Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar Belli Oldu

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar Belli Oldu

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar 2017 Yılında Ehliyet alacakların ehliyet için ödeyecekleri harçlar, Dava açacakların dava açmadan önce mahkemeye yatırmaları gereken harç miktarları ve diğer harç miktarları  27/12/2016 tarihinde yayınlanan resmi gazete ile belirlendi.

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar 492 Sayılı Harçlar Kanuna göre yapılan bazı iş ve işlemler için belirli oran veya miktarlarda harç alınır. Bu harç miktarları her yıl sonunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan genel tebliğlerle güncellenir.

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar Hangi İşlemlerden Harç Alınır?

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar 492 Sayılı Harçlar Kanunun 1. maddesine göre Aşağıda ki işlemlerden Belirli oranlarda veya miktarlarda harç alınır.

1. Yargı İşlemleri

2. Noter  İşlemleri

3.Vergi Yargısı  İşlemleri

4. Tapu ve kadastro İşlemleri

5. Konsolosluk  İşlemleri

6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik  İşlemleri

7. Gemi ve liman  İşlemleri

8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma  İşlemleri

9. Trafik  İşlemleri

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar 2017 Yılı Harç Miktarları Ne Oldu ?

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar 2017 Yılı Harç Miktarları 27/12/2016 Tarihili Resmi Gazetede yayınlanan 78 Nolu Harçlar Genel Tebliği  İle belirlendi. 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranları uygulanarak yeni tutarlar  belirlendi.

2017 Harç Tutarları Ne Kadar Arttırıldı ?

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar  4/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar 2017 Yeni Harç Tutarları Ne Kadardır?

2017 yılı Harç tutarlarına ait listeyi yazımız ekinde vereceğimiz linkten indirip detaylı olarak görebilirsiniz.  Aşağıda hepimizin bildiği günlük hayatımızda olan harçların 2017 Yılı fiyatları aşağıda ki gibi olmuştur.

 Başlıca 2017 Yeni Harç Miktarları

Son Dakika 2017 Trafik harçları Mahkeme Harçları ve Diğer Harçlar

 • Sulh Mahkemelerine Dava açma Başvuru Harcı                                                                      14.50 TL
 • Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açma Başvuru Harcı                                                     31.40 TL
 • Anayasa Mahkemesine Başvuru Harcı                                                                                         257,50 TL
 • Yargıtay ve Danıştay Temyiz Başvuru harcı                                                                                154.30 TL
 • İcraya Başvurma Harcı                                                                                                                            31.40 TL
 • Ticari ünvan Tescili                                                                                                                                233,70 TL
 • Vergi ve Bölge İdare Mahkemelerine Başvuru Harcı                                                                   31.40 TL
 • Danıştayda Dava açma Başvuru Harcı                                                                                                65.40 TL
 • Tapu  Cins Değişikliği Harcı (her Bağımsız Bölüm için)                                                           203,20 TL
 • Tapu Şerhi  Terkin İşlemlerinden                                                                                                         21,70 TL
 • Pasaport Harçları

1) altı aya kadar olanlar için                                                                                                  120,10 TL

2)  bir yıl için Olanlar                                                                                                               175,50 TL

3)  iki yıl için Olanlar                                                                                                               286,40 TL

4)  üç yıl için Olanlar                                                                                                              406.70 TL

5)  üç yıldan fazla Olanlar                                                                                                    573.10 TL

 • A sınıfı Ehliyet alacaklardan alınacak Harç                                                                                   143.70 TL
 • B sınıfı Ehliyet alacaklardan alınacak Harç                                                                                   433,10 TL
 • F ve H sınıfı Ehliyet alacaklardan alınacak Harç                                                                         143,70 TL
 • Uluslararası Ehliyet alacaklardan alınacak Harç                                                                         288,60 TL
 • A sınıfı Sürücü Belgelerinden Alınacak Harç                                                                                722,50 TL

Şeklindedir.

2017 Harç miktarlarını Gösteren Listeye Ulaşmak İçin Tıklayınız

2017 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Olacak . Konulu Yazımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız

2017 Trafik Ceza Miktarları Netleşti. Konulu Yazımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız

2017 MTV Araç Bandrolü İndirimli Nasıl Ödenir. Konulu Yazımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız

Ehliyet Yenileme Ücretleri Ne Kadar Olacak  Konulu Yazımıza Ulaşmak için Tıklayınız

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)