017 at 22:00

  ölmüş emeklinin mirasçıları için yapılacak işlemler nedir ve dilekçe örneği mevcut mudur?

  Cevapla
 3. veysi   13 Şubat 2017 at 15:46

  Varisler ayrı ayrı mı başvuracak?Birlikte başvurmanın bir yolu var mı?

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   13 Şubat 2017 at 15:56

   varislerden herhangi birinin veraset ilamı veya ölüm belgesiyle gitmesi banka için yeterli olacaktır.

   Cevapla
 4. veysi acar   13 Şubat 2017 at 16:23

  Varislerin posta yoluyla ilk başvurusu ayrı ayrı mı olacak o kısmını tam anlamadım.Teşekkürler.

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   13 Şubat 2017 at 16:37

   VARSİLERDEN BİRİNİN VERASET İLAMI VEYA ÖLÜM BELGESİYLE BAŞVURUDA BULUNMASI YETERLİ.YANİ POSTAYA VARİSLERDEN BİRİSİNİN BU EVRAKLARI KOYUP GÖNDERMESİ YETERLİ OLACAKTIR.

   Cevapla
 5. Derya   27 Şubat 2017 at 12:22

  Paylaşımınız çok bilgilendirici olmuş. Dilekçe örneği vermeniz de ayrı bir kolaylık. Çok teşekkürler

  Cevapla
 6. Yavuz   6 Mart 2017 at 05:09

  Emeğiniz ve paylaşımınız için çok teşekkür ederim.Dilekçemizi nasıl takip edebiliriz.

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   6 Mart 2017 at 16:13

   Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı

   Başkan Ahmet ALTINTAŞ
   Telefon 0(312)458 70 17-458 70 18
   E-posta kamuemeklilik@sgk.gov.tr
   Adres Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA

   bu iletişim yöntemlerinden durumun akibetini sorgulayabilirsiniz.

   Cevapla
 7. neslihan   8 Mart 2017 at 14:51

  slm benim dedem 1992 yılında 37 yıl 11 ay çalışmış acaba bu kanundan yararlanabiliyormu

  Cevapla
 8. cenk atq   13 Mart 2017 at 15:08

  Merhaba, daha once (2016′ da) basvurmustuk. Fakat Subat maas odemesinde herhangi bir ekstra odeme goremedik. Kac ay beklememizi tavsiye edersiniz tekrar basvurmak icin?

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   13 Mart 2017 at 19:20

   değerli okurumuz bu hafta içi başlıyor bilgisini almış bulunmaktayız.

   Cevapla
   • cenk   14 Mart 2017 at 05:32

    Cevabınız için teşekkür ederim. Ayrıntıları daha sonra buraya aktarmaya devam edeceğim.

    Cevapla
 9. cem özkan   17 Mart 2017 at 23:00

  bu uygulama bir fiil çalışanlar içinmi yoksa 30 yıl üzeri emekli olanlarda dahilmi yani sigorta ve askerlik hizmetlerini aktararak 30 yıl üzeri emekli olanlarda faydalanıyormu

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   18 Mart 2017 at 00:00

   Değerli okurumuz askerlik borçlanmaları dahil değildir. diye tahmin ediyoruz ancak en yakın SGK Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz

   Cevapla
 10. neco   20 Mart 2017 at 13:28

  dilekce varisler için degil emekli olan için herhalde bilgileri tam olark bimiyoruz.varisleri için ayrı dilekce örnegi varmı.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   20 Mart 2017 at 20:06

   Değerli okurumuz dilekçede değişiklik yapan örneğin şu tarihte vefat eden diye başlayın altına imza atın varis olarak

   Cevapla
 11. Fatih keskin   21 Mart 2017 at 21:22

  Merhaba babamın sgk da 43 yıl 9 ay hizmeti vardı 24 ay da askerlik borçlanması toplam 45 yıl.2016 yılının 3. Ayında dilekçeyle başvurmuştuk hükmün geriye gitmeyeceğini soyleyip red cevabı almıştık(2012 emekli olduğu tarih) şubat 2017 de vefat etti şimdi tekrar başvuru yapmam gerekiyomu yoksa başvuru yapılmış sayılıp anneme bu hak odenirmi?maaşı bağlanması için anneme gonderdiğimiz dilekçede veraset ilamıda vardı.bizi aydınlatırsanız çok seviniriz teşekkürler

