Vergi ve Güncel Haber Portalı

Hangi Emekliler Emlak Vergisinden Muaftır?

Hangi Emekliler Emlak Vergisinden Muaftır?

Hangi Emekliler Emlak Vergisinden Muaftır? Her yıl düzenli olarak ödenen değeri servet niteliği taşıyan vergilerden bir tanesi de Emlak Vergisi’dir. Emlak vergisi ilk olarak 1986 yılından itibaren ödenmeye başlanmış olup, her yıl düzenli bir şekilde tahsil edilmektedir. Emlak vergisi yıl içerisinde eğer istenirse 31 Mayıs tarihine kadar peşin olarak tek taksit şeklinde ödenebilmektedir. Tek taksit olarak ödeme imkanı bulunmayan vatandaşlarımız yine yıl içerisinde iki taksit olarak ilk taksit 31 Mayıs tarihine kadar, ikinci taksit ise 30 Kasım’a kadar ödenebilmektedir.

Adı geçen Emlak Vergisi’ni gayrimenkul sahibi her Türk vatandaşı belirtilen tarihler arasında vergisini ödemek durumundadır. Emlak vergisi gereken tarihlerde ödenmediği zaman yıllık ödenmesi gereken tutarın üzerine gecikme faizi uygulanmaktadır. Emlak vergisi arazi, arsa ve binalar üzerinden alınan dolaysız bir vergi çeşididir. Bahsi geçen taşınmaz sahipleri yıllık olarak emlak vergisi ödemekle mükelleftirler. Emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından her sene ödenen vergiler arasında bulunuyor.

Kimler Emlak Vergisinden Muaftır?

Kimler Emlak Vergisinden Muaftır? Emlak vergisi şartlarına göre tek bir mesken sahibi olanlardan belirli durumlarda emlak vergisi alınıyor. Emekliler emlak vergisinden nasıl muaf olur konusunda sunulan şartlar şu şekildedir:

 • 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip olanlar
 • Kışlık evin yanı sıra yazlık eve sahip olmayanlar
 • Tek meskenin sahibi olup bir başka evde hisseye sahip olmayanlar
 • Ev hanımları
 • Dul ve yetimler
 • Engelliler
 • Gazi ve şehit yakınları
 • Emekliler

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedirler. Muafiyetten yararlanabilmek için ilgili belediyelere emlak vergisi muafiyet dilekçesi verilir. Koşullara uyan kişiler, emlak vergisi zorunluluğundan muaf tutulurlar.

Bakanlar Kurulu söz konusu madde ile hükmünün kendisine verdiği yetkiyi 20.12.2006 tarih ve 2006/11450 sayılı kararı ile kullanmış olup, yukarıda sayılan gruba ilişkin emlak vergisini 2007 ve izleyen yıllarda sıfıra indirmiştir.
Sıfıra indirilen emlak vergisinden diğer bir ifadeyle bina vergisinden yararlanma usul ve esaslarını belirlemek üzere Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğleri ile düzenleme yapılmıştır.

Buna göre emekli bir kişinin indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 • Öncelikli olarak meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip kirada oturanlar da diğer şartları sağlamaları halinde indirimli orandan faydalanabilmektedirler.
  200 m2’yi geçmeyen tek meskene hissedar olarak sahip olunmasında da indirimli orandan faydalanılacak olup, indirim hisse oranına göre hesaplanacaktır.
 • Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların indirimli oran uygulamasından yararlanması mümkün değildir.
 • Belirli dönemlerde dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için (çiftlik evi, yazlık ev gibi) söz konusu indirimli vergi oranının uygulanması mümkün değildir.
 • Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanların bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde bunların meskenine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır.
 • Burada kast edilen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Yani herhangi bir ülkenin Sosyal Güvenlik Kuruluşu’ndan emekli olması istisnadan yararlanılmasını sağlamaz.
 • Söz konusu kişilerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları indirimli vergi oranından yaralanmalarına engel teşkil etmemektedir.
 • İndirimli vergi oranından yararlanan emeklilerin bu orandan yararlanma ile ilgili şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri zorunludur. Aksi takdirde cezai işlemle muhatap olmaları kaçınılmazdır.

Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile kurulu sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş (yurtdışından emekli olanlar hariç) kişiler sayılan şartları taşımaları halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedirler.

Kimler Emlak Vergisine Tabidir?

Kimler Emlak Vergisine Tabidir? Emlak vergisi yasası dahilinde emlak vergisine tâbi olanlar; bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler, emlak vergisi mükellefi olmaktadırlar. Bir bina veya arazide mülkiyet halinde olanlar hisseleri oranında vergi mükellefi sayılırlar.

Elbirliği mülkiyetteyse, gayrimenkul malikleri vergiden müteselsilen sorumludurlar. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince tek meskeni bulunan kişiler, emlak vergisi ödemelerinden muaf sayılıyorlar.

Sıfır Oranlı Emlak Vergisi Nedir?

Sıfır Oranlı Emlak Vergisi Nedir? Tek bir meskeni olan ve başka geliri olmayan kişiler, emekliler, işsizler, ev hanımları, şehit yakınları ve gaziler, dul ve yetimler, sıfır oranlı emlak vergisinden yaralanarak muafiyet bildirimi dahilinde muafiyet bildirimi yaparak vergiden muaf tutuluyorlar. Sıfır oranlı emlak vergisi avantajı emlak vergisinden muaf olanlara uygulanıyor.

Ev Hanımları Emlak Vergisi Öder mi?

Ev Hanımları Emlak Vergisi Öder mi? Türkiye sınırları içerisinde tek konutu olup konutun brüt alanı da 200 metrekareyi aşmıyor ise ev hanımı olan bayan emlak vergisi ödemeyecektir. Bu uygulama ise 4962 sayılı kanun ile getirilmiş olup 2004 yılından beri uygulanmaktadır.  Ancak bu koşulları sağlayan ev hanımları için geçerli olan bir kanundur.

Emlak Vergisi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Emlak Vergisi İçin Başvuru Nasıl Yapılır? Taşınmaz mal sahibi olan her vatandaş ev vergisi ödemek ile yükümlüdür. Belediyeler tarafından 1986 yılından beri belirlenen oranlarda kişiler internet üzerinden ya da belediyeye giderek ödeme yapmakla yükümlüdür.

 • Belediyelerden temin edilen formun dikkatli bir şekilde ve eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.
 • Gerekli olan belgeler ise taşınmaza ait olan tapu fotokopisi
 • Binalar için yapı kullanma izin fotokopisi
 • Taşınmazın bulunduğu adres
 • Başvuru yapanlara ait ikamet ve arsa iş yeri adresi
 • Vergi numarası ve T.C. kimlik numarası

Vergi, Harç ve Cezalar Ne Kadar Oldu?

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır?

KYK Öğrenim Kredisi Ne Zaman İcralık Olur?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Nedret dedi ki:

  Emekli biri olarak iki evim var biri 65 metre kare diğeri 55 metre kare vergi ödeyecek miyim

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   2 ev muafiyetten yararlanamaz

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.