İyi Niyetli Mükelleflere Müjde.Borcunu Ödeyemeyene 60 Ay Taksit ve Düşük Faiz Uygulanacak

İyi Niyetli Mükelleflere Müjde.Borcunu Ödeyemeyene 60 Ay Taksit ve Düşük Faiz Uygulanacak

Borcunu Ödeyemeyene 60 Ay Taksit ve Düşük Faiz Uygulanacak.Vergi affı çıktı zaman , vergisini düzenli ödeyen mükellefler, kendileri için bir ayrıcalık olmadığını söylerler. Daha önce çıkan vergi aflarında bu tarz mükellefler için herhangi bir ayrıcalık oluşmamıştı. Geçtiğimiz günlerde çıkan yasa gereği artık vergisini düzenli ödeyen mükellefler için yüzde 5 vergi indirimi uygulanacak. Peki vergisini zamanında ödeyen ancak herhangi bir sebeple borcunu ödeyemeyenler için bir düzenleme olacak mı? 04/05/2017 tarihinde meclise verilen yasa teklifine göre artık, vergisini düzenli ödeyen ancak zor durumda kalan mükellefler için bazı ayrımcılıklar geliyor.Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Tecil İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Borcunu Ödeyemeyene 60 Ay Taksit ve Düşük Faiz Uygulanacak.Vergisini ödemek isteyen mükellefin ,borcunu ödemesi onu zor durumda bırakacaksa, borçlu tarafından bu durumu yazı bildirmek ve bazı şartları taşımak şartıyla bu borç,36 aya kadar tecil edilebilir.Peki bu şartlar nelerdir?Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

-Başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıl boyunca ticari,zirai ve mesleki faaliyetler nedeniyle gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

-Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıl süreyle verilecek beyannamelerini kanuni süre içinde vermiş olamsı gerekmektedir.Pişmanlık veya düzeltme şeklinde verilecek olan beyannameler de olur.

-Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 yılı geçmemiş borcun borç ödemede yi niyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması gerekir.

60 Ay Tecil ve Düşük Faiz Olacak

Borcunu Ödeyemeyene 60 Ay Taksit ve Düşük Faiz Uygulanacak.Normal şartlarda tecil süresi kanunda 36 ay olarak belirlenmiştir.Kanunda tecil yapılacak borç için tecil faizlerinin oranları da belirtilmektedir.Ancak meclise verilen bu yasa teklifine göre, iyi niyetli mükelleflerin zor durum hallerinde onlara bazı ayrıcalıklar tanınacak.Bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulundan yetki alınacak.Peki kanun teklifinde Bakanlar Kuruluna hangi yetkiler verildi?Teklifteki madde şöyledir:

-Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterleri belirlemeye,belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum halini derecelendirmeye ve dereceleri dikkate alarak;

1)Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,

2)Farklı faiz oranları belirlemeye,

3)Tecil edilecek gecikme zammını,Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin(Yİ-ÜFE)aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir denilmektedir.

2017 Hurda yasası Başvurusu Ne Zaman Başlayacak Kimler Para Alacak ?Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*