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   21 Mart 2017 at 21:28

   Değerli okurumuz kanunda tekrar başvurmayın diyor. Ancak sizin durum farklşı en yakın SGK müdürlüklerinden bilgi alınız yada dilekçede belirttiğim yeri telefonla arayarak bilgi alınız

   Cevapla
 12. Meryem   22 Mart 2017 at 02:11

  Mrb benim babam 1985 de DSİ den emekli olmustu.45 yillik hizmeti var.Ben isci emeklisi diye biliyorum.Bu haktan faydalabiliyormuyuz.Tskr ederim.

  Cevapla
 13. Hikmet   23 Mart 2017 at 11:14

  Babam 2009 da vefat etti.Annem ve ben emekli maasi aliyoruz .34 sene meuriteti var.Bu durumda kızı olarak verilen dikekçe örneği gibi basvuru dilekçesi yazdım bunun yanı sıra kendı kımlık fotokopısını vede babamın olum kagıdını yanında gondermem gerrkırmı ?Bılgılendırsenız sevınırım.Teşekkürler

  Cevapla
 14. Yaren gnc   10 Nisan 2017 at 12:49

  merhaba. annem vefat eden babamdan dolayı maaş almaktadır. dilekçeye ek olarak kimlik fotokopisi ve veraset ilamını göndermemiz gerekiyor mu? Teşekkürler

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   10 Nisan 2017 at 13:06

   Değerli okurumuz veraset ilamını kesinlikle ekleyiniz

   Cevapla
 15. Sefa Çalışkan   11 Nisan 2017 at 12:10

  merhaba,
  Babam 11 yıl DDY de işçi olarak çalışmış daha sonra hiçbir hak ediş almadan yine DDY de memur statüsüne geçerek 26 yıl da memur olarak çalışmıştır.
  bu ödemeden faydalanabilir mi veya ne yapmamız gerekir.
  Teşekür ederim.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   11 Nisan 2017 at 13:01

   Değerli okurumuz sizin durumu diğerlerine göre biraz farklı siz ya en yakın sgkdan bilgi alınız yada başvuru yapınız. değerlendirsinler

   Cevapla
   • Sefa Çalışkan   11 Nisan 2017 at 13:34

    TEŞEKKÜR EDERİM, ALİ BEY.
    KOLAY GELSİN.

    Cevapla
 16. cenk ata   11 Nisan 2017 at 13:06

  tekrar merhaba Ali Bey,
  gecen ay sormustum odeme tarihleri ile ilgili… bu hafta basliyor bilgisini vermistiniz siz de… malesef Mart maasinda alamadi annem; nisan maasina bakacagiz artik… her gun de internetten kontrol ediyoruz, belki maas gunu disinda yatar diye. Odeme sirasiyla ilgili bir bilginiz varsa haberlesirseniz seviniriz. Aslinda alan var mi onu bile merak ediyoruz.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   11 Nisan 2017 at 13:11

   değerli okurumuz konuyla ilgili araştırma yapıp size bilgi vereceğiz yarın tekrar yorum atınız

   Cevapla
 17. EKREM   11 Nisan 2017 at 18:36

  30 yıl çalışan emekliye varda diğer 20 25 yıl çalışan kamu emeklisi neden alamıyor,sebebi nedir?. Onlarda bu vatan için yıllarını harcayıp,belkide zor durumda kaldılar yada bir kaza olupta erken ayrılanlarda bu ülkenin vatandaşı,bunlarda emek verip emekli olmuş.LÜFEN HÜKÜMET BUNU GÖZ ÖNÜNE ALSIN ,DİĞER KAMU EMEKLİLERİNEDE BU HAK VERİLSİN,ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILMASIN LÜTFEN.SAYIN CUMHURUN BAŞKANI BUNA BİR ELAT TA ADALET YERİNİ BULSUN .SAYGILARIMLA.

