KDV İadesi İşlemleri Nasıl Anadolu Yakasi Elit Olur Tüm KDV İade İşlemlerinde ki Ortak Hususlar

KDV İadesi İşlemleri Nasıl Anadolu Yakasi Elit Olur Tüm KDV İade İşlemlerinde ki Ortak Hususlar

KDV İadesi İşlemleri Nasıl Olurİadesi Talep Edilebilecek KDV Nedir ?

KDV İadesi İşlemleri Nasıl Olur. İadesi gereken KDV’nin hesabında, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen KDV tutarları dikkate alınır. İşlemin bünyesine giren KDV’nin iadesinin öngörüldüğü iade taleplerinde. Aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yüklenilen KDV hesabı yapılır.

KDV İadesinin  Kapsamı Nedir ?

KDV İadesi İşlemleri Nasıl Olur.

 • İşlemin  bünyesine giren KDV.  Teslim işlemlerinde malın üretimi, iktisabı, muhafazası ve teslimi.  Hizmet işlemlerinde ise ifa edilen hizmetin meydana getirilmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur.
 • KDV’nin, iade hakkı doğuran işlemlerin gerçekleştiği dönemde ortaya çıkmış olması şart değildir.  İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemden önce yukarıda belirtilen alımlar-giderler nedeniyle ödenen/borçlanılan KDV de bu tutara dâhildir.
 • İade hakkı doğuran işlemler için yüklenilen KDV, öncelikle indirim konusu yapılır.  İndirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde.  Kalan tutar iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV olarak dikkate alınabilir.
 • Bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir.  KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)’i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz.  Ancak, doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde bulunulması halinde, aşan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
 • İadesi talep edilen yüklenilen KDV tutarı iade talep edilen dönemde toplam indirilecek ve devreden KDV tutarları içerisinden çıkarılır ve sonraki aya devreden KDV tutarının içerisinde yer almaz.  Mükellefin iadeye ilişkin düzeltme fişi düzenlenene kadar tercih değişikliğiyle söz konusu KDV’yi indirim yoluyla telafi etme talebinde bulunması mümkündür.  Bu durumda iade talebi mükellefin yazılı dilekçesi üzerine iptal edilir ve bu dönem beyannamesinde yüklenilen KDV tekrar indirilecek KDV hesabına dahil edilir.

İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar Nelerdir ?

KDV İadesi İşlemleri Nasıl Olur.  Yüklenilen KDV,  iade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler.  Genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için yapılan harcamalara ilişkin KDV’den oluşur.  İade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler ile genel imal ve genel idare giderlerinden bu dönemde gerçekleştirilen işleme isabet eden pay, aşağıda yer alan açıklamalar dikkate alınarak hesaplanır.

İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV tutarı Aşağıdakilerden Oluşur;

 • İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler,
 • İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım,
 • İade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK’in alımı, nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur.

Mahsup Yoluyla İade Nasıl Olur ?

     KDV İadesi İşlemleri Nasıl Olur. KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların),

 • Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına,
 • İthalat sırasında uygulanan vergilere,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına, mahsuben iade edilebilir.

Mahsuben iade talebi gerekli evraklarla birlikte bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden talep edilir.

KDV İadesi İşlemleri Nasıl OlurMahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi Talep Edilebilir

Mahsup sonrası  Kalan kısım ilgili kanun maddelerine istinaden. ilgili mevzuatta belirtilen belge ve şekilde talepe dildiği takdirde nakden iade edilebilir.,

Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler  Nasıl Olur ?

KDV İade hakkı doğuran her bir işlem bakımından kanunla  belirlenmiş belirli miktarı  aşmayan nakden iade talepleri teminat ve/veya vergi inceleme raporu aranmaksızın yerine getirilir.  Talep, iade talep dilekçesi ve konuyla ilgili tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerin tamamlanması gerekir. Ardından  KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve teyidi gereken belgelerin teyidi ile ve vergi dairesi tarafından gerekli denetim ve kontroller yapıldıktan sonra iade yapılır.

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler Nasıl Olur ?

  KDV İadesi İşlemleri Nasıl Olur. Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırların üzerinde ki miktarlı iadeler YMM KDV iadesi tam tasdik raporuna göre yapılır.

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe iade yapılmaz. Mükelleflerin rapor düzenleninceye kadar, kanunlarda belirtilen  şekilde teminat göstermeleri halinde ise iade talebi incelemeye sevk edilmeksizin yerine getirilir.  Rapor ibraz edildiğinde teminatlar iade edilir.

İade Talebinde Aranan Belgeler Nelerdir ?

 1. İade Talep Dilekçesi.
 2. İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi.
 3. İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi.
 4. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.
 5. Satış Faturaları Listesi.

Gerekmektedir.

Öğrenci Taşımacılığında KDV İadesi Konulu Yazımız için Tıklayınız

Okullara Yemek Servisi Yapanlar da KDV İadesi Nasıl Olur Konulu Yazımız için Tıklayınız

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)