Vergi ve Güncel Haber Portalı

İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek

09.04.2017
46
İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek. 

İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek.  Konuyla ilgili İŞKUR  duyuru yayınladı.  Bu kapsamda hazırlanacak projelerin Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) teslimi için ikinci dönem başvuruları 12 Haziran’da sona erecek. İŞKUR’dan yapılan açıklamada, bugüne kadar 183 projenin kabul edildiği ve yaklaşık 8 milyon Lira projelere  kaynak tahsisi yapıldığı belirtildi.  Yapılan açıklamada brüt asgari ücretin 10 katına kadar hibe desteği verildiğini , bu destek miktarın 15 katına çıkartıldığı belirtildi.  Bu durumda ödenen para da 36 bin lirayı buluyor. İş kurmak isteyenler başvurunca bu parayı alabiliyor.

Projenin Amacı Nedir ?

İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek.   Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır.

Desteklenecek Projeler Hangileridir ?

Desteklenecek projeler;

 1. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
 2. Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
 3. Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
 4. Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
 5. Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
 6. Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

desteklerden faydalanabilir.

Projeye Başvuru Son Tarihi Ne Zaman ?

İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek.  Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 12 Haziran 2017 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

Kendi İşini Kurma Hibe Desteğine Yönelik Projelere Başvuruda Aranan Şartlar Nelerdir ?

Engellilerde Aranılan Şartlar

İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek.  Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

 1. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 2. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 5. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
 6. İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 7. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 8. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski Hükümlülerde Aranılan Şartlar

İşini Kurmak İsteyen Engellilere 36 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek.  Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın. Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

 1. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Eski hükümlü olmak,
 4. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 5. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
 6. İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 7. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 8. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir ?

Engelliler için İstenen Belgeler

 • Talep dilekçesi,
 • Proje Başvuru Formu,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
 • Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 30 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),
 • Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)

 

Eski hükümlüler için İstenen Belgeler

 • Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),
 • Proje Başvuru Formu,
 • Kimlik fotokopisi
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
 • Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen destek miktarı (brüt asgari ücretin en fazla on beş katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
 • Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)

Proje Başvuru Rehberi

1- Engelli Destek Teknolojileri Proje Başvuru Formu 2017-2. dönem

2- Engelli İşe Uyum Proje Başvuru Formu 2017-2. dönem

3- Engelli Kendi İşini Kurma Proje Başvuru Formu 2017-2. dönem

4- Engelli Mesleki Eğitim Kurs Proje Başvuru Formu 2017-2. dönem

5- Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Proje Başvuru Formu 2017-2. dönem

6- Korumalı İşyeri Proje Başvuru Formu 2017-2. dönem

Muhtarlara ve Koruculara Müjde Emeklilik için Sigorta Primleri Devlet Tarafından Ödenecek

Müjde İnternette Kotasız Dönem 1 Mayıs 2017 Tarihinde Başlıyor

İstifa Edene İşsizlik Maaşı Verilecek

İşsizlik Maaşları ve Faydalanma süresi Artıyor 2017 İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu Başvuru Şartları Ve Kimler Alabilir

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Tuğçe dedi ki:

  Peki önceki yıllardan vergi borcu varsa iş kurmak isteyen engellinin, hibe alabiliyor mu yine de?

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   bu şekilde verileceğini düşünmüyoruz.

 2. doğan dedi ki:

  avukatlık stajım bitti.Ofis açmam için bu hibe verilir mi 😕 bu durum hibe kapsamına giriyor mu?

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   hibe verilecek projeler şunlardır:
   Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
   Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
   Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
   Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
   Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
   Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.