Vergi ve Güncel Haber Portalı

Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ?

27.10.2017
25
Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ?

Hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen önümüzde ki hafta meclis genel kuruluna gelecek olan torba yasa ile Kamu lojmanları satılacak. Kamu lojmanlarının oturulacak halde olanlar öncelikle olarak oturanlara satılacak. Satış işlemleri ne zaman başlayacak şartları neler? Kimler alabilecek fiyatlar ne olacsak? Detaylar yazımızda olacak. Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ?

Savunma Güvenlik ve İstihbarat Birimlerine Ait Lojmanlar Kapsam Dışı

Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ? Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutlarından on yılını doldurmuş bulunanlar ekonomiye kazandırılmak için satılacak.  Buna ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlık yetkili olacak.

Yılda Kaç Kez Araç Alıp Satabilirim? Kaç Araçtan Sonra Vergi Veririm?

     Savunma Güvenlik ve İstihbarat Birimlerine Ait Konutlar için Bakanlar Kurulu Karar Alması gerekiyor ?

Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ?  Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılan kamu konutlarının beşinci fıkraya göre değerlendirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmasına ilgili bakanlıkların uygun görüşü alınmak şartıyla Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor.

Satılacak Konutlardan Elde Edilecek Gelirler Kurum Personelinin Konut İhtiyacı için kullanılacak

Kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satılır.  Taşınmazların satışından elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve özel gelir kaydedilir.  Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idarenin yatırım bütçesine öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Özel bütçeli idarelerde bu gelirler muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçelerine gelir olarak kaydedilir. İdareler bu gelirleri öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanır. Diğer kamu idarelerinde ise, elde edilen gelirler kendi mevzuatına göre muhasebe birimi hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve ilgili mevzuatına göre öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Değerlendirme işlemleri sırasında taşınmazlar için yapılan masraflar aktarılacak gelirlerden düşülür.

Yurtdışından Gelen Telefona Yatırılan Harç İadesi Nasıl Olur ?

Kamu Konutlarında oturanlara Satış İşlemlerinde Öncelik tanınacak

Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ?  İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak ödenebilir.  Peşin olarak ödenmesi halinde yüzde on indirim uygulanır.

Kamu Lojmanlarda Oturanlara İhaleye Girmeden İhale Bedeli ile Alma Hakkı Olacak Ödemlerde Peşin Alımlarda % 10 İndirim veya Dört Yıla Kadar Taksitle Ödeyebilecek ?

Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ?  Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, öncelikli satın alma hakkı bulunanlara tebliğ edilir.  Öncelikli alım hakkı sahibinin, içerisinde oturduğu kamu konutunu bu bedeli üzerinden satın almak istemesi ve tebligattan itibaren onbeş gün içerisinde ihale bedelini peşin ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesi düzenlemesi halinde bu durum, en yüksek teklif veren istekliye bildirilir.  Ancak, öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir. Bu durumda kamu konutunda oturana tebligat yapılarak konutu iki ay içerisinde tahliye etmesi istenir ve konutun tahliyesi sağlanır.

Hurda Yasası Kapsamında MKE Ne Zaman Araç Alımına Başlayacak

Satış işlemlerinde Maliye Bakanlığı Mahalli İdarelerde İlgili belediye Yetkili Olacak

Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasında uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlık yetkilidir.

Kamu Lojmanları Satışı Ne Zaman Başlayacak ?

Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ? Torba yasa yürürlüğe girince tahmini olarak bir veya iki ay içinde bakanlık uygulama tebliğini yayınlar. Uygulama tebliği yayınlanınca başvuru işlemleri ve satış işlemleri peyderpey başlar.

Kamu lojmanları Satış İşlemlerinde Fiyatlar Ne Kadar Olacak ?

Kamu lojmanları satış fiyatları için piyasa fiyatlarına göre biraz daha uygun olacağı düşüncesindeyiz. Kamu Lojmanlarında oturanlar hariç 2886 devlet İhale Kanununa göre satılacağından bazı durumlarda piyasa fiyatınaveya daha yukarısına de çıkabileceği düşüncesindeyiz. Sadece Kamu lojmanlarında oturanlara öncelik tanındığı için. Bu kişilerin uygun fiyata alma  ihtimali vardır.

Kamu Lojmanlarını Almak için herhangi bir şart Olacak mı ?

Kamu Lojmanlarının Satışı Ne Zaman Başlıyor Alım Şartları Neler ? Kamu lojmanlarını satım işlemleri 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre yapılacağından , almayı düşünen kişilerin ilgili ihale kanunda ki ihaleye girme şartlarını taşıması yeterli olacak. Herhangi ayrıca bir şart taşımasına gerek yoktur. İhaleye her şartı tutanında girme hakkı bulunacak.

Veraset Beyannamesi Verilemezse Ne Olur?Cezası Ne Kadar?Tapu İntikali İçin Vergi Dairesi Ne Yapar?

TORBA YASA TAM METNİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

 

 

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.