  Cevapla
 18. Yavuz   15 Nisan 2017 at 03:14

  Sayın Ali bey en yakın ödeme tarihi belli oldumu,Kıbrıs görevleri hizmet süresinden sayılıyormu , ödeme yapilıyormu acaba bilgilendirirseniz memnun olurum.saygilarimla.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   15 Nisan 2017 at 11:28

   Emekli sandığına bağlı olarak çalışan tüm dönemler hizmetten sayılır

   Cevapla
 19. suzan akın   21 Nisan 2017 at 21:02

  Merhaba Ali Bey. Babam memuriyetine devam ederken 2007 yılında vefat etti. Babamın ölüm tarihi itibariyle 32 yıllık memuriyeti vardı. Annem babamdan dolayı maaş almaya başladı. Annem bu yasadan faydalanabilir mi? Başvurabilme hakkı varsa dilekçe ile hangi evrakları göndermeli? Çok teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   22 Nisan 2017 at 00:05

   evet ekte bulunan dilekçeyi varis olarak doldurarak gönderiniz

   Cevapla
 20. Sadettin Cankı   12 Mayıs 2017 at 10:41

  Merhaba Ali Bey, Ben 34 yıl 5 ay kamuda çalıştım 4 nisan 2017 tarihinde SGK ya gerekli başvuruyu yaptım henüz bir cevap alamadım .Durum ile ilgili nereden veya kimden bilgi alabilirim?Slm.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   12 Mayıs 2017 at 21:21

   değerli okurumuz 170 arayın sorunuz yardımcı olurlar size

   Cevapla
 21. Belgin baykara   12 Haziran 2017 at 21:26

  Merhabalar Ali bey.
  Babam 2009 da vefat etti. Kendisi emekli sandığından emekli.31 yıl 8ay çalışmışlığı var. İki oğlu var ve 30 yıl üstü ikramiyesinden faydakanabilmek için dilekçe verdik ancak geri dönüş olmadı Ne yapmamiz gerekir.

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   12 Haziran 2017 at 22:55

   dilekçeyi verdiğiniz kurumu arayıp dilekçenin akıbetini sorabilirsiniz.

   Cevapla
 22. RESUL   17 Temmuz 2017 at 12:06

  25/11/1965 tarihinde ADELET BAKANLIĞI kurumunda göreve başlayıp 15/09/1994 EMEKLİYE AYRILDIM BU SÜRE 29 YIL 2 AY 10 GÜN YAPAR ASKERLİK BORÇLANMAM DA VAR ONU DA KATARSAK 30 YILI AŞIYOR ACABA BENDE FAYDALANABİLİRMİYİM ACİL CEVAP TSKLER

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   17 Temmuz 2017 at 21:37

   değerli okurumuz en yakın sgk ya başvurunuz kapsamdasınız

   Cevapla
 23. Yildiz   24 Temmuz 2017 at 14:27

  Merhaba. BabamTCDD ‘ den emekliydi. 41 yil calismisligi vardi. Onun vefatindan sonra annem de vefat ettiginden yetim ayligi almaya basladim. Benden haric 1 erkek kardesim var. Emekli ikramiyesi basvurusunda bulunduk. Benim merak ettigim: bu ikramiyede erkek kardesim de hak talep edebiliyor mu? Yoksa maasini alan kisi mi faydalaniyor? Simdiden tesekkur ederim.

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   24 Temmuz 2017 at 20:26

   emekli maaşını kim alıyorsa o yararlanabilir.yetim maaşı alınıyorsa da oranları dahilinde alınabilir.

   Cevapla
 24. Feriha   24 Temmuz 2017 at 21:16

  Iyi aksamlar. Babam memur emeklisiydi. Onun vefatindan sonra onun ayligini almaya basladim. (Annem hayatta degil)(Bir erkek kardesim var,kamu kurumunda calisiyor)
  Benim sorum: Bu ikramiye sadece olen memurun ayligini alan kisiye mi ait? (Yani bana?)
  Yoksa diger erkek kardeste bu ikramiyeden yararlanabilir mi?

