Vergi ve Güncel Haber Portalı

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı

11.10.2017
22
Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı

        27  Eylül 2017 tarihinde hükümet tarafından meclise sunulan torba yasa tasarısı ile bir çok kanunda önemli değişiklikler oluyor. Hükümet bu değişikliklerden sonra 2018 yılında savunma sanayine yapılacak yatırımlar nedeniyle ortaya çıkacak bütçe açığını kapatmak için. Vergi gelirlerini arttırmayı hedefliyor.  Vergi gelirlerini arttırmak için yapılacak değişikliklerden bir tanesi de. Şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin oranını % 20’den 22’ye çıkartılıyor. Kurumlar Vergisi Kanununda Torba Yasa ile yapılacak değişiklikler ve torba yasada ki önemli değişiklikler yazımızda.  

Kurumlar Vergisi Oranı Bazı Şirketler için Yüzde  20 ‘den 22’ye Çıkartılıyor

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı. Hükümetin meclise sevk etmiş olduğu torba yasa tasarısı kabul edilirse halen % 20 oranında uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı bazı kurumlar için % 22 ‘ya çıkartılıyor.  Bundan sonra bankalar, finansal kiralama şirketleri.  Faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları. Yetkili döviz müesseleri, carlık yönetim şirketleri, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri. Kurumlar vergisini % 22 olarak  ödeyecekler.  Bakanlar kuruluna kurumlar vergisi oranını değiştirime yetkisi veriliyor.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor

Kooperatiflerin Muafiyet Alanı Genişletiliyor

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı. Torba yasa tasarısı ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan kooperatiflerle ilgili muafiyet hükmünde değişiklik yapılıyor.

Mevcut uygulamada kooperatifler ortak dışı işlem yaptıkları takdirde muafiyetlerini kaybetmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi tutulmaktaydılar.  Bu durum, kooperatiflerin istisnai nitelikte ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetten mükellefiyete geçmelerine sebep olmakla birlikte vergi dairelerince yapılan tespitler  neticesinde cezalar kesilebiliyor.

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı. Torba yasa tasarısında ki yeni düzenleme ile ise artık kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiğine madde metninde yer verilmektedir. Kooperatiflerin faaliyetlerin icrasına özgü olmak üzere iktisap ettikleri demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıkların. Ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılmalarının ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyeceği düzenlemektedir.

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı.

Ayrıca kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu işlemlerinden doğan kazançlarının kooperatif  tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

MTV Zammı 2018.Yeni Açıklama Geldi.Yüzde 40’dan Daha Az Zam Olacak

Taşınmazların Satış İstisnası Yüzde 75 ‘ten  Yüzde 50’ye Düşürülüyor

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı. Hükümet torba yasa tasarısı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun istisnaları düzenleyen 5. maddesini yeniden düzenliyor.

Yapılan düzenlemeye göre ; a bendinde yer alan iki tam yıl süreyle  aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna tutarı bu kazancın yüzde 75 iken yüzde 50 olarak yeniden düzenleniyor.

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı. Yine yeni düzenlemeyle 5. maddenin f bendide yeniden düzenleniyor. Yapılan düzenleme ile bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançları.  Ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası.  Banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.  Ayrıca mevcut düzenlemede yer alan yüzde yetmişbeş istisna oranı taşınmazlar için yüzde elli, diğer kıymetler için yüzde yetmişbeş olarak yeniden belirleniyor.

Yine aynı maddede kooperatiflerle ilgili bentte madde metninden çıkartılmaktadır.

Engelli Araç Alımına Kısıtlama Gelecek.En Fazla Ne Kadarlık Araç ÖTV’siz Alınabilecek?

İmalat Sanayi Yatırımları için Yatırım Teşviki 2018 Sonuna Kadar Uzatılıyor

Şirketlere Şok Vergi Oranı Yükseliyor Mecliste Görüşmeleri Başladı. 6770 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2017 yılında yapılan imalat sanayii yatırımları için.  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32 A maddesi kapsamında ki yatırım teşviklerinden. Daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren kanunun geçici 9. maddesinde yer alan düzenlemenin süresi 2018 yılının sonuna kadar uzatılıyor.

Yeni Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununda Neler Değişiyor ?

Torba Yasa Tam Metni Burda

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.