Vergi ve Güncel Haber Portalı

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ?

17.09.2017
70
Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ?

Normal şartlarda Emekli olmak için üç tane koşul bulunmaktadır.  Bunlar, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık gün sayısı ve emeklilik yaşının dolmuş olması gerekmektedir.   Kişi engelli ise emekli olmak için üç şart sosyal devlet ilkesi gereği engelli vatandaşlarımız için kolaylaştırılmıştır. Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ?  Engelli vatandaşlarımızın emeklilik şartları nelerdir ? Kaç gün prim yatırmaları gerekir?  Engellilik için rapor oranı en az kaç olmalıdır?  Engelliler emeklilik için nereye başvurmalıdır? Ayrıntılar yazımızda. 

Engelli Çocuğu Olan Erken Emekli Olabilir mi?

Engellilerin Emekli Olma Şartları Nelerdir ?

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ?  Engelli emekliliği için kişinin Engel durumu çalışmaya başlamadan önce olmalıdır. iş başladıktan iş nedeniyle olması malulen emeklilik durumudur. Engelli emekliliği sosyal devlet ilkesi gereği engelli kişiye tanınmış erken emeklilik hakkıdır.

Engelliler emekli olduğunda maaşın yaşlılık maaşı adını alır. Engellilerin emeklilik şartlarını İşçi, Memur ve Bağkurlular olarak ayrı ayrı şartlarını saymak gerekiyor.

Engelli Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır Yararlanmak için yapılacak işlemler Nelerdir Dilekçe Örnekleri ?

Engelli işçi statüsünde çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir?

Engellilik Oranı Ne Kadar Olacak ?

01.01.2015 gününden sonra işe girenler

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ? 01.01.2015 gününden sonra işe girenler için aşağıda belirtilen prim gün sayısının tamamlamış olması gerekir. Öncesinde ise kademeli bir geçiş bulunmaktadır.

01.01.2015 gününden sonra işe girenler  aşağıda belirtilen primleri yatırması gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet kuruluşlarının  sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

 • % 60 üzeri arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve 3960 gün,
 • % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
 • % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığından yararlanırlar.

Bu şartlarla aylık bağlananlar, Sosyal Güvenlik Kurumunca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. Ayrıca, hizmet akdine tabi bir veya birkaç işveren yanında çalıştırılan işçiler için 4320 gün ve 4680 gün şartları, işe giriş tarihlerine göre 3600 günden başlamak ve her yıl 100’er gün artırılmak ve belirtilen 4320 ve 4680 günü geçmemek suretiyle kademeli geçiş uygulanmaktadır.

Engelli Çalıştıran Mahalle Esnafına Teşvik Geliyor?Kimler Yararlanacak?

01.01.2015 gününden önce işe girenler için Kademeli Geçiş de Ödenecek Prim ve Gün Sayısı

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ? 01/10/2008 tarihi ile 01/01/2015 tarihleri arasında işe başlayanların  Çalışma gücünde ki kayıp oranına göre ödemeleri gereken prim ödeme gün sayıları aşağıda tabloda belirtilmiştir.

İşe Başlama Tarihi Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha çok olanlar %50 – %59 arası olanlar %40 – %49 arası olanlar
01.10.2008 – 31.12.2008 15 yıl, 3 bin 700 gün 16 yıl, 3 bin 700 gün 18 yıl, 4 bin 100 gün
01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl, 3 bin 800 gün 16 yıl, 3 bin 800 gün 18 yıl, 4 bin 200 gün
01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl, 3 bin 900 gün 16 yıl, 3 bin 900 gün 18 yıl, 4 bin 300 gün
01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin gün 18 yıl, 4 bin 400 gün
01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 100 gün 18 yıl, 4 bin 500 gün
01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 200 gün 18 yıl, 4 bin 600 gün
01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 300 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün
01.01.2015’den sonra 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

 

01/10/2008 ‘den Önce İşe Girenler Ne Kadar Prim Ödemesi Gerekiyor ?

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ? 01.10.2008 gününden önce ilk defa sigortalı olanlardan, aşağıda şartları taşıyorlarsa yaşlılık aylığından yararlanırlar.

 • Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan
 • Bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar,
 • Yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak.
 • En az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak

şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

01.10.2008 gününden önce sigortalı olan ve engellilik durumu  nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigorta giriş tarihleri ve engellilik  oranlarına göre aşağıdaki prim ödeme gün sayılarını tamamlamış olmaları gerekir.

Sigortalılık Başlangıcı Yüzde 80 ve üzeri  Yüzde 60 ile 79 arası  Yüzde 40 ile 59 arası 
05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün
06.08.1991-05.08.1994 arasında 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 arasında 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
06.08.1997-05.08.2000 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün
06.08.2000-05.08.2003 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün
05.08.2003-30.09.2008 arasında 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün

İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek

Engelli Memurların Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Kamu kurum ve kuruluşları % 3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. Engelli memurların emeklilik durumu da sosyal devlet ilkesi gereği  daha az süre ve daha az yaşta emekli olmaktadırlar.

Engelli memurun emekliliği  5510 Sayılı kanun öncesi olan 01/10/2008 tarihinden önce işe girenler ile bu tarihten sonra işe girenler arası farklılık göstermektedir.

01/10/2008 Tarihinden Önce Memur Olanların Emeklilik Şartları ?

1/10/2008 tarihinden  önce memurluğa başlayan personel;

 • % 40 ve üzeri engelli memurlar
 • 15 yıl veya 5400 prim gün sayısını dolduranlar,

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak erken emeklilik hakkı alırlar.