  Cevapla
 25. ayşe   27 Temmuz 2017 at 16:51

  İyi günler. Babam görevine devam ederken kazada vefat etti. dul ve yetim aylığını annem ve ben alıyoruz. ancak bir de aylık almayan ablam var(evli ve çalışıyor). göreve devam ederken vefat ettiği için başvurduğumuz zaman sadece aylık alanlar mı yararlanıyoruz yoksa verasetteki paya göre ayrı ayrı mı yatırılıyor? şimdiden teşekkür ederim

  Cevapla
 26. Ali BURKAN   9 Eylül 2017 at 22:54

  30 ağustos 1967 yılı Assubay okul mezunuyum..15 kasım 1997 yılında emekli oldum. (41 Yıl 11 Ay hizmet) im var. Daha önce murecaatım olmasına rağmen halen ödeme yapılmamıştır. Yeniden mürecaat dilekcesi yazmam gerekiyor mu? Saygılarımla.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   9 Eylül 2017 at 23:23

   dilekçe yazmayında başvurunuzun olup olmadığını kontrol ettirin

   Cevapla
 27. RESUL   21 Eylül 2017 at 12:39

  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
  ANKARA

  RESUL TOPALOĞLU: 22160473982
  KAYALAR MAHALLESİ TUR SOKAK 11/1 MAZİDAĞİ MARDİN

  KONU : Ödenmeyen emeklilik ikramiyesi farkının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemidir.
  AÇIKLAMALAR : 1964 &1965 Yıları arası Maden tetkik arama endüstrisinde 1 yıl 1 ay 8 gün hizmetim bulunmakta 25/11/1965 tarihinde ADELET BAKANLIĞI kurumunda göreve başlayıp 15/09/1994 Tarihinde emekliye ayrıldım. Bununla beraber 2 yıl askerlik borçlanmasını emeklime saydırmıştım toplamında 32 (otuz iki) yıl hizmetim bulunmaktadır .bununda hesaplanmasını arz ederim SGK sicil numaram 42,847,011,0’dır.
  Malumları olduğu üzere emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağına dair 17/01/2012 tarih ve 6270 sayılı Kanun md. 1 ile değişik 08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu md. 89/4 hükmü, 07/01/2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25/12/2014 tarih ve 2013/111 E., 2014/195 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.

  Bu çerçevede emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yılı aşan hizmet sürelerinin dikkate alınmamasına ilişkin yasal dayanak ortadan kalkmıştır.
  07/02/2017 tarihinde ilk dilekçemi size göndermiştim ;dosya takibi 24917771 nolu numara ile arz ederim.

  SONUÇ ve İSTEM : Meri mevzuat ve yukarıda açıklanan nedenler ile Sayın Başkanlığınızca resen gözetilecek nedenlerden ötürü; 30 yılı aşan hizmet sürelerim dikkate alınarak hak etmiş olduğum emeklilik ikramiyesinin yeniden hesaplanması ve tarafıma ödenmemiş olan ikramiye farkının aşağıda bilgileri bulunan banka hesabıma yasal faizi ile birlikte yatırılması hususunu saygılarımla (vekaleten) arz ve talep ederim. 07/02/2017
  HALA Bİ ÇÖZÜM ALAMADİIK ALİ ÇETİNKAYA BEY

  Cevapla
 28. beyza   25 Ekim 2017 at 11:27

  2017 tarihinde emekli sandığından emekli olan kişi içinde 30 yılı aşan primi mevcut.onlar içinde başvuru geçerli mi.yoksa emekli olma tarihi 2015 mi olmalı ?

  Cevapla
 29. taner   29 Ocak 2018 at 13:31

  merhaba 29/01/2018 de evrakları iadeli tahutlu gönderdim izmir den ilgili adrese başvurum dikkate alınır mı sizce?

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   29 Ocak 2018 at 22:25

   DİKKATE ALINIR İADELİ TAAHHÜTLÜ GÖNDERMEK ÖNEMLİ

   Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*