Ölüm Aylığı Alma Koşulları Nelerdir?Ölüm Aylığı İçin Nereye Başvurulur?

Ölüm Aylığı Alma Koşulları Nelerdir?Ölüm Aylığı İçin Nereye Başvurulur?

Ölüm Aylığı Alma Koşulları Nelerdir? Ölüm aylığı, vefat eden bir sigortalının geride kalan hak sahiplerine bağlanan aylık olarak ifade edilir.  Peki ölüm aylığı kimlere bağlanır, ölüm aylığı almak için gerekli şartlar nelerdir, ölüm aylığı için nereye ve nasıl başvurulur?  Bu soruların cevaplarını detaylı olarak yazımızda bulabilirsiniz

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

Ölüm Aylığı Alma Koşulları Nelerdir?  Ölüm aylığı, sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki eş ve çocuklara ödeme olarak veriliyor.   Ölüm aylığı, ölen sigortalının; eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanıyor.  Vefat eden erkek ya da kadın fark etmiyor, sosyal güvenlik sistemi ölüm aylığı için hiçbir ayrım yapmaksızın her iki eşe de bu hakkı tanıyor.

Ölüm Aylığı Almanın Koşulları Nelerdir?

Ölüm Aylığı Alma Koşulları Nelerdir?  Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanıyor.

Ayrıca;

a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanıyor.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmıyor.  Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınıyor.

Ölüm Aylığı Almak İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Ölüm Aylığı Alma Koşulları Nelerdir?  Ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin, örneği Kurumca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvurması gerekiyor.   Hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışmış sigortalıların hak sahipleri için tahsis talep dilekçesine aşağıda belirtilenler eklenmelidir:

-18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

-15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere bir adet fotoğraf

-Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu

Ölüm Aylığına Nasıl Bağlanılır Şartları Nelerdir?

Doğum Parası Nedir Nasıl Alınır Başvuru Nereye Nasıl Yapılır ?

2017 Emekliye Dul ve Yetime Emlak Vergisi Muafiyeti Nasıl Olur ? Geriye Dönük Fazla Ödenen Emlak Vergisi Alınır mı ?

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*