5434 sayılı Kanun gereğince 1/10/2008 öncesi engelli kadrosunda işe başlayanlarla birlikte  engelli kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olan memurlar 15 yıl veya 5400 prim gün sayısına tabidir. Yaşa tabi değildir. Belirtilen yıl veya prim gün sayısını doldurduğu zaman emekli olabilirler.

Engelli Otomatik Vitesli Araç Alımında ÖTV İstisnası Nasıl Olur?

01/10/2008 Tarihinden Sonra Memur Olanların Emeklilik Şartları ?

01/10/2008 sonrası işe başlayan engelli memurlar  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun emeklilik şartlarına tabidir.

Bu kanuna göre Engelli emeklilik şartları;

 • Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce balûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli bulunan,
 • Malûllük aylığından yararlanmamış,
 • En az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak,
 • En az 3960 gün  primi doldurmuş olmak,

şartıyla yaş şartı aranılmaksızın  yaşlılık aylığı bağlanır.

Memuriyete girerken;

 • % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
 • % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak. Şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanabilirler.

Bağ-Kur İçin Engelliler de Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Engelliler Nasıl Erken Emekli Olur 2018 Şartları Nelerdir ?  01/10/2008 öncesinde Bağ-Kurlu olan engellilere erken emeklilik hakkı tanınmamıştır.  Bağkurlu engelli vatandaşlara erken emeklilik hakkı 5510 Sayılı Kanununda düzenlenmiştir. 5510 Sayılı Kanununa göre engel oranı %40 ve üzerindeki engelliler hem çalışarak hem de isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek erken emeklilik hakları bulunmaktadır.

 Bağ-Kur’lular Engellilik  Oranı ve Prim Ödeme Gün sayıları

 • %60 ve daha çok olanlar  15 yıl,       3 bin 960 gün,
 • %50 – %59 arası olanlar  16 yıl,      4 bin 320 gün,
 • %40-%49 arası olanlar     18 yıl      4 bin 680 gün,

prim ödeyenler yaş şartı aranılmaksızın emekli olabilirler.

Engelli Emeklilerin Maaşları Ne Kadar ?

Engelli emeklilerin maaşı normal emeklilerle farklılık göstermemektedir. Maaş miktarları ödediği prime göre değişmektedir.

Engelliler İçin ÖTV İndirimi Nasıl Olur? Hangi Araçlar Alınabilir? Şartları Nelerdir?

Engelli Emeklilik için Nereye Başvurulur Gerekli Evraklar Nelerdir ?

Engelli vatandaşlarımızın da emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. Özürlüler erken emeklilik ya da malülen emeklilik işlemlerini SGK´ya memursa çalıştığı kuruma  müracaat ederek yapabilirler.

Gerekli Evraklar İse

İşçiler İçin gerekli Olan Evraklar
 • Emeklilik tahsis ve talep formu
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • 2 adet yeni çekilmiş fotograf
 • Sigortalı hesap fişi (sigortalının bordrosu henüz Kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir ve ilgili işveren tarafından düzenlenerek onaylanmış hesap fişi)
Bağkurlular için Gerekli Evraklar
 • Yaşlılık Aylığı Talep Formu doldurulacak.
 • Sigortalılık Belgesi.
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Ödendiği halde hesapta görünmeyen  primlere ait makbuzlar,

evraklar gerekmektedir.

AVM’lerde Engelli Otoparkına Yeni Düzenleme. Kurallara Uymayana Yaptırım Uygulanacak

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. Mahmut çiçek dedi ki:

  Merhaba 1998 SSK girişim var toplam 4300 gün prim ödemesi yapıldı SSK girişinden önce herhangi bir engelin yoktu son 1 yıldır işitme kaybı engelim var engelli emekli olabilmek için ben de sonradan engelli olanlar gibi 6400 gün prim ödemem ne gerekiyor

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz bireysel bir soru olduğu yanlış yönlendirebiliriz. en yakın sgkdan bilgi alınız

 2. Tekins dedi ki:

  21 yıllık devlet memuruyum.işe başlama tarihim 96 ocak.sonradan yüzde 53 engelli raporum var.nasıl ve ne şekilde emekli olabilirim? Teşekkürler

 3. Funda ÇAKMAK dedi ki:

  2001 mart işe başlama tarihim 4 yıllık engelliyım %68 raporum var.Raporun süresi 2 yıllık.şimdi başvuru yapabilir miyim? Nereye başvuracağım.? 2 Yıllık raporun süresini beklemem gerekir mi? Kademem 6nın 3 ü. Maaş ve tazminat ne kadar alırım. ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz sgk ya başvurmanız sitemizce kişisel sorulara cevap verilmemektedir.

 4. MUSTAFA ESİN dedi ki:

  7/7/1961 doğumluyum 1/11/1987 ssk girişim var 4200 günüm vay yüzde elli dokuz engelli raporum var 36oo günle vergi indirimi alıp emeklili olanağı varmış nasıl bir yol izlemem gerekli şu an çalışmıyorum yardımcı olabilirmisiniz saygılarımla

 5. Bedriye dedi ki:

  Merhaba engelli emeklilik için halen çalışıyor olmak gerekli mi? Şu anda işsiz fakat şartları yerine getirmiş kişiler engellilikten emekli olabilir mi?

  Teşekkürler

 6. SALİH UZUN dedi ki:

  SALİH UZUN %60 raporum var ama 03.02.2010 özürlü iş için sgk başlangıcım var ama 01.10.2008 tarihinden sonra sgk başlangıcım olduğundan benim vergi indirim raporunu almam gerekmiyor diyen sgk uzmanı Ali Tezele mail attım bana o böyle mesaj attı.cevabınızı bekliyorum.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.