Vergi ve Güncel Haber Portalı

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır?

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır?

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır? Katma Değer Vergisi, namı diyar KDV toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren bir kanundur. Dolayısıyla mal ve hizmet için uygulanacak olup en sık değişkenlik gösteren kanunlardan bir tanesidir. Ülkemizde KDV oranı üzerinde yapılan değişiklikler bazen piyasanın hareketlenmesi bazen de ekonomiyi canlandırmak adına yapılabilmektedir. Konut satışlarında önceden beri uygulanan KDV oranları 2016/9153, 2017/9759, 2018/11674 ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 21.03.2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla ile yeniden değiştirilmiştir. 

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır? Konut satışlarında uygulanacak KDV oranlarını yazımızda detayları ile bulabilirsiniz. 2007/13033 sayılı KDV Oranlarına İlişkin Genel Kararnamede gayrimenkul alım satımlarında uygulanacak olan katma değer vergisi, 2016/9153 sayılı kararname 08.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere ve 2017/9759 sayılı Kararnamenin 2’inci maddesiyle 03.02.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde uygulanacaktır. Sizinde göreceğiniz üzere burada üçlü bir ayırım olmuştur. Bu ayrım yapı ruhsatının 1.1.2013’ten önce, 1.1.2013 ile 31.12.2016 tarih aralığında alınması ve 1.1.2017 tarihinden itibaren alınmış olmasına göre değişiklik göstermektedir.

AYIRIM 1

Yapı ruhsatı 1.1.2013’ten önce alınmış inşaatlarda net alanı 150 m2 ye kadar (150 m2 dahil) olan konutların tesliminde KDV oranı  % 1, net alanı 150 m2’den fazla olanlarda %18 olarak uygulanacaktır.

AYIRIM 2

Yapı ruhsatı 01.01.2013 ile 31.12.2016 tarihleri arasında alman konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

  • Beş Yüz Türk Lirası ile Bin Türk Lirası (Bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8,
  • Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 uygulanır.

Dolayısıyla yukarıdaki belirlemelerin dışında kalan;

  • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer almayan,
  • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler (kentsel dönüşüm alanları) ile riskli yapıların bulunduğu yerlerden olan,
  • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da, arsa birim m2 vergi değeri Beş Yüz Türk Lirasının altında kalan,konutlar için %1 olarak uygulanmaya devam edecektir.

AYIRIM 3

Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden(bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

  • Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde %8,
  • İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18,

Dolayısıyla yukarıdaki belirlemelerin dışında kalan;

  • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer almayan,
  • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler (kentsel dönüşüm alanları) ile riskli yapıların bulunduğu yerlerden olan,
  • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da,  arsa birim m2 vergi değeri Bin Türk Lirasının altında kalan,

konutlar için %1 olarak uygulanacaktır.

Yukarıdaki ayrımlarda yer verilen hususlar dikkate alınmaksızın % 18 katma değer vergisi oranına tabi konutların ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) , 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde % 8 vergi oranı uygulanacaktır.

Ayırımlarda yer verilen %18 KDV oranına tabi konutların ve işyerlerinin 31.12.2019 tarihine kadar teslimlerinde katma değer vergisi oranı geçici olarak %8 olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarihte herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde) Türkiye’de yapılacak olan konut ve işyeri satışlarında %18 oranında KDV uygulanmayacaktır.

Diğer açıdan 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6824 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisinin 13’üncü maddesine eklenen bent ile yabancı uyruklu kişiler ile yılda 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının konut ve işyeri alımları aşağıdaki şartlar dahilinde katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Söz konusu Kanunun 7. maddesi gereği 01.04.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Türkiye’ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye’de olmayan iş yeri ya da Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları iş yeri ve konutta KDV vergiden istisna edileceklerdir.

Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye’den konut ya da iş yeri almaları durumunda KDV istisnasından faydalanacaktır. KDV istisnasından yararlanarak Türkiye’de konut veya iş yeri satın alanlar bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve iş yerlerini bir yıl içerisinde satması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecektir.

Yukarıda sıraladığımız bilgiler doğrultusunda, 01.04.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yabancı uyruklu kişiler ve çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları iş yeri ve konutta (bu gayrimenkulleri bir yıl içinde satmamak şartıyla) katma değer vergisinden istisna edilecektir.

Değer Artış Kazancı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Radar Cezası Ne Kadar Oldu? Trafik Cezası Sorgulama işlemleri Nasıl Yapılır?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.