Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır ?

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır ?

İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinde günden güne büyük yer almaktadır.  Bu sektörde ki konut satışlarında ise birden fazla oranda KDV uygulanmaktadır. 

150 m² Altında  Bulunan Konut Satışlarında KDV

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır ? Lüks veya birinci sınıf olarak nitelendirilmeyen net alanı 150 m² nin altındaki konut teslimlerinde arsa birim m² vergi değerine bakılmaksızın %1 oranında KDV uygulanacaktır. Yapı ruhsatı 01/01/2013 ve 01/01/2017 tarihinden sonra alınmış olsa dahi  bu oran uygulanır.

150 m² Üzerinde Bulunan Konutlar ve Lüks veya Birinci Sınıf Konutlarda KDV

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır ? Net alanı 150 m² ve üzerinde olan konut teslimleri. Yine lüks ve birinci sınıf  konutlar ile ticari alanların satış ve  teslim işlemlerinde ise %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır ? Hükümet ekonomiye canlılık vermek sektörde hareketlilik olması ve konut satışlarının artması için. konut satışlarında uygulanan % 18’lik KDV oranı 30 Eylül 2017 tarihine kadar % 8 olarak uygulanacak.

2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden %18 KDV oranına tabi konutların 08/09/2016 tarihinden 30/09/2017 (2017/9759 sayılı BKK’nın 3’üncü maddesiyle uzatılan süre) tarihine kadar teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Belirlemesi  Yapılmış  Taşınmazlarda KDV Uygulaması Nasıl Olur ?

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır ?  Arsa üzerinde binanınYıkılması sonrasında, arsa sahipleri ile müteahhit arasında yapılmış inşaat sözleşmesi uyarınca inşa edilecek bağımsız bölümlerin teslim ve satış işlemlerinde;

Arsa Sahibi ve 3. şahıslara  150 m² altında satış ve teslimlerde % 1,   150 m² üzerinde % 18 uygulanır.

Fiili/kaydi durumu ile kullanım şekli farklı gayrimenkul teslimleri Durumlarında KDV Nasıl Olur ?

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır ? Taşınmazlarda fiili durum ile kullanım durumu farklılık gösterebilir.  Örneğin tapu kaydında işyeri olarak tescilli olup ancak kullanımda konut olarak kullanılabilir. Bu durumlarda KDV oranı ne olmalıdır.

Bilindiği iş yerlerin de KDV oranı Metre kareye bağlı olmaksızın % 18’dir.

Buna göre tapuda işyeri olarak tescilli bir taşınmaz konut olarak kullanılsa dahi KDV % 18 olacaktır.

Yine tapuda konut olarak tescil edilmiş olan bir taşınmaz metre karesine bakılmaksızın işyeri olarak kullanılıyorsa  KDV oranı % 18 olması gerekir.

Konut Teslimlerinde KDV Oranları

Konut Teslimlerinde KDV Oranları bazı durumlarda Arsa birim m² vergi değerine göre bazende Arsa birim m² vergi değerine bakılmaksızın alınır.

150 m² ye kadar konut teslimlerinde KDV Oranları

Yapı Ruhsatı lüks veya birinci sınıf inşaat olması durumunda ve Yapı Ruhsatı: 01.01.2013- 31.12.2016 arasında alınmış olması durumunda, Arsa Birim m²  vergi değerine göre KDV oranı belirlenir.

  • 0-499 TL arası :%1,
  • 500-999 TL arası : %8,
  • 1000 TL ve üzeri: %18

Yapı Ruhsatı lüks veya birinci sınıf inşaat Olmayanlarda ise birim metre kare vergi değerine bakılmaksızın % 1 olarak hesaplanır.

150 m² ve üstü konut teslimlerinde KDV Uygulaması

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır ? Konut teslimleri ile ticari alanların tesliminde ise %18 oranında uygulanacaktır.  Ancak 2016/9153 sayılı BKK uyarınca %18 08/09/2016 tarihinden 30/09/2017 tarihine kadar % 8 olarak uygulanacaktır.

2017 Vergi Yapılandırma Başvuru Ne Zaman Kaç Taksit Olacak Tüm Detaylar

Genç Çiftçilere Hibe Desteğinde Son Gün 5 Mayıs

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ?

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*