Fazla Mesai Yapan Memurun İzin Alması Nasıl Olur ?

Fazla Mesai Yapan Memurun İzin Alması Nasıl Olur ?

       Devlet memurlarının haftalık olarak  çalışması gereken  süre  toplam 40 saattir.  657 Sayılı  Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesi gereğince, kurumlar gerektiği takdirde ücret vermeksizin memurları fazla çalıştırabilirler.  Bu çalıştırmanın da  karşılığı memurlara  izin şeklinde olmaktadır.  Yapılan fazla mesai süresinin  her sekiz saatine karşılık  personele bir gün izin verilmesi gerekir.

Fazla Mesai 657 Sayılı Kanunun 178. Maddesinden Düzenlenmiştir

Fazla Mesai Yapan Memurun İzin Alması Nasıl Olur ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda konuya ilişkin olarak 178’inci maddenin (B) bendinde yer alan hüküm aşağıdaki gibidir.

178 B Hükmü

 Fazla Mesai Yapan Memurun İzin Alması Nasıl Olur ?  B) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/02/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 03/04/1998 – 4359/4. md.) Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir” şeklindedir.

Fazla Mesai Uygulaması Nasıl Oluyor ?

  • Kamu Personeli , mesai saatleri dışında fazlamesai ücreti verilmeksizin çalıştırılabilir.
  • Bu durumda, fazla yapılan mesainin her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilmesi gerekir.
  • Verilen iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullanılabilir.
  • Fazla çalışma ücreti verilmeksizin Devlet memurlarının ne kadar süre çalıştırılabileceğine ilişkin genel nitelikli bir düzenleme bulunmamakta

Fazla Mesai Sırasında Yapılacak İşlemler Nelerdir ?

Fazla Mesai Yapan Memurun İzin Alması Nasıl Olur ?  Kurum amir ve yetkilileri gerekli gördükleri durumlarda 657  Devlet Memurları Kanununun 99 ve 178 inci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler. Ancak Bu çalışmayı yaptırmadan önce memura fazla mesai yapılacağını yazılı olarak bir hafta öncesinden bildirmek zorundadır. Zorunlu durumlarda aynı gün içerisinde bildirilebilir.

Fazla Mesai Yapan Memurun İzin Alması Nasıl Olur ? Fazla mesai için,  Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenleyecekleri  Fazla Çalışma Cetveli” ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini yazarlar. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak özel dosyasında saklanır.

Fazla çalışma cetveli düzenlenmemişse memur 8 saat için bir günlük izin kullanamaz. Fazla mesai cetveli zorunlu şekli bir unsurdur.

Fazla Mesai Cetveli İNDİRMEK İSTİYORSANIZ

2017 Süt Parası Ne Kadar Nasıl Alınır Nereye Başvurulur ?

Vergi Yapılandırmada 3. Taksit Ne Zaman Ödenecek? 31 Mart Son Ödeme Süresi Mi?

Müjde: Tapu harcı, Cep Telefonu Harcı ve Bir çok Ödeme Artık CepTelefonundan Ödenebilecek

Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?Son Gün Ne Zaman?Randevu Almak İçin Tıklayınız

Referandum Sonucu Ekonomiyi Nasıl Etkiler?Hangi Durumda Piyasaya Güven Oluşur?

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*